đề toán lớp 2 học kì 2Bộ Đề đua Học kì 2 Toán lớp hai năm 2024 của tất cả thân phụ cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích đua Toán lớp 2 Học kì 2.

Top 50 Đề đua Toán lớp 2 Học kì hai năm 2024 (có đáp án)

Xem test Đề HK2 Toán 2 KNTT Xem test Đề HK2 Toán 2 CTST Xem test Đề HK2 Toán 2 CD

Bạn đang xem: đề toán lớp 2 học kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word với câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 2 Kết nối tri thức

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 2 Kết nối học thức năm 2024 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2024 với ma mãnh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 2 Cánh diều

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 2 Cánh diều năm 2024 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 với ma mãnh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề đua Toán lớp 2 Học kì 2 Chân trời tạo ra năm 2024 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra năm 2024 với ma mãnh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Quảng cáo

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số năm trăm chín mươi lăm viết lách là:

A. 595                      B. 559

C. 995                      D. 955

Câu 2. Số 728 được viết lách thành:

A. 700 + 80 + 2       B. 700 + 2

C. 700 + trăng tròn + 8       D. 800 + 70 + 2

Câu 3. Hình vẽ mặt mũi có:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2024 với đáp án (15 đề)

A. 3 hình tứ giác      B. 4 hình tứ giác

C. 5 hình tứ giác      D. 6 hình tứ giác

Quảng cáo

Câu 4. Độ lâu năm đàng cấp khúc ABCDE là:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2024 với đáp án (15 đề)

A. 5 ´ 4 = trăng tròn (m)        B. 4 ´ 5 = trăng tròn (m)

C. 5 ´ 3 = 15 (m)        D. 3 ´ 5 = 15 (m)

Câu 5. Giờ nhập học tập buổi sáng sớm là 7 giờ 15 phút. Sáng ni, Phong nhập học tập muộn 15 phút. Vậy sáng sủa ni Phong nhập học tập lúc:

A. 7 giờ                   B. 7 giờ 30 phút

C. 6 giờ 15 phút                   D. 6 giờ 30 phút

Câu 6. Em Hà và Phong tan học tập lúc:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2024 với đáp án (15 đề)

A. 4 giờ 6 phút        B. 4 giờ 30 phút

C. 16 giờ 6 phút        D. 16 giờ rưỡi

II. Phần tự động luận

Câu 7. Nối tổng với số quí hợp:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2024 với đáp án (15 đề)

Câu 8. Đặt tính rồi tính.

646 + 29

…………

…………

…………

769 + 5

…………

…………

…………

548 – 329

…………

…………

…………

751 – 61

…………

…………

…………

Câu 9. Quan sát biểu trang bị tranh giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Vật nuôi yêu thương quí nhất của chúng ta lớp 2C

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2024 với đáp án (15 đề)

a) Có từng nào chúng ta quí nuôi mèo?

……………………………………………………………………………………………..

b) Có từng nào chúng ta quí nuôi cá?

……………………………………………………………………………………………..

c) Con vật này được chúng ta quí nuôi nhất?

……………………………………………………………………………………………..

d) Có 4 chúng ta quí nuôi loài vật nào?

……………………………………………………………………………………………..

Câu 10. Trường Tiểu học tập Kim Đồng với 182 học viên phái nam và 209 học viên phái nữ.

a) Hỏi Trường Tiểu học tập Kim Đồng với toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Câu 11. Viết chữ số tương thích nhập dù rỗng tuếch và để được quy tắc tính chính.

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2024 với đáp án (15 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước đáp án chính.

Câu 1:Số ngay lập tức trước của số lớn số 1 với thân phụ chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ lâu năm của đàng cấp khúc MNPQ là:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 với đáp án Kết nối học thức (10 đề)

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

D.8cm

Câu 4: Số bao gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị chức năng được viết lách là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: Chọn câu vấn đáp tương thích.

