định nghĩa hình thoi

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Các hình thoi

Hình thoi vô hình học tập Euclide là tứ giác sở hữu tứ cạnh đều bằng nhau. Đây là hình bình hành sở hữu nhì cạnh kề đều bằng nhau hoặc hình bình hành sở hữu hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau.

Bạn đang xem: định nghĩa hình thoi

Định nghĩa

Hình thoi là tứ giác sở hữu tứ cạnh đều bằng nhau.

Tính chất

Trong hình thoi:

Xem thêm: cu li chậm lùn

Xem thêm: hình nền hoa màu tím

  1. Các góc đối nhau đều bằng nhau.
  2. Hai đàng chéo cánh vuông góc cùng nhau và rời nhau bên trên trung điểm của từng đàng.
  3. Hai đàng chéo cánh là những đàng phân giác của những góc của hình thoi.
  4. Hình thoi sở hữu toàn bộ đặc thù của hình bình hành.

Diện tích

Hình minh họa về những cạnh của hình thoi.

Diện tích của hình thoi vì thế 1/2 tích chừng nhiều năm của hai tuyến đường chéo:

Chu vi

Chu vi của hình thoi vì thế chừng nhiều năm một cạnh nhân với 4:

Dấu hiệu nhận biết

Hình tứ giác đặc biệt

  • Tứ giác sở hữu tứ cạnh đều bằng nhau là hình thoi.
  • Tứ giác sở hữu 2 đàng chéo cánh là đàng trung trực của nhau là hình thoi.
  • Tứ giác sở hữu 2 đàng chéo cánh là đàng phân giác của tất cả tứ góc là hình thoi.

Hình bình hành đặc biệt

Hình thoi là 1 dạng quan trọng đặc biệt của một hình bình hành vì thế nó sở hữu không thiếu đặc thù của hình bình hành và còn tồn tại một vài đặc thù khác:

  1. Hình bình hành sở hữu nhì cạnh kề đều bằng nhau là hình thoi.
  2. Hình bình hành sở hữu hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.
  3. Hình bình hành sở hữu một đàng chéo cánh là đàng phân giác của một góc là hình thoi.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Wikimedia Commons nhận thêm hình hình ảnh và phương tiện đi lại truyền đạt về Hình thoi.