unit 4 lớp 9 a closer look 1Với câu nói. giải bài xích tập luyện Unit 4 lớp 9: A closer look một trong những Unit 4: Life in the past Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ gom học viên lớp 9 dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 4.

Unit 4 lớp 9: A closer look 1

Unit 4 lớp 9: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: unit 4 lớp 9 a closer look 1

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past - A closer look 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Match a verb in A with a word/ phrase in B. (Nối động kể từ ở mục A với cùng 1 từ/cụm kể từ ở cụm B.)

1. go

2. collect

3. entertain

4. dance

5. act out

6. use

7. preserve

8. keep

a. our traditions

b. đồ sộ drum music

c. a diary

d. your imagination

e. bare-footed

f. stories

g. themselves

h. the post

Quảng cáo

Đáp án:

1. f2. g3. b4. a
5. c6. e7. h8. d

Hướng dẫn dịch:

1. lên đường chân đất

2. tích lũy thư từ

3. tự động giải trí

4. nhảy với nhạc trống

5. trình diễn những câu chuyện

6. dùng trí tưởng tượng của bạn

7. lưu giữ gìn truyền thống lịch sử của bọn chúng ta

8. lưu giữ gìn nhật ký

2. Use the newly-formed phrases in with the verbs in their correct forms đồ sộ complete the sentences. (Sử dụng những cụm kể từ ở bài xích 1 với dạng đích của động kể từ cơ nhằm hoàn thiện câu.)

Quảng cáo

1. In my time, most girls __________ where they could write down their daily thoughts and feelings.

2. ‘Grandpa, how did the children in your village use đồ sộ __________?' – ‘They played games lượt thích tug of war, hide and seek, or flew their kites.'

3. We should work together đồ sộ __________. They are of great value đồ sộ us.

4. __________ and draw a picture of your dream house.

5. Children are very creative. They are good at __________.

6. A postman comes once a day to__________ from the post box.

7. I love __________ on the beach and feeling the sand under my feet.

8. The Lion Dance is usually performed at Mid-Autumn Festival, where the dancers skilfully __________.

Đáp án:

1. kept a diary.

2. entertain themselves.

3. preserve our traditions.

4. use your imagination.

Quảng cáo

5. acting out stories.

6. collect the post.

7. going bare-footed.

8. dance đồ sộ drum music.

Hướng dẫn dịch:

1. Tại thời của tôi, đa số phụ nữ đều lưu giữ một quyển nhật ký điểm chúng ta hoàn toàn có thể viết lách lại những tâm lý và cảm hứng hằng ngày của mình.

2. "Ông ơi! Trẻ em ở buôn bản tôi đã từng làm những gì nhằm tiêu xài khiển bạn dạng thân?" - "Chúng đang được nghịch tặc những trò nghịch tặc như kéo quân, trốn lần hoặc thả diều."

3. Chúng tớ nên bên nhau thao tác nhằm lưu lưu giữ truyền thống lịch sử. Chúng có mức giá trị đồ sộ rộng lớn so với tất cả chúng ta.

4. Sử dụng trí tưởng tượng của doanh nghiệp và vẽ tranh ảnh về mái nhà mong ước của doanh nghiệp.

5. Trẻ con cái đặc biệt phát minh. Chúng xuất sắc trình diễn những mẩu truyện.

6. Người trả thư cho tới từng ngày một lượt nhằm gom thư kể từ vỏ hộp thư.

7. Tôi mến lên đường chân trần bên trên bãi tắm biển và cảm biến cát bên dưới chân.

8. Hội dancing sư tử thông thường trình trình diễn bên trên liên hoan trung thu, điểm những vũ công nhảy với nom một cơ hội điêu luyện.

3. Choose a word/ phrase from the box đồ sộ complete the sentences. (Chọn từ/cụm kể từ nhằm hoàn thiện câu.)

1. Paying respect đồ sộ people of ___________ is a tradition in Viet Nam.

2. Quite a large number of ethnic people in the mountains are still ___________. They can't read or write.

3. Eating from ___________ is a popular habit of people in big cities in Viet Nam.

4. There should be ___________ on the roads đồ sộ reduce the number of accidents.

5. ___________ punishment was common at schools in the past.

6. I prefer talking ___________ đồ sộ talking on the phone.

Đáp án:

1. seniority2. illiterate3. street vendors
4. strict rules5. Physical6. face đồ sộ face

Giải thích:

- illiterate (adj) thong manh chữ

- face đồ sộ face (adv) trực tiếp

- physical (adj) thuộc sở hữu thể chất

- strict rules (n.p) những lệ luật nghiêm chỉnh khắc

- street vendors (n.p) người bán sản phẩm rong

- seniority (n) rộng lớn tuổi tác, cấp cho cao

Xem thêm: tìm 2 số khi biết tổng và tỉ

Hướng dẫn dịch:

1. Tôn trọng người rộng lớn tuổi tác là 1 truyền thống lịch sử ở nước Việt Nam.

2. Số lượng rộng lớn những tộc người thiểu số ở miền núi vẫn còn đó thong manh chữ. Họ ko thế phát âm hoặc viết lách.

3. chén nốc ở quán sản phẩm rong là thói thân quen thịnh hành của người xem ở những TP. Hồ Chí Minh rộng lớn ở nước Việt Nam.

