cách cộng phân số

Nội dung học tập toán lớp 4 quy tắc nằm trong phân số sẽ hỗ trợ toàn bộ những em thích nghi và tập luyện với bài bác tập luyện. Chúng bản thân nằm trong Vuihoc.vn phi vào bài học kinh nghiệm ngày hôm nay nhé!

Phép nằm trong phân số sở hữu không giống gì với quy tắc nằm trong số tự động nhiên? Làm ra sao nhằm nằm trong nhì phân số? Nội dung học tập toán lớp 4 quy tắc nằm trong phân số sẽ hỗ trợ những em thích nghi và tập luyện qua bài tập luyện tự động luyện và phần chỉ dẫn giải bài bác tập luyện SGK. 

Bạn đang xem: cách cộng phân số

Chúng bản thân nằm trong phi vào bài học kinh nghiệm nhé.

1. Phép nằm trong nhì phân số sở hữu kiểu mẫu số giống như nhau

Ví dụ: \frac{4}{5} + \frac{3}{5} = ?

Toán lớp 4 quy tắc nằm trong phân số

Quy tắc: Muốn nằm trong nhì phân số sở hữu nằm trong kiểu mẫu số, tớ nằm trong nhì tử số cùng nhau và không thay đổi kiểu mẫu số.

2. Phép nằm trong nhì phân số sở hữu kiểu mẫu số không giống nhau

Ví dụ: \frac{2}{3} + \frac{3}{4} = ?

Bài tập luyện toán lớp 4 quy tắc nằm trong phân số

Quy tắc: Muốn nằm trong nhì phân số không giống kiểu mẫu số, tớ quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số, rồi nằm trong nhì phân số cơ.

Chú ý: 

Chú ý toán lớp 4 quy tắc nằm trong phân số

3. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 quy tắc nằm trong phân số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Một số dạng bài bác tập luyện tương quan cho tới quy tắc nằm trong phân số

Bài 1: Tính

a) \frac{12}{25} + \frac{21}{25}

b) \frac{80}{99} + \frac{2}{99}

c) \frac{34}{12} +  \frac{5}{6}

d) \frac{7}{5}  +  \frac{5}{7}

Bài 2: So sánh

a) \frac{92}{37} + \frac{11}{37}\frac{23}{24} + \frac{1}{4}

b) \frac{6}{7} + \frac{1}{6} … \frac{3}{4} + \frac{4}{3}

Bài 3: Tìm y:  

y - \frac{5}{12} =  \frac{7}{8}

Bài 4: Có một xe hơi dịch chuyển bên trên phần đường AB kể từ điểm A tới điểm B. Trong giờ trước tiên, xe hơi lên đường được \frac{3}{8} quãng đàng. Trong giờ thứ hai, xe hơi lên đường được \frac{5}{9} quãng đàng. Hỏi nhập nhì giờ, xe hơi chạy được từng nào phần của quãng đường?

3.2. Đáp án

Ví dụ toán lớp 4 quy tắc nằm trong phân số

Luyện toán lớp 4 quy tắc nằm trong phân số

4. Bài tập luyện tự động luyện quy tắc nằm trong phân số (Có đáp án)

4.1. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Tính

a) \frac{99}{100} +  \frac{3}{100}

b) \frac{7676}{250} + \frac{888}{250}

c) \frac{111}{121} + \frac{3}{11}

d) \frac{21}{20} + \frac{13}{15}

Bài 2: So sánh

a) \frac{34}{111} + \frac{2}{111}\frac{3}{4} + \frac{1}{2}

b) \frac{43}{250} + \frac{40}{250} …  \frac{12}{25} +  \frac{1}{5}

Bài 3: Tìm nó biết: nó - \frac{12}{25} = \frac{1}{3} + \frac{1}{5}

Bài 4: Trong hội tử thi thao, Số huy chương vàng cướp \frac{3}{7} tổng số huy chương. Số huy chương bạc cướp \frac{7}{8} tổng số huy chương. Hỏi số huy chương vàng và huy chương bạc cướp từng nào phần tổng số huy chương.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a)  \frac{102}{100}

