language focus unit 4 lớp 12Unit 4: School Education System

E. Language Focus (Trang 49-50-51 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Bạn đang xem: language focus unit 4 lớp 12

Listen and repeat

Bài nghe:

Soạn Unit 4 lớp 12: Language Focus | Tiếng Anh 12 và giải bài bác tập luyện giờ đồng hồ Anh lớp 12 | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 12

Practise reading these sentences

Bài nghe:

Grammar

Exercise 1. Fill each blank with the simple present passive size of the verb in brackets. (Hãy điền vào cụ thể từng địa điểm trống trải với dạng tiêu cực của thì thời điểm hiện tại đơn của động kể từ vô ngoặc.)

Gợi ý:

Quảng cáo

1. is divided2. is separated3. is phối - must he followed
4. is made up5. is paid6. are selected

Exercise 2. Rewrite the following sentences using the passive voice. (Viết lại những câu sau, sử dụng thể tiêu cực.)

Gợi ý:

1. This school was built in 1997.

2. This dictionary was first published in 1870.

3. A surprise các buổi tiệc nhỏ is going lớn be organized by the students in my class tomorrow evening.

4. The kitchen is being painted now.

Quảng cáo

Xem thêm: phim quốc tử giám có một nữ đệ tử

5. "Romeo and Juliet" was written by Shakespeare in 1605.

6. Shakespeare's tragedies have been translated into many languages.

7. A new primary school has just been built in my village.

8. English will be spoken at the conference.

9. The floor hasn't been cleaned yet.

10. The house will be repainted soon.

Exercise 3. Fill in the spaces of the following passage with the correct tense in passive voice of the verbs in brackets. (Điền vô những địa điểm trống trải của đoạn văn sau với thì chính ở thể tiêu cực của động kể từ vô ngoặc.)

Gợi ý:

Quảng cáo

1. was built2. were sold3. has been made4. can be bought5. are used
6. can be used7. is kept8. are done9. must be told10. can be done

Xem thêm thắt những bài bác biên soạn, giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 khác:

 • Unit 4: School Education System
 • A. Reading (trang 44-45-46 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. Read the facts below and decide whether the statements about schools in Vietnam are ...

 • B. Speaking (trang 47 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in pairs. Study the table below then ask and answer the questions about the school education ...

 • C. Listening (trang 48 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Work in pairs. Ask and answer these questions. What school subjects are you good at? ...

 • D. Writing (trang 49 SGK Tiếng Anh 12) In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given ...

 • E. Language Focus (trang 49-50-51 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Fill each blank with the simple present passive size of the verb in brackets. Exercise 2. Rewrite ...

  Xem thêm: xem nhật ký hoạt đông fb

Xem thêm thắt tư liệu gom học tập chất lượng tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hoặc khác:

 • 960 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 12 với đáp án
 • Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 12 năm 2021 - 2022 với đáp án

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
 • Biti's đi ra khuôn mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-4-school-education-system.jsp