dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

Câu hỏi:

22/03/2020 100,251

Bạn đang xem: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án A

- Dung dịch axit thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch red color.

⇒ Dung dịch HCl thực hiện quỳ tím gửi đỏ

- Dung dịch K2SO4 và NaCl ko thực hiện quỳ tím thay đổi màu sắc.

- Dung dịch KOH thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch greed color.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu này tại đây đúng vào khi rằng về sự việc năng lượng điện li

A. Sự năng lượng điện li là việc hòa tan một hóa học nhập nước trở nên dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là việc phân li một hóa học bên dưới thuộc tính của loại năng lượng điện.

C. Sự năng lượng điện li là việc phân li một hóa học trở nên ion dương và ion âm Lúc hóa học bại liệt tan nội địa hoặc ở tình trạng giá buốt chảy

D. Sự năng lượng điện li thực tế là quy trình lão hóa - khử

Câu 2:

Dung dịch hóa học này tại đây (có nằm trong nồng độ) dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng nhất

A. K2SO4

B. KOH

C. NaCl

D. KNO3

Câu 3:

Các hỗn hợp axit, bazơ, muối hạt dẫn năng lượng điện được là vì nhập hỗn hợp của bọn chúng với các 

A. ion trái ngược dấu

B. anion (ion âm).

Xem thêm: crowd1.com vn

C. cation (ion dương).

D. chất

Câu 4:

Cho những muối hạt sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối hạt nằm trong loại muối hạt axit là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 5:

Các hỗn hợp NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 với nằm trong mật độ mol, hỗn hợp với pH nhỏ nhất là

A. HCl

B. CH3COOH

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 6:

Hợp hóa học này tại đây với tính lưỡng tính

A. Al(OH)3

B. Ba(OH)2

C. Fe(OH)2

D. Cr(OH)2

Xem thêm: ngâm vịnh phong ca