4. Nên với lệ luật nghiêm chỉnh tự khắc ở mặt phố nhằm hạn chế con số tai nạn thương tâm giao thông vận tải.

5. Hình trị bên trên khung người là hình trị công cộng ở ngôi trường ở quá khứ.

6. Tôi mến thì thầm mặt mũi đương đầu rộng lớn là thì thầm qua quýt điện thoại cảm ứng.

4. Complete the sentences with the right size of the words below. (Hoàn trở nên những câu sau với dạng đích của kể từ bên dưới.)

1. It's never easy đồ sộ break a bad ____________.

2. His bold ____________ shocked everybody present.

3. It runs as a ____________ in Viet Nam that elderly grandparents and parents are taken care of by their children until they die.

4. It was his ____________ đồ sộ take a nap after lunch.

5. Using blackboards and chalk as the only teaching aid is still a common ____________ in most developing countries.

6. He could be fired for his rude ____________ towards the VIP guest.

Đáp án:

1. habit2. behavior3. tradition4. habit5. practice6. behavior

Giải thích:

habit (n): thói quen

behaviour (n): hành động, ứng xử

tradition (n): truyền thống

practice (n): tập luyện quán

Hướng dẫn dịch:

1. Không khi nào là dễ dàng nhằm kể từ quăng quật một thói thân quen xấu xí.

2. Thái phỏng văng mạng lĩnh của anh ấy ấy thực hiện sửng nóng bức mang lại người xem vô thời điểm hiện tại.

3. Nó ra mắt như 1 truyền thống lịch sử ở nước Việt Nam là lúc các cụ, phụ thân u rộng lớn tuổi tác được đỡ đần bởi con cái con cháu của mình cho tới khi chúng ta mất mặt.

4. Ngủ một giấc sau khoản thời gian ăn trưa đang trở thành thói thân quen của anh ấy ấy.

5. Sử dụng bảng đen thui và phấn như thể cách thức giảng dạy dỗ có một không hai vẫn là 1 thông thường công cộng ở những nước đang được cải cách và phát triển.

6. Anh ấy hoàn toàn có thể bị thải hồi bởi thái phỏng bất lịch thiệp của tôi so với những khách hàng chào VIP.

5. Listen and underline the auxiliary verbs which are stressed. Then practise saying the sentences. (Nghe và gạch ốp chân những trợ động kể từ được nhấn mạnh vấn đề. Sau cơ thực hành thực tế phát biểu cả câu.)

Bài nghe:

1. Life will be improved in those remote areas.

2. They can see the rain coming in from the west.

3. You did make má laugh!

4. He hasn't handed in his assignment.

5. I don't lượt thích the idea of going there at night.

6. Sam doesn't lượt thích fast food but I do.

Hướng dẫn dịch:

1. Cuộc sinh sống sẽ tiến hành nâng cao ở những vùng thâm thúy vùng xa thẳm.

2. Họ hoàn toàn có thể trông thấy mưa kể từ phía tây.

3. quý khách đã thử mang lại tôi cười!

4. Anh ấy dường như không phú trọng trách của tôi.

5. Tôi ko mến ý tưởng phát minh cho tới cơ vô đêm tối.

6. Sam ko mến món ăn thời gian nhanh tuy nhiên tôi thì với.

6. Underline an auxiliary if it is stressed. Then listen, kiểm tra, and repeat the sentences. (Gạch chân những trợ động kể từ nếu như nó được nhấn mạnh vấn đề. Nghe, đánh giá và nhắc nhở lại cả câu.)

Bài nghe:

1. couldn't2. have3. 4. aren't, can't5. doesn't, don't, does

Hướng dẫn dịch:

1. - Đàn ông vô buôn bản của tôi thông thường bắt cá bởi loại xiên.

    - quý khách hoàn toàn có thể thực hiện vì vậy không?

    - Không, tôi ko thể.

2. Tôi đang được phát biểu với các bạn rất nhiều lần ko nhằm cửa ngõ cởi.

3. Chúng tớ đang tới thăm hỏi Howick, một ngôi buôn bản lịch sử dân tộc.

4. - quý khách sẽ không còn cho tới buổi tiệc nên không? Có nên cũng chính vì ở cơ các bạn ko thể nhảy?

    - Tôi hoàn toàn có thể nhảy. Nhìn này!

5. - Tôi kỳ vọng cô ấy không khiến bất kể thiệt sợ hãi nào là mang lại xe hơi.

    - Đừng phiền lòng. Cô ấy biết phương pháp tài xế tuy nhiên.

Bài giảng: Unit 4 Life in the past - A closer look 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 4 khác:

 • Từ vựng Unit 4: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Use the words ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 42-43 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match a verb ... 2. Use the newly-formed ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the converstation ... 2. Use used đồ sộ ...

 • Communication (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Look at the introduction ... 2. Read the stories ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 46 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Think 2. Read the converstation ...

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 47 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. An old man ... 2. Listen again ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the best answer ... 2a. Match the verbs ...

 • Project (phần 1 trang 49 SGK Tiếng Anh 9 mới) Preserving the past

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới nhất với đáp án

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra khuôn mẫu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: sgk văn 8 tập 2

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-4-life-in-the-past.jsp