đề thi công nghệ 8 giữa học kì 1

Trọn cỗ 10 đề thi đua Công nghệ 8 Giữa kì 1 sách mới mẻ Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều đem đáp án và yêu tinh trận sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện và đạt điểm trên cao vô bài bác thi đua Công nghệ 8.

Top 10 Đề thi đua Công nghệ 8 Giữa kì một năm 2024 (có đáp án)

Xem demo Đề thi đua GK1 Công nghệ 8 KNTT Xem demo Đề thi đua GK1 Công nghệ 8 CTST Xem demo Đề thi đua GK1 Công nghệ 8 CD

Bạn đang xem: đề thi công nghệ 8 giữa học kì 1

Chỉ kể từ 50k mua sắm đầy đủ cỗ đề thi đua Công nghệ 8 Giữa kì 1 bạn dạng word đem câu nói. giải cụ thể, đơn giản và dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Công nghệ 8 Kết nối trí thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Công nghệ 8 Chân trời tạo nên (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Công nghệ 8 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

Xem demo Đề thi đua GK1 Công nghệ 8 KNTT Xem demo Đề thi đua GK1 Công nghệ 8 CTST Xem demo Đề thi đua GK1 Công nghệ 8 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Công nghệ 8

Thời gian dối thực hiện bài: phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu - 7,0 điểm)

Chọn phương án vấn đáp đích trong những câu bên dưới đây:

Câu 1. Khổ giấy tờ đem độ cao thấp lớn số 1 là:

A. A1

B. A3

C. A2

D. A4

Câu 2. Khổ giấy tờ đem độ cao thấp nhỏ nhất là:

A. A4

B. A1

C. A2

D. A3

Câu 3. Khổ giấy tờ đem độ cao thấp 594 × 420 là:

A. A1

B. A2

C. A3

D. A4

Câu 4. Nét ngay tắp lự miếng dùng để làm vẽ:

A. Cạnh thấy

B. Đường kích thước

C. Cạnh khuất

D. Đường trục

Câu 5. Nét gạch ốp nhiều năm chấm miếng dùng để làm vẽ:

A. Cạnh thấy

B. Đường gióng

C. Cạnh khuất

D. Đường tâm

Câu 6. Đường độ cao thấp được vẽ vì thế đường nét nào?

A. Nét ngay tắp lự đậm

B. Nét ngay tắp lự mảnh

C. Nét đứt mảnh

D. Nét gạch ốp chấm mảnh

Câu 7. Canh thấy được vẽ vì thế đường nét nào?

A. Nét ngay tắp lự đậm

B. Nét ngay tắp lự mảnh

C. Nét đứt mảnh

D. Nét gạch ốp chấm mảnh

Câu 8. Kích thước nhiều năm bên trên bạn dạng vẽ đem đơn vị chức năng là?

A. m

B. mm

C. cm

D. km

Câu 9. Đơn vị độ cao thấp nhiều năm bên trên bạn dạng vẽ kỹ năng được ghi ở địa điểm nào là của chữ số?

A, Phía trước

B. Phía sau

C. Mé phải

D. Không ghi đơn vị

Câu 10. Để nhận được hình chiếu vì thế, tao nhìn vật thể theo phía nào?

A. Từ trước vào

B. Từ bên trên xuống

C. Từ trái ngược sang

D. Từ nên sang

Câu 11. Hình chiếu cạnh nằm tại ra làm sao đối với hình chiếu đứng:

A. Phía trên

B. Phía dưới

C. Mé phải

D. Mé trái

Câu 12. Hình chiếu đứng nằm tại ra làm sao đối với hình chiếu bằng:

A. Phía trên

B. Phía dưới

C. Mé phải

D. Mé trái

Câu 13. Khối nhiều diện là:

A. Hình vỏ hộp chữ nhật                                                         

B. Hình lăng trụ đều

C. Hình chóp đều

D. Hình vỏ hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều

Câu 14. Hình nào là tại đây ko nằm trong khối tròn trặn xoay?

