số đồng phân este

Khi học tập về từng loại thích hợp hóa học cơ học rõ ràng thì ngoài tóm được cấu trúc, đặc điểm hoá học tập của bọn chúng thì việc ghi chép những đồng phân cũng tương đối cần thiết. Đối với dạng bài bác trắc nghiệm thì cách tính số đồng phân sẽ tương hỗ những em thật nhiều, tiết kiệm ngân sách được thời hạn vô bài bác đánh giá và đua. 

Bạn đang xem: số đồng phân este

Vậy thì công thức và cách tính số đồng phân như thế này, những em tìm hiểu thêm nội dung bài viết tại đây.

Cach-tinh-so-dong-phan

Cách tính số đồng phân

1. Đồng phân là gì?

Đồng phân là những thích hợp hóa học không giống nhau tuy nhiên sở hữu nằm trong công thức phân tử. 

Các đồng phân của nhau sở hữu đặc điểm không giống nhau tự bọn chúng sở hữu cấu trúc hoá học tập không giống nhau.

Lưu ý: Các đồng phân của nhau thì sở hữu nằm trong phân tử khối, tuy nhiên những hóa học sở hữu nằm trong phân tử khối thì hoàn toàn có thể ko nên đồng phân của nhau.

Ví dụ: , tuy nhiên bọn chúng ko nằm trong CTPT nên ko nên đồng phân.

2. Phân loại:

Chúng tao sở hữu vô số cách thức phân loại đồng phân, hoàn toàn có thể nhờ vào trật tự động links, group chức hoặc địa điểm vô không khí,....

Cach-tinh-so-dong-phan 2

Cách tính số đồng phân

- Đồng phân cấu tạo: 

+ Đồng phân mạch C: nhận được Khi thay cho thay đổi trật tự động links của những vẹn toàn tử C cùng nhau (mạch trực tiếp, mạch nhánh, vòng).

Ví dụ: Cùng với 1 công thức C4H10 tao sở hữu những đồng phân:

        

                    Butan                                        2 – metylpropan

+ Đồng phân loại group chức: 

Nhóm chức

Loại chất

- OH

Ancol

- O -

Ete

- CHO

Anđehit

- CO

Xeton

- COOH

Axit

Ví dụ: Cùng công thức C2H6O tao hoàn toàn có thể ghi chép 2 đồng phân với 2 loại group chức không giống nhau (ancol và ete):

         Ancol etylic                                 Đimtyl ete

+ Đồng phân địa điểm group chức hoặc links bội: địa điểm của tập thể nhóm chức, group thế hoặc links bội bên trên mạch C thay cho thay đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, vô phân th sở hữu một nối đôi:

- Đồng phân cis – trans: 

Ví dụ với buten – 2 – en

Nhận thấy, Khi 2 group thế của vẹn toàn tử C đem nối song không giống nhau thì tiếp tục xuất hiện tại đồng phân hình học tập. Nếu những group thế ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) sở hữu phân tử khối to hơn ở về và một phía với nối song được xem là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

3. Các bước ghi chép đồng phân:

- Tính số links π và vòng:

π + v =

- Dựa vô công thức phân tử, số links π+v nhằm lựa lựa chọn loại hóa học tương thích. Thường đề tiếp tục mang đến ghi chép đồng phân của thích hợp hóa học rõ ràng.

- Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: Không phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,...

+ Mạch vòng: vòng ko nhánh, vòng vó nhánh,....

- Gắn group chức hoặc links bôi (nếu có) vô mạch. Sau cơ dịch rời để thay thế thay vị trí. Cần xét tính đối xứng nhằm rời trùng lặp.

- Điền H nhằm đáp ứng hoá trị của những thành phần. Đối với bài bác trắc nghiệm thì ko cần thiết.

II. Cách tính số đồng phân:

1. Cách tính số đồng phân: Ankan

- Khái niệm: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ bao gồm những links đơn C-C và C-H.

- CTTQ: CnH2n+2 (n  ≥ 1).

- Ankan chỉ mất đồng phân mạch cacbon và kể từ C4 trở chuồn mới mẻ xuất hiện tại đồng phân.

- Công thức tính nhanh:

Áp dụng: Tính số đồng phân ankan C4H10:

Thay vì như thế viết

             

                        Butan                                      2 – metylpropan

Ta dùng công thức bên trên với n = 4, đồng phân.

Với C5H12, tao sở hữu n = 5 số đồng phân ankan được xem là đồng phân.

2. Cách tính số đồng phân: Anken

- Anken là những hiđrocacbon ko no, mạch hở, vô phân tử có một links song.

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken sở hữu đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối song và đồng phân hình học tập.

- Mẹo tính nhanh chóng đồng phân anken:

Xét 2C đem nối song, từng C tiếp tục links với 2 group thế (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ chuồn 2C đem nối song sẽ vẫn 2C và H group thế.

image-Jul-15-2020-08-40-58-79-AM

Nếu đề bài bác đòi hỏi tính đồng phân cấu trúc tiếp tục là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu đòi hỏi tính đồng phân (bao bao gồm đồng phân hình học) được xem là 1+1+2=4 đồng phân.

Ví dụ với C5H10: Trừ chuồn 2C đem nối song sẽ vẫn 3C và H group thế.

Ta sở hữu 5 đồng phân cấu trúc và 6 đồng phân anken.