b)  \frac{8564}{250}

c) \frac{144}{121}

d) \frac{23}{12}

Bài 2:

a) \frac{34}{111} +  \frac{2}{111} < \frac{3}{4}\frac{1}{2}

b) \frac{43}{250} + \frac{40}{250} < \frac{12}{25}\frac{1}{5}

Bài 3: 

y =  \frac{76}{75}

Bài 4:  

Đáp án: \frac{73}{56}

Xem thêm: soạn văn bài hầu trời

5. Giải bài bác tập luyện sách giáo khoa toán lớp 4 quy tắc nằm trong phân số

5.1. Bài tập luyện SGK trang 126

Bài 1: Tính :

a) \frac{2}{5} +  \frac{3}{5}

b) \frac{3}{4} + \frac{5}{4}

c) \frac{3}{8} + \frac{7}{8}

d) \frac{35}{25} + \frac{7}{25}

Lời giải:

Đáp án toán lớp 4 quy tắc nằm trong phân số

Bài 2: Điền nhập vị trí chấm:

Ôn tập luyện toán lớp 4 quy tắc nằm trong phân số

Lời giải:

Giải toán lớp 4 quy tắc nằm trong phân số

Khi tớ thay đổi vị trí nhì phân số nhập một tổng thì tổng của bọn chúng không bao giờ thay đổi.

Bài 3: Hai xe hơi nằm trong trả gạo ở một kho. Ô tô trả được \frac{2}{7} số gạo nhập kho, xe hơi loại nhì trả được \frac{3}{7} số gạo nhập kho. Hỏi cả nhì xe hơi trả được từng nào số gạo nhập kho ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Ô tô 1: 2/7 số gạo

Ô tô 2: 3/7 số gạo

Hai dù tô: ... số gạo?

Giải:

Hai xe hơi trả được:

\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7} (số gạo nhập kho)

Đáp số: \frac{5}{7} số gạo nhập kho.

5.2. Bài tập luyện SGK trang 127

Bài 1: Tính

a) \frac{2}{3} + \frac{3}{4} 

b) \frac{9}{4} + \frac{3}{5}

c) \frac{2}{5} + \frac{4}{7}

d) \frac{3}{5} + \frac{4}{3}

Lời giải:

Giải bài bác tập luyện toán lớp 4 quy tắc nằm trong phân số

Bài 2: Tính ( bám theo mẫu) :

Ôn toán lớp 4 quy tắc nằm trong phân số

Lời giải:

Luyện tập luyện toán lớp 4 quy tắc nằm trong phân số

Bài 3: Một xe pháo xe hơi giờ đầu chạy được \frac{3}{8} quãng đàng, giờ loại nhì chạy được \frac{2}{7} quãng đàng. căn vặn sau nhì giờ xe hơi chạy được từng nào phần của quãng đàng ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Giờ đầu: \frac{3}{8} quãng đường

Giờ sau: \frac{2}{7} quãng đường

Cả nhì giờ: .... quãng đường?

Giải:

Sau nhì giờ xe hơi cơ chạy được là:

\frac{3}{8}  +  \frac{2}{7} = \frac{37}{56} (quãng đường)

Xem thêm: soạn anh 8 unit 5

Đáp số:  \frac{37}{56} quãng đàng.

Vuihoc vẫn ra mắt cho tới những em nội dung cơ bạn dạng về toán lớp 4 quy tắc nằm trong phân số. Hãy xem thêm tăng những nội dung về những quy tắc tính không giống của phân số bên trên khối hệ thống nhé.

Ngoài rời khỏi, Vui học tập còn cung ứng cho những em nhiều loại bài bác tập luyện nhằm những em tự động ôn luyện hằng ngày.