A. Hình trụ

B. Hình nón

C. Hình lăng trụ đều

D. Hình cầu

Câu 15. Quy trình vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể bao gồm bao nhiêu bước?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 16. Cách 1 của tiến độ vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể là:

A. Phân tích vật thể trở nên những khối giản dị và đơn giản.

B.  Chọn những phía chiếu

C. Vẽ những hình chiếu những thành phần của vật thể vì thế đường nét ngay tắp lự miếng.

D. Hoàn thiện những đường nét vẽ và ghi kích thước

Câu 17. Cách 3 của tiến độ vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể là:

A. Phân tích vật thể trở nên những khối giản dị và đơn giản.

B.  Chọn những phía chiếu

C. Vẽ những hình chiếu những thành phần của vật thể vì thế đường nét ngay tắp lự miếng.

D. Hoàn thiện những đường nét vẽ và ghi kích thước

Câu 18. Công dụng của bạn dạng vẽ cụ thể là:

A. Dùng nhằm sản xuất chi tiết

B. Dùng nhằm đánh giá chi tiết

C. Dùng nhằm sản xuất và đánh giá chi tiết

D. Đáp án khác

Câu 19. Đặc điểm của lối gióng là:

A. Vẽ vì thế đường nét ngay tắp lự đậm

B. Hai đầu mút vẽ mũi tên

C. Song tuy nhiên với đoạn cần thiết ghi kích thước

D. Vẽ vì thế đường nét ngay tắp lự mảnh

Câu 20. Kích thước ở bạn dạng vẽ cụ thể là:

A. Kích thước chung

B. Kích thước lắp đặt ráp

C. Kích thước những bộ phận của cụ thể.

D. Kích thước cộng đồng, độ cao thấp những bộ phận của cụ thể.

Câu 21. Quy trình hiểu bạn dạng vẽ lắp đặt bao gồm bao nhiêu bước?

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 22. Cách 1 của tiến độ hiểu bạn dạng vẽ cụ thể là:

A. Khung tên

B. Hình biểu diễn

C. Kích thước

D. Yêu cầu kĩ thuật

Câu 23. Cách 2 của tiến độ hiểu bạn dạng vẽ cụ thể là:

A. Khung tên

B. Hình biểu diễn

C. Kích thước

D. Yêu cầu kĩ thuật

Câu 24. Nội dung sườn thương hiệu của bạn dạng vẽ cụ thể có:

A. Tên gọi chi tiết

B. Tên gọi hình chiếu

C. Kích thước chung

D. Xử lí bề mặt

Câu 25. Nội dung hình trình diễn của bạn dạng vẽ cụ thể có:

A. Vật liệu

B. Các hình biểu diễn

C. Kích thước chung

D. Kích thước riêng

Câu 26. Bản vẽ lắp đặt không giống bạn dạng vẽ cụ thể ở đoạn có:

A. Khung thương hiệu

B. Hình biểu diễn

C. Bảng kê

D. Kích thước

Câu 27. Đặc điểm lối kích thước:

A. Vẽ vì thế đường nét ngay tắp lự đậm

B. Vẽ vì thế đường nét đứt mảnh

C. Vẽ vì thế đường nét ngay tắp lự mảnh

D. Vuông góc với cạnh cần thiết ghi kích thước

Câu 28. Tỉ lệ vẹn toàn hình kí hiệu là:

A. 1 : 1

B. 1 : 2

C. 3 : 1

D. 4 : 1

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 câu - 3,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Vẽ hình chiếu đứng và hình chiếu bằng:

Đề thi đua Giữa kì 1 Công nghệ 8 Kết nối trí thức đem đáp án (3 đề + yêu tinh trận)

Câu 2 (1 điểm)

Đọc nội dung của bạn dạng vẽ lắp đặt như vậy nào?

…………………HẾT…………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Công nghệ 8

Thời gian dối thực hiện bài: phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu - 7,0 điểm)

Chọn phương án vấn đáp đích trong những câu bên dưới đây:

Câu 1. Bản vẽ kỹ năng trình diễn vấn đề bên dưới dạng?

A. Hình vẽ

B. Văn bản

C. Kí hiệu

D. Hình vẽ và kí hiệu

Câu 2. Công dụng của bạn dạng vẽ kỹ năng là:

A. Hướng dẫn lắp đặt ráp

B. Hướng dẫn vận hành

C. Hướng dẫn dùng

D. Hướng dẫn lắp đặt ráp, vận hành, dùng sản phẩm

Câu 3. Tiêu chuẩn chỉnh trước tiên về bạn dạng vẽ kỹ năng là gì?

