trần tinh húc phim mới

Đóng cả phim "Anh cũng đều có ngày này" và "Người thông dịch của bọn chúng tôi", Trần Tinh Húc vẫn tạo ra tuyệt vời với người theo dõi nhờ mùng hoá thân thiết không biến thành cứng nhắc và đem đường nét riêng biệt ở từng vai trình diễn.