theo định luật khúc xạ thì

Câu hỏi:

18/06/2019 145,539

Bạn đang xem: theo định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới ở trong và một mặt mày phẳng phiu.

Đáp án chủ yếu xác

B. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào thứ tự thì góc khúc xạ tăng từng ấy thứ tự.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Siêu phẩm 30 đề đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án: A

Theo tấp tểnh luật khúc xạ thì tia khúc xạ và tia cho tới ở trong và một mặt mày phẳng

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc chuồn kể từ không gian vô môi trường xung quanh đem phân tách suất n, sao cho tới tia bản năng vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem bám theo công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 2:

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh là phân tách suất tỉ đối của môi trường xung quanh cơ so sánh với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. không gian. 

D. nước.

Câu 3:

Tốc phỏng khả năng chiếu sáng vô không gian là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra bên ngoài không gian với góc cho tới là i, đem góc khúc xạ là r. Kết luận này bên dưới đấy là đúng?

Xem thêm: vùng đất thần kỳ

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 4:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, phân tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh ma là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh ma là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 5:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc tự.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 6:

Cho phân tách suất của nước tự 4/3, của benzen tự 1,5, của thủy tinh ma flin là một trong,8. Hiện tượng bản năng toàn phần rất có thể xẩy ra Lúc chiếu khả năng chiếu sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh ma flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh ma flin.

D. kể từ chân ko vô thủy tinh ma flin.

Xem thêm: mộng chiều xuân hợp âm