A. Khổ giấy

B. Tỉ lệ

C. Nét vẽ

D. Ghi kích thước

Câu 4. Khổ giấy tờ A2 đem độ cao thấp là:

A. 1 189 × 841

B. 841 × 594

C. 594 × 420

D. 420 × 297

Câu 5. Khổ giấy tờ A3 đem độ cao thấp là:

A. 1 189 × 841

B. 841 × 594

C. 594 × 420

D. 420 × 297

Câu 6. Trong những mẫu giấy sau, mẫu giấy nào là đem độ cao thấp rộng lớn nhất?

A. A2

B. A0

C. A1

D. A4

Câu 7. Trong những mẫu giấy sau, mẫu giấy nào là đem độ cao thấp nhỏ nhất?

A. A0

B. A2

C. A1

D. A4

Câu 8. Có loại tỉ trọng nào là sau đây?

A. Tỉ lệ phóng to

B. Tỉ lệ thu nhỏ

C. Tỉ lệ vẹn toàn hình

D. Tỉ lệ phóng vĩ đại, thu nhỏ, vẹn toàn hình

Câu 9. Tỉ lệ 2 : một là tỉ trọng nào là sau đây?

A. Thu nhỏ

B. Phóng to

C. Nguyên hình

D. Thu nhỏ hoặc phóng to

Câu 10. Kí hiệu nào là tại đây thể hiện tại tỉ trọng vẹn toàn hình?

A. 7 : 1

B. 1 : 9

C. 1 : 1

D. 4 : 1

Câu 11. Nét vẽ nào là tại đây được lựa chọn thực hiện hạ tầng nhằm xác lập chiều rộng lớn những loại đường nét còn lại?

A. Nét ngay tắp lự đậm

B. Nét ngay tắp lự mảnh

C. Nét đứt mảnh

D. Nét gạch ốp chấm mảnh

Câu 12. Chiều rộng lớn đường nét đứt miếng ra làm sao đối với chiều rộng lớn đường nét ngay tắp lự đậm?

A. phẳng phiu nhau

B. Gấp đôi

C. phẳng phiu một nửa

D. Lớn hơn

Câu 13. Chiều rộng lớn đường nét đứt miếng ra làm sao đối với chiều rộng lớn đường nét ngay tắp lự mảnh?

A. phẳng phiu nhau

B. Gấp đôi

C. phẳng phiu một nửa

D. Lớn hơn

Câu 14. Chiều rộng lớn đường nét gạch ốp chấm miếng ra làm sao đối với chiều rộng lớn đường nét ngay tắp lự đậm?

A. phẳng phiu nhau

B. Gấp đôi

C. phẳng phiu một nửa

Xem thêm: soạn anh 8 unit 5

D. Lớn hơn

Câu 15. Nét ngay tắp lự đậm dùng để làm vẽ:

A. Đường bao thấy

B. Đường gióng

C. Cạnh khuất

D. Đường trục đối xứng

Câu 16. Đường tâm được vẽ vì thế đường nét vẽ nào?

A. Nét ngay tắp lự đậm

B. Nét ngay tắp lự mảnh

C. Nét đứt mảnh

D. Nét gạch ốp chấm mảnh

Câu 17. Đường độ cao thấp được vẽ vì thế đường nét vẽ nào?

A. Nét ngay tắp lự đậm

B. Nét ngay tắp lự mảnh

C. Nét đứt miếng

D. Nét gạch ốp chấm mảnh

Câu 18. Kí hiệu Ø bịa đặt trước số lượng chỉ độ cao thấp của?

A. Đường kính

B. Bán kính

C. Độ dài

D. Góc

Câu 19. Kí hiệu R bịa đặt trước số lượng chỉ độ cao thấp của?

A. Đường kính

B. Bán kính

C. Độ dài

D. Góc

Câu 20. Có luật lệ chiếu nào là sau đây?

A. Phép chiếu vuông góc

B. Phép chiếu tuy nhiên song

C. Phép chiếu xuyên tâm

D. Phép chiếu vuông góc, tuy nhiên tuy nhiên, xuyên tâm

Câu 21. Phép chiếu vuông góc nhằm vẽ:

A. Hình chiếu vuông góc

B. Hình trình diễn tía chiều

C. Hình chiếu vuông góc và hình trình diễn tía chiều

D. Đáp án khác

Câu 22. Phép chiếu tuy nhiên song nhằm vẽ:

A. Hình chiếu vuông góc

B. Hình trình diễn tía chiều

C. Hình chiếu vuông góc và hình trình diễn tía chiều

D. Đáp án khác

Câu 23. Phép chiếu xuyên tâm nhằm vẽ:

A. Hình chiếu vuông góc

B. Hình trình diễn tía chiều

C. Hình chiếu vuông góc và hình trình diễn tía chiều

D. Đáp án khác

Câu 24. Để nhận được hình chiếu vì thế, tao nhìn vật thể theo phía nào?

