truyen tranh xuyen khong

Xuyên Không, Xuyên Việt là phân mục anh hùng chủ yếu vì như thế một nguyên nhân nào là này mà bị mang đến sinh sinh sống ở một không khí hay như là 1 khoảng tầm thời hạn không giống. Nhân vật chủ yếu rất có thể thẳng xuyên qua quýt vì như thế thể xác bản thân hoặc sinh sống lại vì như thế thể xác người không giống.

 • Tất cả
 • Hoàn trở nên
 • Đang tổ chức

Sắp xếp theo:

Bạn đang xem: truyen tranh xuyen khong

Ngày update Truyện mới nhất Top all Top mon Top tuần Top ngày Theo dõi Bình luận Số chapter Top Follow

Truyện tranh giành Mãn Cấp Trà Xanh Xuyên Không Thành Tiểu Đáng Thương

703K 278,097 82,629

Mãn Cấp Trà Xanh Xuyên Không Thành Tiểu Đáng Thương

 • Chương 112 59 phút trước
 • Chương 111 7 ngày trước
 • Chương 110 14 ngày trước

Truyện tranh giành Sau Khi Xuyên Sách Tôi Còn Chẳng Phải Là Nữ Phụ

559 0 403

Sau Khi Xuyên Sách Tôi Còn Chẳng Phải Là Nữ Phụ

 • Chương 15 1 giờ trước
 • Chương 14 7 ngày trước
 • Chapter 13 20 ngày trước

Truyện tranh giành Đại Tần: Ta Con Trai Tần Thủy Hoàng Giết Địch Thăng Cấp Thành Thần

