đề thi khảo sát lớp 5

Đề đánh giá unique đầu xuân năm mới môn Toán lớp 5

Đề ganh đua tham khảo unique đầu xuân năm mới môn Toán lớp 5 với đáp án cụ thể tất nhiên canh ty những em học viên ôn luyện những dạng bài bác luyện Toán sẵn sàng mang lại bài bác ganh đua tham khảo unique đầu xuân năm mới. Đồng thời, đề ganh đua tham khảo unique đầu xuân năm mới này còn làm những thầy cô đạt thêm tư liệu xem thêm đi ra đề đánh giá cho những em học viên. Mời thầy cô với những em học viên xem thêm.

Bạn đang xem: đề thi khảo sát lớp 5

Tham khảo thêm:  Sở đề ganh đua tham khảo unique đầu xuân năm mới môn Toán lớp 5 năm học tập 2022 - 2023

Đề tham khảo đầu xuân năm mới lớp 5 môn Toán Số 1

Bài 1 (1 điểm): Tính:

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X + \frac{2}{{15}} = \frac{4}{3} \times \frac{2}{5}

b, X - \frac{2}{3} = \frac{8}{3}:\frac{{16}}{9}

c, X - \frac{4}{7} \times \frac{{14}}{{12}} = \frac{3}{5}:\frac{{21}}{{10}}

Bài 3 (2 điểm): Điền số tương thích nhập điểm chấm:

Bài 4 (2 điểm): Một siêu thị buôn bán hoa quả trái cây ngày đầu bán tốt 120kg hoa quả trái cây, ngày loại nhị bán tốt một nửa con số hoa quả trái cây ngày đầu, ngày loại thân phụ buôn bán gấp rất nhiều lần con số hoa quả trái cây ngày đầu. Hỏi khoảng thường ngày siêu thị bại bán tốt từng nào ki-lô-gam hoa quả?

Bài 5 (2 điểm):

a, Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chu vi là 196m, chiều rộng lớn thông thường chiều nhiều năm 16m. Tính diện tích S mảnh đất nền hình chữ nhật bại.

b, Hai hình vuông vắn với tổng chu vi là 136m. Hiệu số đo nhị cạnh hình vuông vắn là 4m. Tính diện tích S từng hình vuông vắn đó

Bài 6 (1 điểm): Tính độ quý hiếm của biểu thức sau: A = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{{12}} + \frac{1}{{20}} + \frac{1}{{30}}

Đáp án đề ganh đua tham khảo unique đầu xuân năm mới môn Toán lớp 5

Bài 1:

Bài 2:

a, X + \frac{2}{{15}} = \frac{4}{3} \times \frac{2}{5}

X + \frac{2}{{15}} = \frac{8}{{15}}

X = \frac{8}{{15}} - \frac{2}{{15}}

X = \frac{2}{5}

b, X - \frac{2}{3} = \frac{8}{3}:\frac{{16}}{9}

X - \frac{2}{3} = \frac{3}{2}

X = \frac{3}{2} + \frac{2}{3}

X = \frac{{13}}{6}

c, X - \frac{4}{7} \times \frac{{14}}{{12}} = \frac{3}{5}:\frac{{21}}{{10}}

X - \frac{2}{3} = \frac{2}{7}

X = \frac{2}{7} + \frac{2}{3}

X = \frac{{20}}{{21}}

Bài 3:

Bài 4:

Ngày loại nhị siêu thị bán tốt số hoa quả trái cây là:

120 : 2 = 60(kg)

Ngày loại thân phụ siêu thị bán tốt số hoa quả trái cây là:

120 x 2 = 240 (kg)

Trung bình thường ngày siêu thị bán tốt số hoa quả trái cây là:

(120 + 60 + 240) : 3 = 140 (kg)

Đáp số: 140kg

Bài 5:

a, Nửa chu vi của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

196 : 2 = 98 (m)

Chiều nhiều năm của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(98 + 16) : 2 = 57 (m)

Chiều rộng lớn của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(98 – 16) : 2 = 41 (m)

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

57 x 41 = 2337 (m2)

Đáp số: 2337m2

b, Tổng phỏng nhiều năm cạnh của nhị hình vuông vắn là:

136 : 4 = 34 (m)

Cạnh của hình vuông vắn rộng lớn là:

(34 + 4) : 2 = 19 (m)

Cạnh của hình vuông vắn nhỏ là:

19 – 4 = 15 (m)

Diện tích hình vuông vắn rộng lớn là:

19 x 19 = 361 (m2)

Diện tích hình vuông vắn nhỏ là:

15 x 15 = 225 (m2)

Bài 6:

A = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{{12}} + \frac{1}{{20}} + \frac{1}{{30}}

= \frac{1}{{1.2}} + \frac{1}{{2.3}} + \frac{1}{{3.4}} + \frac{1}{{4.5}} + \frac{1}{{5.6}}

= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6}

= 1 + \left( {\frac{1}{2} - \frac{1}{2}} \right) + \left( {\frac{1}{3} - \frac{1}{3}} \right) + \left( {\frac{1}{4} - \frac{1}{4}} \right) + \left( {\frac{1}{5} - \frac{1}{5}} \right) - \frac{1}{6} = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}

------

Đề tham khảo đầu xuân năm mới lớp 5 môn Toán Số 2

BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC

MÔN: TOÁN – Lớp 5

(Thời gian trá thực hiện bài: 60 phút)

Họ và thương hiệu học tập sinh:……………………………………………………………………

Xem thêm: soạn văn 6 kết nối tri thức

Lớp 5…...

