toán 4 trang 86

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán 4 trang 86

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

\(a)\; 2120 : 424\)                     \(b)\; 6420 : 321\) 

     \(1935 : 354\)                         \(4957 : 165\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo đòi cột dọc, phân tách theo đòi trật tự kể từ trái ngược quý phái nên.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính độ quý hiếm của biểu thức:

\(a) \;1995 \times 253 + 8910 : 495\)                    \(b)\; 8700 : 25 : 4\)

Phương pháp giải:

a) Biểu thức đem những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tiến hành quy tắc nhân, phân tách trước, tiến hành quy tắc nằm trong, trừ sau.

b) Biểu thức chỉ mất quy tắc phân tách thì tiến hành theo thứ tự kể từ trái ngược quý phái nên hoặc vận dụng công thức:   \(a:b:c = a : (b \times c)\).

Lời giải chi tiết:

a) \(1995 \times 253 + 8910 : 495 \)

    \(= 504735 + 18 \)

    \(= 504753   \)

b) \(8700 : 25 : 4\)

Xem thêm: 68 game bài apk

    \(= 8700 : (25 \times  4)\)

    \(= 8700 : 100\)

    \( = 87\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Có nhì siêu thị, từng siêu thị đều nhận về \(7128m\) vải vóc. Trung bình thường ngày của sản phẩm loại nhất bán tốt \(264m\) vải vóc, siêu thị loại nhì bán tốt \(297m\) vải vóc. Hỏi siêu thị nào là chào bán không còn số vải vóc bại liệt sớm rộng lớn và sớm rộng lớn bao nhiêu ngày ?

Phương pháp giải:

- Tính số ngày từng siêu thị chào bán không còn số vải vóc bại liệt = số vải vóc siêu thị nhận về : số vải vóc siêu thị bán tốt trong một ngày.

- So sánh siêu thị nào là chào bán nhập không nhiều ngày thì siêu thị bại liệt chào bán không còn sớm rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi cửa ngõ hàng: 7128m vải

Mỗi ngày, siêu thị 1: 264m vải

Mỗi ngày, siêu thị 2: 297m vải

Cửa sản phẩm .... chào bán không còn sớm rộng lớn và sớm rộng lớn ... ngày?

Bài giải

Cửa sản phẩm loại nhất chào bán không còn số vải vóc bại liệt nhập số ngày là :

                   \(7128 : 264 = 27\) (ngày)

Cửa sản phẩm loại nhì chào bán không còn số vải vóc đó trong số ngày là :

                  \(7128 : 297 = 24\) (ngày)

Xem thêm: hình ảnh cô gái đẹp

Vậy siêu thị thứ hai chào bán không còn sớm rộng lớn và sớm rộng lớn số ngày là :

                   \(27 – 24 = 3\) (ngày)

                                        Đáp số : \(3\) ngày.