A. Từ trước vào

B. Từ bên trên xuống

C. Từ trái ngược sang

D. Từ nên sang

Câu 25. Để nhận được hình chiếu cạnh, tao nhìn vật thể theo phía nào?

A. Từ trước vào

B. Từ bên trên xuống

C. Từ trái ngược sang

D. Từ nên sang

Câu 26. Vị trí của hình chiếu cạnh ra làm sao đối với hình chiếu đứng:

A. Phía trên

B. Phía dưới

C. Mé nên

D. Mé trái

Câu 27. Trình tự động hiểu bạn dạng vẽ cụ thể bao gồm bao nhiêu bước?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 28. Cách 3 của trình tự động hiểu bạn dạng vẽ cụ thể là?

A. Khung tên

B. Hình biểu diễn

C. Kích thước

D. Yêu cầu kĩ thuật

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 câu - 3,0 điểm)

Câu 1.

Vẽ hình chiếu vuông góc và ghi kích thước:

Đề thi đua Giữa kì 1 Công nghệ 8 Chân trời tạo nên đem đáp án (3 đề + yêu tinh trận)

Câu 2. Nội dung cần thiết hiểu của bạn dạng vẽ cụ thể là gì?

…………………HẾT…………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Công nghệ 8

Thời gian dối thực hiện bài: phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu - 7,0 điểm)

Chọn phương án vấn đáp đích trong những câu bên dưới đây:

Câu 1. Khổ giấy tờ đem độ cao thấp 1189 × 841 là?

A. A0

B. A1

C. A2

D. A3

Câu 2. Khổ giấy tờ đem độ cao thấp 594 × 420 là?

A. A0

B. A4

C. A2

D. A3

Câu 3. Chiều rộng lớn mẫu giấy A1 đem độ cao thấp vì thế chiều nhiều năm mẫu giấy nào là sau đây?

A. A0

B. A4

C. A2

D. A3

Câu 4. Chiều nhiều năm mẫu giấy A2 vì thế chiều rộng lớn mẫu giấy nào là sau đây?

A. A1

B. A4

C. A2

D. A3

Câu 5. Nét đứt miếng dùng để làm vẽ:

A. Cạnh thấy

B. Đường kích thước

C. Cạnh khuất

D. Đường tâm

Câu 6. Nét gạch ốp nhiều năm chấm miếng dùng để làm vẽ:

A. Cạnh thấy

B. Đường kích thước

C. Cạnh khuất

D. Đường tâm

Câu 7. Cạnh khuất được vẽ vì thế đường nét vẽ nào?

A. Nét ngay tắp lự đậm

B. Nét ngay tắp lự mảnh

C. Nét đứt mảnh

D. Nét gạch ốp nhiều năm chấm mảnh

Câu 8. Đường trục đối xứng được vẽ vì thế đường nét vẽ nào?

A. Nét ngay tắp lự đậm

B. Nét ngay tắp lự mảnh

C. Nét đứt mảnh

D. Nét gạch ốp nhiều năm chấm mảnh

Câu 9. Tỉ lệ phóng vĩ đại kí hiệu là:

A. 1 : 5 

B. 5 : 1

C. 1 : 1

D. 7 : 7

Câu 10. Tỉ lệ thu nhỏ kí hiệu là:

A. 1 : 5

B. 5 : 1

C. 1 : 1

D. 7 : 7

Câu 11. Đặc điểm lối gióng là:

A. Song tuy nhiên với đoạn cần thiết ghi kích thước

B. Hai đầu mút vẽ mũi tên

C. Vuông góc bên trên nhị đầu mút đoạn cần thiết ghi kích thước

D. Song tuy nhiên với đoạn  cần thiết ghi độ cao thấp và nhị đầu mút vẽ mũi tên

Câu 12. Đặc điểm lối độ cao thấp là:

A. Song tuy nhiên với đoạn cần thiết ghi kích thước

B. Hai đầu mút vẽ mũi tên

C. Vuông góc bên trên nhị đầu mút đoạn cần thiết ghi kích thước

D. Song tuy nhiên với đoạn  cần thiết ghi độ cao thấp và nhị đầu mút vẽ mũi tên

Câu 13. Đơn vị đo độ cao thấp nhiều năm là:

A. mm

B. cm

C. dm

D. km

Câu 14. Vị trí đơn vị chức năng đo lích thước nhiều năm bên trên bạn dạng vẽ là?

