soạn anh 8 unit 1 skills 2Lời giải bài xích tập luyện Unit 1 lớp 8 Skills 2 trang 15 nhập Unit 1: Leisure time Tiếng Anh 8 Global Success hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 1.

Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2 (trang 15) - Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: soạn anh 8 unit 1 skills 2

1 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Answer the questions (Trả lời nói những câu hỏi)

1. In your opinion, what activities can we vì thế with our friends in our leisure time?

2. Why should we spend time with our friends?

Gợi ý:

1. Playing sports, riding a xe đạp, doing DIY …

2. Because we can connect with other people and become closer with them.

Hướng dẫn dịch:

1. Theo chúng ta, những sinh hoạt này tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện với đồng minh nhập thời hạn rảnh rỗi?

- Chơi thể thao, giẫm xe pháo, tự động thực hiện đồ dùng …

2. Tại sao tất cả chúng ta nên dành riêng thời hạn cho mình bè?

- Bởi vì như thế tất cả chúng ta hoàn toàn có thể liên kết với những người dân không giống và trở thành thân mật thiết rộng lớn với bọn họ.

2 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen vĩ đại an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. (Nghe cuộc phỏng vấn với Mark về những sinh hoạt vui chơi giải trí của anh ấy ấy. Chọn câu vấn đáp đích.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. When does Mark usually have không tính phí time?

A. At weekends.

B. On Sundays.

C. On Saturdays.

2. Who does he spend his không tính phí time with?

A. His neighbours and friends.

B. His family and relatives.

C. His family and friends.

Đáp án:

Nội dung bài xích nghe:

Interviewer: When vì thế you usually have không tính phí time?

Mark: I usually have không tính phí time at the weekend.

Interviewer: So how vì thế you spend it?

Quảng cáo

Mark: I spend time vĩ đại connect with my family on Saturdays. We vì thế puzzles, play board games or go camping.

Interviewer: What about Sundays?

Mark: I usually spend Sundays with my friends. I have a group of friends and we vì thế lots of things together.

Interviewer: For example?

Mark: Sometimes I invite them vĩ đại my house. We cook our favourite food and watch a đoạn phim. It's fun and better than thở going vĩ đại the cinema.

Interviewer: Do you vì thế outdoor activities together?

Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go vĩ đại the park vĩ đại play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our đô thị. This gives us a chance vĩ đại see different places in our đô thị.

Interviewer: Thanks for letting us interview you.

Hướng dẫn dịch:

Phóng viên: Khi này thì chúng ta với thời hạn rảnh?

Mark: Tôi thông thường với thời hạn rảnh nhập vào ngày cuối tuần.

Phóng viên: Vậy chúng ta người sử dụng nó như vậy nào?

Quảng cáo

Mark: Tôi dành riêng thời hạn nhằm liên kết với mái ấm gia đình nhập những ngày loại bảy. Chúng tôi nghịch tặc xếp hình, nghịch tặc trò nghịch tặc bàn cờ hoặc là di chuyển cắm trại.

Phóng viên: Còn Chủ nhật thì sao?

Mark: Tôi thông thường dành riêng công ty nhật mang lại chúng ta của tớ. Tôi với cùng một group chúng ta và Cửa Hàng chúng tôi thực hiện nhiều loại bên cạnh nhau.

Phóng viên: Ví dụ như?

Mark: Thông thường tôi mời mọc bọn họ cho tới mái ấm tôi. Chúng tôi nấu nướng những số mình yêu thích và coi phim. Nó mừng rỡ và chất lượng tốt rộng lớn tiếp cận rạp chiếu phim.

Phóng viên: Các cậu với thực hiện những sinh hoạt ngoài thiên nhiên bên cạnh nhau không?

Mark: Có chứ, Cửa Hàng chúng tôi vô cùng mến dành riêng thời hạn bên phía ngoài. Chúng tôi cho tới khu vui chơi công viên và nghịch tặc bóng chuyền hoặc trượt ván. Nó chung Cửa Hàng chúng tôi lưu giữ dáng vẻ. Thông thường Cửa Hàng chúng tôi giẫm xe pháo xung xung quanh TP.HCM. Điều cơ mang lại Cửa Hàng chúng tôi thời cơ coi những điểm không giống nhau nhập TP.HCM.

