hoá 8 bài 19

Bình chọn:

4.1 bên trên 476 phiếu

Bạn đang xem: hoá 8 bài 19

Phương pháp giải một số trong những dạng bài xích luyện về sự việc quy đổi thân thiết lượng, thể tích và lượng chấtTổng phù hợp cách thức giải một số trong những dạng bài xích luyện về sự việc quy đổi thân thiết lượng, thể tích và lượng hóa học không hề thiếu những dạng kể từ dễ dàng cho tới khó Xem cụ thể

Lý thuyết Chuyển thay đổi thân thiết lượng thể tích và lượng hóa học.

Công thức quy đổi thân thiết lượng chất

Xem cụ thể

Bài 1 trang 67 sgk chất hóa học 8Nếu nhì hóa học khí không giống nhau nhưng mà rất có thể tích vì chưng nhau Xem điều giải Bài 3 trang 67 sgk chất hóa học 8Giải bài xích 3 trang 67 SGK Hóa học tập 8. Em hãy tính số mol, thể tích khí, thể tích của lếu láo phù hợp khí ở đktc. Xem điều giải Bài 5 trang 67 sgk chất hóa học 8Giải bài xích 5 trang 67 SGK Hóa học tập 8. Cho 100 g khí oxi và 100 g khí cacbon đioxit, cả hai khí đều ở 200C và 1 atm. lõi rằng thể tích mol khí ở những ĐK này là 24 l. Xem điều giải

Bài 6 trang 67 sgk chất hóa học 8

Hãy vẽ những hình khối chữ nhật nhằm đối chiếu thể tích những khí sau (đktc): 1g H2; 8 g O2; 3,5 g N2; 33 g CO2.

Xem điều giải