348K 161,092 87,212

Đại Tần: Ta Con Trai Tần Thủy Hoàng Giết Địch Thăng Cấp Thành Thần

 • Chương 131 1 giờ trước
 • Chương 130 4 ngày trước
 • Chương 129 12 ngày trước

Truyện tranh giành Những Nhân Vật Mạnh Nhất Thế Giới Ám Hình ảnh Tôi

761K 301,167 248,788

Những Nhân Vật Mạnh Nhất Thế Giới Ám Hình ảnh Tôi

 • Chương 109 1 giờ trước
 • Chương 108 1 giờ trước
 • Chương 107 3 ngày trước

Truyện tranh giành Đấu La Đại Lục 5

1M 202,307 242,218

Đấu La Đại Lục 5

 • Chương 172 1 giờ trước
 • Chương 171 1 giờ trước
 • Chương 170 1 giờ trước

Truyện tranh giành Trảm Nguyệt

16K 946 1,171

Trảm Nguyệt

 • Chương 37 3 giờ trước
 • Chương 36 7 ngày trước
 • Chương 35 16 ngày trước

Truyện tranh giành Thần Võ Thiên Tôn

23K 774 2,829

Thần Võ Thiên Tôn

 • Chương 645 3 giờ trước
 • Chương 644 3 giờ trước
 • Chương 643 3 giờ trước

Truyện tranh giành Ta Đem Hoàng Tử Dưỡng Thành Hắc Hóa

44K 1,151 1,323

Ta Đem Hoàng Tử Dưỡng Thành Hắc Hóa

 • Chương 105 3 giờ trước
 • Chương 104 7 ngày trước
 • Chương 103 14 ngày trước

Truyện tranh giành Siêu Năng Bất Lương Học Bá

2K 220 134

Siêu Năng Bất Lương Học vịn

 • Chương 25 3 giờ trước
 • Chương 24 3 giờ trước
 • Chương 23 10 ngày trước

Truyện tranh giành Ta Là Đại Thần Tiên

15M 6,659,667 6,008,153

Ta Là Đại Thần Tiên

 • Chương 688 4 giờ trước
 • Chương 687 4 ngày trước
 • Chương 686 7 ngày trước

Truyện tranh giành Vương Gia Hắn Luôn Nghĩ Tôi Yêu Hắn Đến Nghiện

132K 9,612 33,026

Vương Gia Hắn Luôn Nghĩ Tôi Yêu Hắn Đến Nghiện

 • Chương 71 6 giờ trước
 • Chương 70 8 ngày trước
 • Chapter 69 15 ngày trước

Truyện tranh giành Vạn Cổ Chí Tôn

8M 3,280,043 2,584,222

Vạn Cổ Chí Tôn

 • Chapter 287 8 giờ trước
 • Chapter 286 9 giờ trước
 • Chapter 285 1 ngày trước

Truyện tranh giành Tái Sinh Trở Lại : Chồng Cũ Khóc Lóc Cầu Xin Tái Hôn

39K 971 1,607

Tái Sinh Trở Lại : Chồng Cũ Khóc Lóc Cầu Xin Tái Hôn

 • Chương 156 8 giờ trước
 • Chương 155 4 ngày trước
 • Chương 154 8 ngày trước

Truyện tranh giành Toàn Thuộc Tính Võ Đạo

134K 15,819 23,083

Toàn Thuộc Tính Võ Đạo

 • Chương 50 9 giờ trước
 • Chương 49 9 mon trước
 • Chương 48 9 mon trước

Truyện tranh giành Vô Địch Đốn Ngộ

131K 2,045 3,056

Vô Địch Đốn Ngộ

 • Chương 170 10 giờ trước
 • Chương 169 10 giờ trước
 • Chương 168 10 giờ trước

Truyện tranh giành Ta Có Một Thân Kỹ Năng Bị Động

18K 6,894 3,280

Ta Có Một Thân Kỹ Năng Bị Động

 • Chương 62 10 giờ trước
 • Chương 61 10 giờ trước
 • Chapter 60 4 mon trước

Truyện tranh giành Đại Phụng Đả Canh Nhân

173K 657 3,982

Đại Phụng Đả Canh Nhân

 • Chương 342 10 giờ trước
 • Chương 341 2 ngày trước
 • Chương 340 2 ngày trước

Truyện tranh giành Tâm Ma

Xem thêm: tđn số 2 lớp 9

570K 161,396 64,114

Tâm Ma

 • Chương 149 10 giờ trước
 • Chương 147 3 ngày trước
 • Chương 146 7 ngày trước

Truyện tranh giành Ta Dùng Sách Giải Trí Thành Thánh Nhân

1M 619,613 68,614

Ta Dùng Sách Giải Trí Thành Thánh Nhân

 • Chương 130 11 giờ trước
 • Chương 129 2 ngày trước
 • Chương 128 12 ngày trước

Truyện tranh giành Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện

106K 2,081 7,718

Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện

 • Chương 149 16 giờ trước
 • Chương 148 16 giờ trước
 • Chương 147 7 ngày trước

Truyện tranh giành Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

4M 829 9,472

Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

 • Chương 332 16 giờ trước
 • Chương 331 16 giờ trước
 • Chương 330 16 giờ trước

Truyện tranh giành Bế Tắc Mật Của Quý Cô

392K 95,458 152,002

Bế Tắc Mật Của Quý Cô

 • Chương 95.1 17 giờ trước
 • Chương 94.2 17 giờ trước
 • Chương 94.1 17 giờ trước

Truyện tranh giành Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái

96K 685 5,509

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái

 • Chương 214 1 ngày trước
 • Chương 213 3 ngày trước
 • Chương 212 5 ngày trước

Truyện tranh giành Tuyệt Thế Võ Thần

18M 1,694,352 1,720,700

Tuyệt Thế Võ Thần

 • Chương 777 1 ngày trước
 • Chương 776 2 ngày trước
 • Chương 775 2 ngày trước

Truyện tranh giành Tu Tiên Phải Dựa Vào Sugar Mommy

145K 33,240 12,296

Tu Tiên Phải Dựa Vào Sugar Mommy

 • Chương 205 1 ngày trước
 • Chương 204 1 ngày trước
 • Chương 203 1 ngày trước

Truyện tranh giành Dị Giới Nơi Tỉ Lệ Nam Nữ Là 1:39 Được Coi Là Một Chuyện Bình Thường

