dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng

Câu hỏi:

24/03/2020 39,251

Bạn đang xem: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng

A. axit α-aminoglutaric (axit glutamic).

Đáp án chủ yếu xác

C. Axit α-aminopropionic. 

Siêu phẩm 30 đề ganh đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 vì thế thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những chất: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, NH3. Chất nào là thực hiện thay đổi color quỳ tím trở thành xanh?

A. CH3NH2, NH3

B. C6H5OH, CH3NH2

C. C6H5NH2, CH3NH2

D. C6H5OH, NH3

Câu 2:

Dung dịch hóa học nào là tại đây thực hiện xanh rì quỳ tím?

A. Glyxin

B. Phenylamin

C. Metylamin

D. Alanin

Câu 3:

Chất nào là tại đây đem tính bazơ mạnh rộng lớn C2H5NH2 ?

A. NH3

B. CH3NH2

Xem thêm: cá sấu ăn thịt người 2003

C. C6H5NH2

D. CH3NHCH3

Câu 4:

Dung dịch nào tại đây làm quỳ tím chuyển màu xanh rì ?

A. Glyxin

B. Etylamin

C. Anilin

D. Phenylamoni clorua

Câu 5:

Dung dịch của thích hợp hóa học nào là tại đây không thực hiện thay đổi color giấy tờ quì ẩm?

A. CH3NH2

B. C2H5NH2

C. H2NCH2COOH

D. H2N-CH2-CH(NH2)COOH

Câu 6:

Trong những hóa học sau: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-COOH. Số hóa học thực hiện quỳ tím độ ẩm đem quý phái color hồng là

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Xem thêm: cách xem netflix miễn phí trên điện thoại