we invited a pop star to the chat show but he didn't arrive

Tham khảo thêm:

  • Cách gửi câu dữ thế chủ động thanh lịch câu bị động
  • for teenagers/ parents and families/ a source/ care/ emotional support
  • The garden still needs digging

Viết lại câu sau vì thế những kể từ khêu ý sao mang đến nghĩa ko thay đổi.

Bạn đang xem: we invited a pop star to the chat show but he didn't arrive

Câu 1. We invited a pop star onto the chat show, but he didn’t arrive.

=> ……………………………………………(Viết lại với The pop star)

Đáp án câu 1:  The pop star was invited onto the chat show, but he didn’t arrive. (Dịch: Ngôi sao nhạc Pop và được chào cho tới nhập cuộc lịch trình chuyện trò, tuy nhiên anh ý ko đến).

Câu 2. You should take the train instead of the bus.

=> ……………………………………………..(Viết lại với If)

Đáp án câu 2: If I were you, I would take the train instead of the bus. (Dịch: Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục lên đường xe pháo lửa thay cho lên đường xe pháo buýt).

Câu 3. I’m sure that someone forgot to lớn lock the door.

=> ……………………………………………(Viết lại với Someone must)

Đáp án câu 3: Someone must have forgotten to lớn lock the door. (Dịch: Ai tê liệt dĩ nhiên đang được quên khóa cửa).

Câu 4. They bought this house ten years ago.

=>…………………………………………… (Viết lại câu với They have)

Đáp án câu 4: They have lived in this house for ten years. (Dịch: Họ đang được sinh sống vô mái ấm này được 10 năm).

Câu 5. The course finished with a big tiệc nhỏ.

=>………………………………………………(Viết lại với At the end)

Đáp án câu 5: At the over of the course, there was a big tiệc nhỏ. (Dịch: Vào cuối khóa huấn luyện và đào tạo, sở hữu một buổi tiệc lớn).

Xem thêm: đại học y dược thái nguyên tuyển sinh 2022

Câu 6. Although she said that she would come, I don’t think she ever will.

=> ……………………………………………..(Viết lại với Despite)

Đáp án câu 6: Despite the fact that she said she would come, I don’t think she ever will. (Dịch: Mặc mặc dù thực tiễn là cô ấy rằng cô ấy sẽ tới, tôi ko suy nghĩ là cô ấy sẽ tới.) 

Câu 7. The plane had hardly left the airport when the accident happened.

=> ……………………………………………..(Viết lại với No sooner)

Đáp án câu 7: No sooner had the plane left the airport phàn nàn the accident happened. (Dịch: Máy cất cánh đang được tách trường bay sớm rộng lớn Khi tai nạn ngoài ý muốn xảy ra).

Câu 8. You feel tired now because you didn’t sleep very well last night.

=> …………………………………………… (Viết lại với Had)

Đáp án câu 8: Had you slept well last night, you would not feel tired now. (Dịch: Nếu tối qua chuyện chúng ta ngon giấc, lúc này chúng ta đang được mệt nhọc mỏi).

Câu 9. When did you start the project?

=> ……………………………………………. (Viết lại với How long)

Đáp án câu 9:  How long have you carried out the project? (Dịch: Quý khách hàng đang được triển khai dự án công trình này vô bao lâu?)

Xem thêm: cỏ ba lá đen

Câu 10. Their wedding will be held in a lovely church. 

=> …………………………………………… (Viết lại với The church)

Đáp án câu 10:  The church in which/where their wedding will be held is lovely. (Dịch: Nhà thờ điểm tuy nhiên đang được tổ chức triển khai đám hỏi của mình thiệt xứng đáng yêu).

Để thực hiện được bài xích luyện này, chúng ta học viên nên nắm rõ những kiến thức và kỹ năng về phong thái quy đổi kể từ câu dữ thế chủ động thanh lịch câu thụ động, cơ hội ghi chép lại câu kể từ Although thanh lịch Despite và một trong những cấu tạo câu quan trọng không giống. Tham khảo bên trên trang web của Patado nhằm nắm vững rộng lớn phần kiến thức và kỹ năng này nhé.

we invited a pop star to lớn the chat show but he didn’t arrive