Xem thêm: mở bài nâng cao vợ chồng a phủ

3. Cách tính số đồng phân: Ankin

- Ankin là những hiđrocacbon ko no, mạch hở, vô phân tử có một links tía.

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin sở hữu đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối tía và không tồn tại đồng phân hình học tập.

- Mẹo tính nhanh chóng đồng phân ankin:

Xét 2C đem nối tía, từng C tiếp tục links với một group thế (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ chuồn 2C đem nối tía sẽ vẫn 2C và H là group thế.

Ta sở hữu 2 đồng phân ankin.

Ví dụ với C5H8: Trừ chuồn 2C đem nối song sẽ vẫn 3C và H group thế.

Ta sở hữu 3 đồng phân ankin.

4. Cách tính số đồng phân: Benzen và đồng đẳng

- Đồng đẳng benzen là những hiđrocacbon thơm sực, vô phân tử có một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- Công thức tính số đồng phân:

Áp dụng: Tính số đồng phân của những hiđrocacbon thơm sực C7H8, C8H10, C9H12.

Ta sở hữu n = 7, thay cho vô công thức tao được (7-6)2 = 1                         

n = 8, tao được (8-6)2 = 4

n = 9, thay cho vô công thức (9-6)2 = 9 đồng phân.

5. Cách tính số đồng phân: Ancol

- Ancol là những thích hợp hóa học cơ học vô phân tử ko group –OH gắn thẳng với C no.

- Nhóm chức ancol: -OH.

- CTTQ của ancol no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1OH hoặc CnH2n+2O (n≥1).

- Ancol sở hữu đồng phân mạch C và đồng phân địa điểm group OH.

- Công thức tính số đồng phân:

- gí dụng: Tính số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở kể từ C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

                 Propan – 1 – ol                      Propan – 2 – ol

C4H9OH: 24-2 = 4 đồng phân.

C5H11OH: 25-2 = 8 đồng phân.

Lưu ý: Khi ghi chép đồng phân ancol, group OH ko gắn vô C ko no và 1 vẹn toàn tử C ko thể gắn 2 hoặc 3 group OH.

6. Cách tính số đồng phân: Ete

- Ete là thích hợp hóa học cơ học vô phân tử sở hữu vẹn toàn tử oxi links với 2 group ankyl.

- CTTQ của ete no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+2O (n≥2).

- Công thức tính số đồng phân:

- gí dụng: Với n = 3 tao sở hữu công thức ete là C3H8O, thay cho vô công thức tao được: đồng phân là

Với n = 4, công thức ete là C4H10O, tao được đồng phân.

Lưu ý: Ancol và ete no, đơn chức là đồng phân về loại group chức. Khi ghi chép đồng phân nếu như đề ko nói đến ancol hoặc ete thì nên tính cả hai loại.

7. Cách tính số đồng phân: Phenol

- Phenol là những thích hợp hóa học cơ học vô phân tử sở hữu group –OH links thẳng với C thơm sực.

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- Công thức tính nhanh:

- gí dụng: 

C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

Với sở hữu nằm trong công thức phân tử tuy nhiên là đồng phân ancol thơm sực (OH gắn kèm với C no).

8. Cách tính số đồng phân: Anđehit

- Anđehit là những thích hợp hóa học cơ học vô phân tử sở hữu group –CH = O links thẳng với vẹn toàn tử C hoặc vẹn toàn tử H.

- CTTQ của anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử có một nối song ở group chức CHO.

- Công thức tính nhanh: 

- gí dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

Với C3H6O: đồng phân.                             

Với C4H8O: đồng phân.                           

9. Cách tính số đồng phân: Xeton

- Xeton là những thích hợp hóa học cơ học vô phân tử sở hữu group C = O links thẳng với nhị vẹn toàn tử C.

- CTTQ của xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối song ở group chức CO.

- Công thức tính số đồng phân:

- gí dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ công thức tao tính được: đồng phân.

Lưu ý: Anđehit và xeton sở hữu nằm trong công thức phân tử cùng nhau, nên những lúc đề bài bác chỉ mang đến CTPT nhưng mà ko nói đến loại thích hợp hóa học này thì nên tính cả nhị.

10. Cách tính số đồng phân: Axit

- Axit cacboxylic là những thích hợp hóa học cơ học vô phân tử sở hữu group –COOH links thẳng với vẹn toàn tử C hoặc vẹn toàn tử H.

- CTTQ của aaxit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử có một nối song ở group chức COOH.

- Công thức tính số đồng phân:

- gí dụng: Tính số đồng phân axit sở hữu CTPT C4H8O2 

Theo công thức tao có: 24-3 = 2 đồng phân.

Bảng tổng hợp: 

Xem thêm: bài 17 công nghệ 11

Cach-tinh-so-dong-phan 3

Trên đấy là cách tính số đồng phân của những thích hợp hóa học cơ học thông thường gặp gỡ vô lịch trình Hoá 11. Tuy nhiên, những công thức này chỉ vận dụng mang đến một vài tình huống cơ bạn dạng, và có không ít ĐK số lượng giới hạn. 

Vì vậy, ngoài các việc áp dụng cách tính số dồng phân vô những bài bác tập dượt trắc nghiệm thì những em cũng cần được tóm được công việc ghi chép đồng phân của những thích hợp hóa học không giống nhau