review 3 lớp 6


Tổng phù hợp bài bác luyện và lý thuyết phần Language – Review 3 SGK giờ đồng hồ Anh 6 Global Success

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: review 3 lớp 6

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

1. Circle the word with the different underlined sound. Listen and kiểm tra.

(Khoanh lựa chọn kể từ với những âm được gạch men chân không giống. Nghe và đánh giá.)

1. A. tower

2. A. symbol

3. A. farther

4. A. Saturday

5. A. tennis

B. how

B. opening

B. earth

B. racket

B. prepare  

C. snow

C. postcard

C. both

C. game

C. chess

Lời giải chi tiết:

1. C

Phần được gạch men chân ở phương án C được vạc âm là /əʊ/, những phương án sót lại được vạc âm //.

2. A

Phần được gạch men chân ở phương án A được vạc âm là /ə/, những phương án sót lại được vạc âm /əʊ/.

3. A

Phần được gạch men chân ở phương án A được vạc âm là /ð/, những phương án sót lại được vạc âm /θ/.

4. C

Phần được gạch men chân ở phương án C được vạc âm là /e/, những phương án sót lại được vạc âm /æ/.

5. B

Phần được gạch men chân ở phương án B được vạc âm là /ɪ/, những phương án sót lại được vạc âm /e/.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

2. Choose a, B, or C vĩ đại fill the gaps in the passage.

(Chọn a, B hoặc C nhằm lấp tràn khoảng tầm trống trải trong khúc văn.)

Most children love (1) ........... activities when the weather is good. They play football, go skateboarding or go (2)........ . In countries with a lot of snow lượt thích (3) ........... , children go skiing with their parents vĩ đại practise skiing. When they are not skiing, they can stay at trang chủ and watch interesting (4) .......... on TV or visit (5)  ........... in the area.

1. A outdoor 

2. A. tennis

3. A. Sweden

4. A. characters

5. A. sports

B. indoor  

B. karate  

B. India 

B. viewers

B. city 

C. school

C. swimming

C. Brazil

C. programmes

C. landmarks

Lời giải chi tiết:

1. A 2. C 3. A 4. C 5. C

Most children love outdoor activities when the weather is good. They play football, go skateboarding or go swimming. In countries with a lot of snow lượt thích Sweden, children go skiing with their parents vĩ đại practise skiing. When they are not skiing, they can stay at trang chủ and watch interesting programmes on TV or visit landmarks in the area.

(Hầu không còn trẻ nhỏ đều quí những sinh hoạt ngoài cộng đồng khi không khí đẹp nhất. Họ đùa đá bóng, trượt ván hoặc là di chuyển tập bơi. Tại những nước có rất nhiều tuyết như Thụy Điển, trẻ nhỏ lên đường trượt tuyết nằm trong phụ huynh nhằm luyện trượt tuyết. Khi ko trượt tuyết, bọn họ rất có thể ở trong nhà và coi những lịch trình thú vị bên trên TV hoặc tham ô quan lại những địa điểm nhập chống.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Complete the sentences with the words / phrases in the box.

(Hoàn trở nên những câu với những kể từ / cụm kể từ nhập khuông.)

 football                   city                    landmark                        television                     summer sports

1. The Eiffel Tower is a famous ............  in Paris.

2. Pelé is a great ............  player from Brazil.

3. There are many educational programmes on ........... .

4. I think no other ........... in the world is more interesting than vãn Los Angeles.

5. ............... are very popular in counties with a lot of sunshine lượt thích nước Australia.

Phương pháp giải:

- football (n): bóng đá

- thành phố (n): thành phố

- landmark (n): phong cảnh

- television (n): ti vi

- summer sports (n.p): thể thao mùa hè

Lời giải chi tiết:

1. landmark 2. football 3. television  4. city 5. Summer sports

1. The Eiffel Tower is a famous landmark in Paris.

(Tháp Eiffel là 1 trong địa điểm có tiếng ở Paris.)