Trường Tiểu học:………………………………………………………………………

Bài 1. Viết nhập dù trống không mang lại mến hợp:

Viết Đọc
…………………………………Bảy phần tám
\frac{{17}}{{38}}.......................................................................................................
…………………………………Ba mươi chín phần tứ mươi lăm
\frac{{10}}{{120}}......................................................................................................
…………………………………Chín mươi kiểu mẫu phần nhị ngàn ko trăm mươi một

Bài 2. Khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp trúng :

a) Trong số 987 654, chữ số 8 có mức giá trị là :

A. 8000B. 8C. 8700D. 80 000

b) Phân số \frac{3}{4} to hơn phân số :

c) Phép tính \frac{5}{{18}}+\frac{7}{{18}} với thành quả là :

d) Số tương thích viết lách nhập điểm với lốt chấm của 45 m2 45 cm2 = …cm2 là :

A. 4545B. 454500C. 450045D. 45045

e) Chu vi hình vuông vắn với diện tích S 36 cm2 là :

A. 36 cmB. 18 cmC. 24 cmD. 12 cm

Bài 3. Tính :

a) \frac{4}{9}+\frac{1}{3} = ……………………………………………………………………………………………

b) \frac{7}{8}-\frac{1}{2}= ………………………..............................................................................................

c) \frac{3}{5}\times\frac{4}{7} = ………………………………………………………………………………………......

d) \frac{5}{12}:\frac{3}{8} = …………………………………………………………………………………………

Bài 4. Điền lốt (> ; < ; =) tương thích nhập điểm chấm :

a) 4 phút 40 giây………240 giây

b) 11 m2 8cm2………1108 cm2

c) 21 tấn 4 kilogam ……… 2104 kg

d) 15 × 17 + 17 × 15………15 × (17 + 15)

Bài 5. Tìm nó, biết :

a) y+\frac{1}{9}=\frac{1}{3}

b) \frac{12}{5}-y=1

c) \frac{1}{7}+y=\frac{7}{8}

Bài 6. Một thửa ruộng hình chữ nhật với chiều nhiều năm 120 m, chiều rộng lớn vì chưng \frac{3}{4} chiều nhiều năm. Tính diện tích S thửa ruộng bại.

Bài 7. Hai kho thóc với toàn bộ 1665 tấn thóc. Số thóc nhập kho loại nhất vì chưng \frac{4}{5} số thóc nhập kho loại nhị. Tính số thóc ở từng kho.

Đáp án và chỉ dẫn chấm tham khảo unique đầu xuân năm mới môn Toán lớp 5

Bài 1. (1 điểm)

ViếtĐọc
\frac{7}{8}Bảy phần tám
\frac{17}{38}Mười bảy phần thân phụ mươi tám
\frac{39}{45}Ba mươi chín phần tứ mươi lăm
\frac{10}{120}Mười phần một trăm nhị mươi
\frac{91}{2011}Chín mươi kiểu mẫu phần nhị ngàn ko trăm mươi một

- Đọc trúng từng số mang lại 0,2 điểm.

- Viết trúng từng số mang lại 0,2 điểm.

Bài 2. (1 điểm)

Khoanh trúng từng câu mang lại 0,2 điểm.

a) D ; b) D ; c) B ; d) C. e) C.

Bài 3. (2 điểm)

Tính trúng từng bài bác mang lại 0,5 điểm.

Kết trái ngược : a) \frac{7}{9} ; b) \frac{3}{8}c) \frac{{12}}{{35}}; d) \frac{{10}}{9}

Bài 4. (1 điểm)

Điền trúng từng lốt ở từng câu mang lại 0,25 điểm.

a) 4 phút 40 giây > 240 giây

280 giây

b) 11 m2 8cm2 > 1108 cm2

110008 cm2

c) 21 tấn 4 kilogam =  2104 kg

21004kg

d) 15 × 17 + 17 × 15 > 15 × (17 + 15)

510                              480

Bài 5 (1.5 điểm)

Tìm nó trúng từng bài bác mang lại 0,5 điểm.

Kết trái ngược : a) nó = \frac{2}{9} ; b) nó = \frac{7}{5} ; c) nó = \frac{{41}}{{56}}

Bài 6. (1,5 điểm)

Chiều rộng lớn của thửa ruộng bại là:

120 ×  = 90 (m)

Diện tích thửa ruộng này là :

120 × 90 = 10800 (m2)

Đáp số: 10800 m2.

Bài 7. (2 điểm)

Vẽ trúng sơ đồ

Tổng số phần cân nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số thóc ở kho loại nhất là:

1665 : 9 x 4 = 740 (tấn)

Số thóc ở kho loại nhị là:

1665 – 740 = 925 (tấn)

Đáp số : Kho loại nhất: 740 tấn; Kho loại hai: 925 tấn.

Lưu ý : - Tổ chấm thống nhất biểu chấm cụ thể bên trên hạ tầng bài bác chấm cộng đồng.

- Học sinh giải Theo phong cách không giống trúng vẫn mang lại điểm tối nhiều.

Xem thêm: soạn dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

- Điểm toàn bài bác quy tròn trặn theo đòi Thông tư 22.

------

Ngoài Đề ganh đua tham khảo unique đầu xuân năm mới môn Toán lớp 5 bên trên, những em học viên rất có thể xem thêm thêm thắt tư liệu học hành lớp 5, Toán lớp 5 nâng lên, bài bác luyện Toán lớp 5, đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5, đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 không thiếu, sẵn sàng cho những bài bác ganh đua đạt thành quả cao. Mời những em nằm trong xem thêm, rèn luyện update thông thường xuyên.