silic dioxit tác dụng được với dung dịch axit nào sau đây

Hãy nhập thắc mắc của người sử dụng nhập phía trên, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip
Trong những tuyên bố sau, sở hữu từng nào tuyên bố đúng? (a) Cho hỗn hợp KMnO4 ứng dụng với hỗn hợp HF (đặc) nhận được khí F2. (b) Dùng cách thức sunfat pha trộn được: HF, HCl, HBr, HI. (c) Điện phân nước, người tớ nhận được khí oxi ở catot. (d) Amophot (hỗn thích hợp những muối hạt NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4) là phân láo thích hợp. (e) Trong chống thực nghiệm, khí CO được pha trộn bằng phương pháp mang đến H2SO4 quánh nhập axit fomic  và...Đọc tiếpTrong những tuyên bố sau, sở hữu từng nào tuyên bố đúng? (a) Cho hỗn hợp KMnO4 ứng dụng với hỗn hợp HF (đặc) nhận được khí F2. (b) Dùng cách thức sunfat pha trộn được: HF, HCl, HBr, HI. (c) Điện phân nước, người tớ nhận được khí oxi ở catot. (d) Amophot (hỗn thích hợp những muối hạt NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4) là phân láo thích hợp. (e) Trong chống thực nghiệm, khí CO được pha trộn bằng phương pháp mang đến H2SO4 quánh nhập axit fomic  và đun rét. (f) Trong công nghiệp, silic được pha trộn bằng phương pháp sử dụng phàn nàn ly khử silic đioxit nhập lò năng lượng điện ở sức nóng chừng cao A. 3 B. 4. C. 2 D. 5
Trong những tuyên bố sau, sở hữu từng nào tuyên bố đúng? (a) Cho hỗn hợp KMnO4 ứng dụng với hỗn hợp HF (đặc) nhận được khí F2. (b) Dùng cách thức sunfat pha trộn được: HF, HCl, HBr, HI, (c) Amophot (hỗn thích hợp những muối hạt NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4) là phân tinh vi. (d) Trong chống thực nghiệm, khí CO2 được pha trộn bằng phương pháp mang đến H2SO4 quánh nhập axit fomic và đun rét. A. 1.   B. 3.   C. 2.  ...Đọc tiếpTrong những tuyên bố sau, sở hữu từng nào tuyên bố đúng? (a) Cho hỗn hợp KMnO4 ứng dụng với hỗn hợp HF (đặc) nhận được khí F2. (b) Dùng cách thức sunfat pha trộn được: HF, HCl, HBr, HI, (c) Amophot (hỗn thích hợp những muối hạt NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4) là phân tinh vi. (d) Trong chống thực nghiệm, khí CO2 được pha trộn bằng phương pháp mang đến H2SO4 quánh nhập axit fomic và đun rét. A. 1.   B. 3.   C. 2.   D. 4.

Trong những tuyên bố sau, sở hữu từng nào tuyên bố đúng?(a) Cho hỗn hợp KMnO4 ứng dụng với hỗn hợp HF (đặc) nhận được khí F2.(b) Dùng cách thức sunfat pha trộn được: HF, HCl, HBr, HI,(c) Amophot (hỗn thích hợp những muối hạt NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4) là phân tinh vi.(d) Trong chống thực nghiệm, khí CO2 được pha trộn bằng phương pháp mang đến H2SO4 quánh nhập axit fomic và đun rét. A. 1. B. 3. C. 2. D....

Đọc tiếp

Trong những tuyên bố sau, sở hữu từng nào tuyên bố đúng?

Xem thêm: toán 5 trang 58

(a) Cho hỗn hợp KMnO4 ứng dụng với hỗn hợp HF (đặc) nhận được khí F2.

(b) Dùng cách thức sunfat pha trộn được: HF, HCl, HBr, HI,

(c) Amophot (hỗn thích hợp những muối hạt NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4) là phân tinh vi.

(d) Trong chống thực nghiệm, khí CO2 được pha trộn bằng phương pháp mang đến H2SO4 quánh nhập axit fomic và đun rét.

A. 1.

Xem thêm: danh mục truyện kiếm hiệp

B. 3.

C. 2.

D. 4.