Phóng viên: Cám ơn đang được nhằm tôi phỏng vấn chúng ta.

3 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen vĩ đại the interview again. Fill in each blank in the table with no more than thở TWO words. (Nghe lại cuộc phỏng vấn. Điền vào cụ thể từng địa điểm trống trải nhập bảng không thật HAI kể từ.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2 (trang 15) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. đoạn phim

2. cinema

3. park

Xem thêm: thái tử phi giá đáo

4. shape

5. xe đạp ride

6. places

Giải thích:

1. Thông tin: Mark: Sometimes I invite them vĩ đại my house. We cook our favourite food and watch a đoạn phim. It's fun and better than thở going vĩ đại the cinema.

2. Thông tin: Mark: Sometimes I invite them vĩ đại my house. We cook our favourite food and watch a đoạn phim. It's fun and better than thở going vĩ đại the cinema.

3. Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go vĩ đại the park vĩ đại play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our đô thị. This gives us a chance vĩ đại see different places in our đô thị.

5. Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go vĩ đại the park vĩ đại play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our đô thị. This gives us a chance vĩ đại see different places in our đô thị.

6. Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go vĩ đại the park vĩ đại play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our đô thị. This gives us a chance vĩ đại see different places in our đô thị.

4 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo đuổi cặp. Hỏi và vấn đáp thắc mắc.)

1. When vì thế you usually have không tính phí time?

2. What vì thế you usually vì thế with your friends in your không tính phí time?

3. Why vì thế you vì thế these activities?

Gợi ý:

1. At the weekends.

2. We listen vĩ đại music and dance.

3. Because they’re funny and relaxing.

Hướng dẫn dịch:

1. Quý khách hàng thông thường với thời hạn rảnh khi nào?

- Vào vào ngày cuối tuần.

2. Quý khách hàng thông thường làm cái gi với đồng minh nhập thời hạn rảnh rỗi?

- Chúng tôi nghe nhạc và nhảy.

3. Tại sao chúng ta thực hiện những sinh hoạt này?

- Bởi vì như thế bọn chúng sung sướng và thư giãn giải trí.

5 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write an gmail (80 - 100 words) vĩ đại a penfriend vĩ đại tell him / her about what you usually vì thế with your friends in your không tính phí time. Use your answers in 4. (Viết một gmail (80 - 100 từ) cho 1 người chúng ta qua chuyện thư nhằm thưa với anh ấy/cô ấy về những gì chúng ta thông thường thực hiện với đồng minh của tớ nhập thời hạn rảnh. Sử dụng câu vấn đáp của chúng ta nhập 4.)

Gợi ý:

Hi Giang,

It’s nice vĩ đại hear from you again.

Let u tell you about my leisure activities. At the weekend, I usually listen vĩ đại music and dance with my close friends. Our favorite songs are Love Story and You belong with u, sometimes we also enjoy other US-UK songs. Last week, we joined a dance club near our school. It’s funny and relaxing vĩ đại vì thế that.

Bye for now,

My

Hướng dẫn dịch:

Chào Giang,

Thật tuyệt khi lại được nghe tin tưởng kể từ chúng ta.

Hãy nhằm tôi kể cho mình nghe về những sinh hoạt vui chơi giải trí của tôi. Vào vào ngày cuối tuần, tôi thông thường nghe nhạc và dancing với những người dân bạn tri kỷ của tớ. Những bài xích hát yêu thương mến của Cửa Hàng chúng tôi là Chuyện tình và Em thuộc sở hữu anh, thỉnh phảng phất Cửa Hàng chúng tôi cũng hương thụ những bài xích hát US-UK không giống. Tuần trước, Cửa Hàng chúng tôi đang được nhập cuộc một câu lạc cỗ dancing ngay gần ngôi trường học tập của Cửa Hàng chúng tôi. Thật khôi hài và thư giãn giải trí khi thực hiện vấn đề đó.

Bây giờ thì giã từ,

My

Lời giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure time hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 1

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Getting Started (trang 8, 9)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 1 (trang 10)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 2 (trang 11, 12)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication (trang 12, 13)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1 (trang 14)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Looking Back (trang 16)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Project (trang 17)

Xem tăng lời nói giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the countryside
 • Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers
 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ với đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi kiểu mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: sgk toán 5 trang 72

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-1-leisure-activities.jspGiải bài xích tập luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học