53K 2,893 21,268

Dị Giới Nơi Tỉ Lệ Nam Nữ Là 1:39 Được Coi Là Một Chuyện Bình Thường

 • Chương 23 1 ngày trước
 • Chương 22 9 ngày trước
 • Chuong 21 19 ngày trước

Truyện tranh giành Anh Hùng Tái Khởi

166K 43 1,101

Anh Hùng Tái Khởi

 • Chương 70 1 ngày trước
 • Chương 69 1 ngày trước
 • Chương 68 1 ngày trước

Truyện tranh giành Vị Hôn Phu Phản Diện Cản Trở Con Đường Hoa Của Tôi

0 0 149

Vị Hôn Phu Phản Diện Cản Trở Con Đường Hoa Của Tôi

 • Chương 25 1 ngày trước
 • Chương 24 3 ngày trước
 • Chương 23 3 ngày trước

Truyện tranh giành Vị Hôn Thê Khế Ước Của Công Tước

75 0 295

Vị Hôn Thê Khế Ước Của Công Tước

 • Chương 53 1 ngày trước
 • Chương 52 7 ngày trước
 • Chương 51 9 ngày trước

Truyện tranh giành Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

117K 955 4,673

Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

 • Chương 341 1 ngày trước
 • Chương 340 2 ngày trước
 • Chương 339 8 ngày trước

Truyện tranh giành Toàn Dân Chuyển Chức: Ngự Long Sư Là Chức Nghiệp Yếu Nhất?

25 0 735

Toàn Dân Chuyển Chức: Ngự Long Sư Là Chức Nghiệp Yếu Nhất?

 • Chương 10 1 ngày trước
 • Chương 9 1 ngày trước
 • Chương 8 14 ngày trước

Truyện tranh giành Trọng Sinh 1000 Lần, Ta Vô Địch

538K 267,010 58,956

Trọng Sinh 1000 Lần, Ta Vô Địch

 • Chương 62 1 ngày trước
 • Chương 61 10 ngày trước
 • Chương 60 16 ngày trước

Truyện tranh giành Cao Võ: Hạ Cánh Đến Một Vạn Năm Sau

2M 735,052 132,908

Cao Võ: Hạ Cánh Đến Một Vạn Năm Sau

 • Chương 104 1 ngày trước
 • Chương 103 4 ngày trước
 • Chương 102 8 ngày trước

Truyện tranh giành Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống

24K 769 2,335

Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống

 • Chương 206 1 ngày trước
 • Chương 205 4 ngày trước
 • Chương 204 8 ngày trước

Truyện tranh giành Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước

562K 84,031 247,965

Xem thêm: bài tập lịch sử lớp 5

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước

 • Chương 261 1 ngày trước
 • Chương 260 3 ngày trước
 • Chương 259 7 ngày trước

Truyện tranh giành Ma Lâm Thiên Hạ

10K 48 1,477

Ma Lâm Thiên Hạ

 • Chương 185 1 ngày trước
 • Chương 184 9 ngày trước
 • Chương 183 16 ngày trước

Bình luận facebook

Thể loại

 • Tất cả
 • kích hoạt
 • Adult
 • Adventure
 • Anime
 • Chuyển Sinh
 • Comedy
 • Comic
 • Cooking
 • Cổ Đại
 • Doujinshi
 • Drama
 • Đam Mỹ
 • Ecchi
 • Fantasy
 • Gender Bender
 • Harem
 • Historical
 • Horror
 • Josei
 • Live action
 • Manga
 • Manhua
 • Manhwa
 • Martial Arts
 • Mature
 • Mecha
 • Mystery
 • Ngôn Tình
 • One shot
 • Psychological
 • Romance
 • School Life
 • Sci-fi
 • Seinen
 • Shoujo
 • Shoujo Ai
 • Shounen
 • Shounen Ai
 • Slice of Life
 • Smut
 • Soft Yaoi
 • Soft Yuri
 • Sports
 • Supernatural
 • Thiếu Nhi
 • Tragedy
 • Trinh Thám
 • Truyện scan
 • Truyện Màu
 • Webtoon
 • Xuyên Không