A. Đứng trước chữ số kích thước

B. Đứng sau chữ số kích thước

C. Không được ghi đơn vị chức năng cùng theo với chữ số đo độ cao thấp nhiều năm.

D. Đứng trước hoặc sau chữ số kích thước

Câu 15. Kí hiệu Ø đứng trước số lượng chỉ kích thước:

A. Đường kính

B. Bán kính

C. Đường kính hoặc phân phối kính

D. chừng dài

Câu 16. Kí hiệu R đứng trước số lượng chỉ kích thước:

A. Đường kính

B. Bán kính

C. Đường kính hoặc phân phối kính

D. chừng dài

Câu 17. Để thu hình chiếu vì thế, tao chiếu vật thể theo phía nào?

A. Từ trước vào

B. Từ bên trên xuống

C. Từ trái ngược sang

D. Từ nên sang

Câu 18. Vị trí hình chiếu vì thế đối với hình chiếu đứng:

A. Mé phải

B. Mé trái

C. Phía trên

D. Phía dưới

Câu 19. Cách 3 của tiến độ vẽ hình chiếu vuông góc của khối nhiều diện là:

A. Vẽ hình chiếu đứng

B. Vẽ hình chiếu bằng

C. Vẽ hình chiếu cạnh

D. Hoàn thiện bạn dạng vẽ

Câu đôi mươi. Bản vẽ cụ thể bao gồm bao nhiêu nội dung?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 21. Đọc sườn thương hiệu của bạn dạng vẽ cụ thể có:

A. Tên gọi chi tiết

B. Tên gọi hình chiếu

C. Kích thước chung

D. Yêu cầu về gia công

Câu 22. Đọc độ cao thấp của bạn dạng vẽ cụ thể có:

A. Vật liệu chế tạo

B. Tên gọi chi tiết

C. Kích thước chung

D. Yêu cầu về gia công

Câu 23. Đọc đòi hỏi kỹ năng của bạn dạng vẽ cụ thể có:

A. Vật liệu chế tạo

B. Tên gọi chi tiết

C. Kích thước chung

D. Yêu cầu về gia công

Câu 24. Nội dung ở bạn dạng vẽ lắp đặt không giống ở bạn dạng vẽ cụ thể là:

A. Khung tên

B. Bảng kê

C. Hình biểu diễn

D. Kích thước

Câu 25. Cách 1 của tiến độ hiểu bạn dạng vẽ lắp đặt là:

A. Đọc sườn tên

B. Đọc bảng kê

C. Đọc hình biểu diễn

D. Đọc kích thước

Câu 26. Cách 2 của tiến độ hiểu bạn dạng vẽ lắp đặt là:

A. Đọc sườn tên

B. Đọc bảng kê

C. Đọc hình biểu diễn

D. Đọc kích thước

Câu 27. Cách 4 của tiến độ hiểu bạn dạng vẽ lắp đặt là:

A. Đọc sườn thương hiệu

B. Đọc bảng kê

C. Đọc hình biểu diễn

D. Đọc kích thước

Câu 28. Khổ giấy tờ đem độ cao thấp nhỏ nhất là:

A. A0

B. A1

C. A2

D. A3

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 câu - 3,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Vẽ hình chiếu vuông góc và ghi kích thước:

Đề thi đua Giữa kì 1 Công nghệ 8 Cánh diều đem đáp án (3 đề + yêu tinh trận)

Câu 2 (1 điểm)

Nội dung của bạn dạng vẽ cụ thể bao gồm những gì?

…………………HẾT…………………
Lưu trữ: Đề thi đua Giữa kì 1 Công nghệ 8 (sách cũ)

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra kiểu mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tính dân tộc trong bài thơ việt bắc

Bộ đề thi đua những môn học tập lớp 8 năm học tập 2023-2024 Học kì 1, Học kì 2 của công ty chúng tôi được biên soạn và thuế tầm kể từ đề thi đua khối lớp 8 của những ngôi trường trung học cơ sở bên trên toàn nước.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học