2. Pelé is a great football player from Brazil.

(Pelé là 1 trong cầu thủ đá bóng ấn tượng tới từ Brazil.)

3. There are many educational programmes on television.

Xem thêm: stt sinh nhật con gái

(Có thật nhiều lịch trình dạy dỗ bên trên truyền hình.)

4. I think no other city in the world is more interesting than vãn Los Angeles.

(Tôi nghĩ về không tồn tại TP. Hồ Chí Minh nào là bên trên toàn cầu thú vị rộng lớn Los Angeles.)

5. Summer sports are very popular in counties with a lot of sunshine lượt thích nước Australia.

(Các môn thể thao ngày hè vô cùng thịnh hành ở những quận có rất nhiều tia nắng mặt mày trời như nước Australia.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Grammar

4. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu vấn đáp chính A, B hoặc C.)

1. John, you are late. The match  .......... ten minutes ago.

A. starts            

B. started             

C. is starting

2. Ben wrote his parents a postcard ............... he was on holiday.

A. because         

B. and            

C. while

3. Hong Kong is famous for...............  double-decker buses.

A. its                   

B. it                 

C. it’s

4. Sports and games ............ an important part in our lives.

A. play                 

B. plays          

C. played

5. The USA ..... first colour TV in 1953.

A. has                  

B. have            

C. had

6. We are now in the thành phố museum. ........... any objects on display.

A. Not touch             

B. Don't touch                 

C. Don’t touching

Lời giải chi tiết:

1. B 2. C 3. A 4. A 5. C 6. B

1. John, you are late. The match started ten minutes ago.

(John, chúng ta cho tới muộn. Trận đấu chính thức từ thời điểm cách đây chục phút.)

2. Ben wrote his parents a postcard while he was on holiday.

Ben tiếp tục ghi chép mang đến phụ vương u bản thân một tấm bưu thiếp khi anh ấy đang di chuyển ngủ.

3. Hong Kong is famous for its double-decker buses.

(Hong Kong có tiếng với xe cộ buýt nhị tầng.)

4. Sports and games play an important part in our lives.

(Thể thao và trò đùa đóng góp một trong những phần cần thiết nhập cuộc sống thường ngày của tất cả chúng ta.)

5. The USA had its first colour TV in 1953.

(Hoa Kỳ đem TV color thứ nhất nhập năm 1953.)

6. We are now in the thành phố museum . Don't touch any objects on display.

(Bây giờ công ty chúng tôi đang được ở nhập kho lưu trữ bảo tàng TP. Hồ Chí Minh. Không chạm nhập ngẫu nhiên dụng cụ nào là bên trên screen.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Correct the underlined question word(s) if needed.

(Sửa (các) kể từ nhằm căn vặn được gạch men chân nếu như cần thiết.)

1. Who sports vì thế you like?

2. What time vì thế you have English classes?

3. What vì thế you lượt thích Hoi An?

4. What tall are the Twin Towers in Kuala Lumpur?

5. When is the Great Wall: in Đài Loan Trung Quốc or in Korea?

Lời giải chi tiết:

1. Who => What

What sports vì thế you like?

(Bạn quí môn thể thao nào?)

2. What time do you have English classes?

(Bạn đem lớp giờ đồng hồ Anh khi bao nhiêu giờ?)

3. What => Why

Why vì thế you lượt thích Hoi An?

(Vì sao chúng ta quí Hội An?)

4. What => How

How tall are the Twin Towers in Kuala Lumpur?

(Tháp Đôi ở Kuala Lumpur cao bao nhiêu?)

5. When => Where

Where is the Great Wall: in Đài Loan Trung Quốc or in Korea?

(Vạn Lý Trường Thành ở đâu: ở Trung Quốc hoặc ở Hàn Quốc?)


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: cách chuyển từ ảnh sang word trên máy tính

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 lịch trình mới mẻ bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ khoá học tập những cuốn sách (Kết nối học thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều). Cam kết hùn học viên lớp 6 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.