đề ôn tập toán lớp 3

Bộ Đề đua Toán lớp 3 năm 2024 tinh lọc, sở hữu đáp án tương đối đầy đủ Học kì 1 & Học kì 2 sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời phát minh canh ty Giáo viên và bố mẹ nhận thêm tư liệu Đề đua Toán lớp 3 kể từ tê liệt canh ty học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài xích đua môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: đề ôn tập toán lớp 3

Đề đua Toán lớp 3 (năm 2024 mới nhất nhất)

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD

TẠM NGỪNG BÁN - mua sắm trọn vẹn cỗ đề đua Toán lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word sở hữu tiếng giải chi tiết:

 • Top 30 Đề đua Toán 3 Giữa kì một năm 2024 sở hữu đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Toán 3 Học kì một năm 2024 sở hữu đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2024 sở hữu đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2024 sở hữu đáp án

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán 3 năm 2024 sở hữu đáp án (30 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Toán lớp 3 - Cánh diều

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (20 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD


Bộ Đề đua Violympic Toán lớp 3

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng một năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng hai năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 3 năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 4 năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 5 năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 6 năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024

 • Đề đua Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 năm 2023-2024


Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 (cả tía sách)

Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (sách mới)

Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần đôi mươi (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần đôi mươi (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (sách mới)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (cả tía sách)
 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (sách mới)

Bài tập dượt từng ngày lớp 3

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài tập dượt Toán lớp 3

 • Bài tập dượt Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 hiểu là:

A. Ba mươi sáu ngàn năm trăm nhị mươi lăm.

B. Ba mươi sáu ngàn nhị trăm năm mươi lăm.

C. Ba sáu năm 2 năm.

D. Ba mươi sáu ngàn năm 2 năm.

Câu 2. Chữ số 7 nhập số 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. Làm tròn xoe số 83 240 cho tới hàng trăm ngàn tớ được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay tắp lự trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. đôi mươi 001

Câu 5. Tháng này tại đây sở hữu 30 ngày?

A. Tháng Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng Ba

D. Tháng Sáu

Câu 6. Giá trị của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. đôi mươi 000

B. 18 233

C. đôi mươi 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 12 centimet và chiều rộng lớn 8 centimet là:

A. 40 cm

B. đôi mươi cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – đôi mươi 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. mm

5 l = ……. ml

5 kilogam = …….. g

4 km = ……. m

2 000 g = ………. kg

7 00 centimet = ……… m

Câu 11.Số?

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước Khu di tích lịch sử đón 42 300 khách hàng tham lam quan tiền. Do tác động của dịch Covid – 19, mon này khách hàng tham lam quan tiền đang được giảm xuống 3 phiên đối với mon trước. Hỏi con số khách hàng cho tới tham lam quan tiền Khu di tích lịch sử nhập cả nhị mon là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ mua sắm trứng không còn đôi mươi 000 đồng và trả mang lại cô chào bán trứng tờ 1000 đồng. Cô chào bán trứng trả lại u 4 tờ chi phí. Khả năng hoàn toàn có thể xẩy ra là:

- Cô chào bán trứng trả lại u …... tờ 5 000 đồng, ….. tờ đôi mươi 000 đồng và tờ 50 000 đồng.

- Cô chào bán trứng trả lại u …... tờ đôi mươi 000 đồng.

- Cô chào bán trứng trả lại u ...… tờ 10 000 đồng và …... tờ 50 000 đồng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số lớn số 1 trong những số 37 900, 14 200, 58 287, 9 278 là:

A. 58 287

B. 37 900

C. 14200

D. 9 278

Câu 2. Cho hình trụ tâm O

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Đường kính của hình trụ tâm O bên trên là:

A. OA

B. OC

C. OB

D. BC

Câu 3:Số người hiến ngày tiết nhập tuần:

Ngày

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Số người

9

8

3

9

10

18

20

Số người cho tới hiến ngày tiết trong thời gian ngày Thứ Sáu nhiều hơn thế nữa trong thời gian ngày loại Ba là từng nào người?

A.12

B. 2

C. 8

D. 3

Câu 4. Sắp xếp những số sau theo dõi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới lớn: III, V, I, XIX

A. III, V, I, XIX

B. I, III, V, XIX

C. XIX, V, III, I

D. V, XIX, I, III

Câu 5. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

A. 12 cm2

B. 12 cm

C. 10 cm2

D. 10 cm

Câu 6: Một vỏ hộp đựng 10 viên bi: 3 viên bi đỏ ửng, 5 viên bi vàng, 2 viên bi White. Lan bịt đôi mắt lấy tình cờ một viên bi. Khả năng này tại đây không thể xảy ra:

A. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi đỏ ửng

B. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi vàng

C. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi trắng

D. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi xanh

Xem thêm: jimmii nguyễn nhớ về em lời bài hát

Câu 7: Mua 5 quyển vở không còn 35 000 đồng. Hỏi mua sắm một quyển vở không còn từng nào tiền?

A. 7 000 chi phí

B. 7 000 tiền

C. 7 000 đồng

D. 5 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8:Tìm bộ phận không biết trong những luật lệ tính sau:

a) .............. : 5 = 30

b) 2 × ...................... = 1 866

c) .............. – 3 256 = 8 462

d) 1 536 + ..................... = 6 927

Câu 9. Đặt tính rồi tính

85 462 + 4 130

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

77 208 – 68 196

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

21 724 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

82 485 : 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 14 738 + 460 – 3 240

= ..............................................

= ..............................................

b) 9 015 × 3 × 2

= ..............................................

= ..............................................

c) (24 516 – 4 107) : 3

= ..............................................

= ..............................................

d) 7 479 + 3 204 × 5

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

a) Diện tích hình A to hơn diện tích S hình B.Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

b) Chu vi hình A to hơn chu vi hình B.Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

c) Diện tích hình A vội vàng gấp đôi diện tích S hình B.Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

d) Tổng diện tích S nhị hình là 10 cm2.Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 12.Giải toán

Có tía kho chứa chấp dầu, từng kho chứa chấp 10 000 l. Người tớ đã lấy lên đường 12 000 l dầu. Hỏi tía kho tê liệt sót lại từng nào lít dầu?

Bài giải

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 13. Tìm chữ số phù hợp điền nhập dù trống không.

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Một trang trại trồng 3 255 cây coffe. Bác dân cày rằng “Nông trại của tôi trồng khoảng tầm 3 300 cây cà phê”. Hỏi Bác đã trải tròn xoe số km coffe cho tới sản phẩm nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng chục

C. Hàng trăm

D. Hàng nghìn

Câu 2: Cái nón có mức giá 25 000 đồng, loại dù có mức giá 70 000 đồng. Cái nón rẻ mạt rộng lớn loại dù từng nào chi phí ?

A. 44 000 đồng

B. 54 000 đồng

C. 45 000 đồng

D. 35 000 đồng

Câu 3. Cho hình vuông vắn và hình chữ nhật sở hữu những độ cao thấp như hình vẽ.

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn …… diện tích S hình chữ nhật.

Từ phù hợp nhằm điền nhập khu vực chấm là

A. Bằng

B. Lớn hơn

C. Nhỏ hơn

D. Không đối chiếu được

Câu 4. Giang sở hữu 3 cây viết chì, 1 thước kẻ và 1 cây viết mực. Giang nhắm đôi mắt và lựa chọn 2 nhập tía vật dụng bên trên. Phát biểu này tại đây không đúng

A. Giang hoàn toàn có thể lấy được 2 loại cây viết chì

B. Giang hoàn toàn có thể lấy được một loại cây viết chì và 1 loại cây viết mực

C. Giang hoàn toàn có thể lấy được 2 loại cây viết mực

D. Giang hoàn toàn có thể lấy được một cây viết chì và 1 thước kẻ

Câu 5. Số lớn số 1 trong những số: đôi mươi 467; 32 508; 11 403; 15 927 là

A. đôi mươi 467

B. 32 508

C. 11 403

D. 15 927

Câu 6. Tháng này tại đây sở hữu 31 ngày

A. Tháng Hai

B. Tháng Sáu

C. Tháng Chín

D. Tháng Bảy

Câu 7. Một sợi dây rất dài 30 249 centimet được phân thành 9 đoạn lâu năm đều bằng nhau. Hỏi từng đoạn lâu năm từng nào xăng - ti – mét?

A. 3 360 cm

B. 3 361 cm

C. 3 350 cm

D. 3 360 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 9. Đặt tính rồi tính

10 760 × 9

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

15 208 : 5

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

54 316 – 3 897

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

28 561 + 11 324

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1 800 – 850 : 5

= .............................................

= .............................................

b) 100 000 – 16 000 × 5

= .............................................

= .............................................

c) 800 × 3 + 27 000

= .............................................

= .............................................

d) 94 000 : 4 × 3

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Cho bảng số liệu về con số gà của những hộ gia đình:

Hộ gia đình

Số lượng gà

Bác Hùng

17 con

Bác Nam

9 con

Bác Tiến

31 con

Bác Hoàng

24 con

a) Hộ mái ấm gia đình này sở hữu con số gà nhiều nhất?

................................................................................................................

b) Hộ mái ấm gia đình này sở hữu con số gà không nhiều nhất?

................................................................................................................

c) hộ gia đình chưng Hoàng sở hữu nhiều hơn thế nữa mái ấm gia đình chưng Hùng từng nào con cái gà?

................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Bác Hùng dự trù xây một căn nhà không còn 78 000 viên gạch men. Bác Hùng đang được mua sắm 3 phiên, từng phiên 18 000 viên gạch men. Hỏi theo dõi dự trù, chưng Hùng còn cần mua sắm từng nào viên gạch men nữa?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Câu 13. Tìm số sở hữu 3 chữ số, hiểu được Khi xoá quăng quật chữ số 7 ở sản phẩm đơn vị chức năng, tớ được số mới nhất xoàng số cần lần là 331.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
Lưu trữ: Đề đua Toán lớp 3 (sách cũ)

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD

Xem tăng đề đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Đề đua Tiếng Việt 3
 • Đề đua Tiếng Anh 3
 • Đề đua Tin học tập lớp 3

Đã sở hữu tiếng giải bài xích tập dượt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: xem nhật ký hoạt đông fb

Loạt bài xích Đề đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.Giải bài xích tập dượt lớp 3 những môn học