Xem thêm: vở chèo quan âm thị kính

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: Ba chúng ta Linh, Nga và Loan đi học học tập vẽ. Giờ chính thức nhập lớp là 7 giờ nửa tiếng. Hôm cơ Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ nửa tiếng. Hỏi chúng ta này đi học sớm trước giờ nhập học?

A. Quý khách hàng Linh

B. Quý khách hàng Nga

C. Quý khách hàng Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu thương hiệu toàn bộ thân phụ điểm trực tiếp sản phẩm nhập hình sau:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 với đáp án Kết nối học thức (10 đề)

Câu 3:Có nhị group người công nhân sửa đàng. Đội Một sửa được 840m đàng, group Hai sửa được nhiều hơn nữa group Một 50m đàng. Hỏi group Hai sửa được từng nào mét đường?

Câu 4:Quan sát biểu trang bị tranh giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 với đáp án Kết nối học thức (10 đề)

b) Có từng nào hoa lá hồng tiếp tục nở?

b) Số hoa lá cúc nở nhiều hơn nữa số hoa lá hồng là bao nhiêu bông?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước đáp án chính.

Câu 1:Lúc 8 giờ có:

A. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 12

B. Kim giờ chỉ nhập số 12, kim phút chỉ nhập số 8

C. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 3

D. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 6

Câu 2: Thương của quy tắc phân chia với số bị phân chia vị 12, số phân chia vị 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: Chọn vết tương thích nhằm điền nhập vị trí chấm: 560 …. 578.

A. <

B. >

C. =

Câu 4: Phép nhân này tiếp sau đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết ngược của quy tắc tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 với những quá số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 và 6

D. 2

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ lâu năm của đàng cấp khúc GNPQ vị bao nhiêu?

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 với đáp án Chân trời tạo ra (10 đề)

Câu 2: Nhà bác bỏ Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà bác bỏ Long thu hoạch được nhiều hơn nữa ngôi nhà bác bỏ Hùng 56kg. Hỏi ngôi nhà bác bỏ Long thu hoạch được từng nào ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi vỏ hộp bánh với 5 cái bánh. Hỏi 4 vỏ hộp bánh như vậy với từng nào chiếc?

Câu 4: Hai lớp 2A và 2B quyên gom được toàn bộ từng nào cuốn sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn trặn chục với thân phụ chữ số, với số trăm và số chục đều là một. Số sách của lớp 2B nhiều hơn nữa số sách của lớp 2A là trăng tròn quyển.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm 2023

Bài đua môn: Toán lớp 2

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước đáp án chính.

Câu 1:Các số 425; 405 và 415 được viết lách theo đòi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn là:

A. 425; 415; 405

B. 415; 405; 425

C. 405; 415; 425

D. 415; 425; 405

Câu 2: Đây là tờ lịch mon 12. Hỏi ngày 25 mon 12 là loại mấy?

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 với đáp án Cánh diều (10 đề)

A. Thứ sáu

B. Thứ hai

C. Thứ bảy

D. Chủ nhật

Câu 3: Trong lọ hoa chỉ mất nhị loại hoa là huê hồng và hoa cúc. Hà nhắm đôi mắt và kéo ra một hoa lá bất kì nhập lọ. Hỏi năng lực Hà lấy được hoa lá cúc là hoàn toàn có thể, ko thể hoặc chắc chắn là xảy ra?

A. Không thể

B. Có thể

C. Chắc chắn

Câu 4: Tổng này tiếp sau đây ứng với quy tắc nhân 5 × 3?

A. 5 + 3

B. 5 + 5 + 5

C. 3 + 3 + 3 + 3 + 3

D. 3 + 3 + 3

Câu 5: Kết ngược của quy tắc tính 200km + 140km là:

A. 340km

B. 34km

C. 304km

D. 214km

Câu 6: Số này tiếp sau đây với cơ hội gọi là thân phụ trăm linh lăm?

A. 35

B. 305

C. 355

D. 325

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Tìm thương biết số bị phân chia vị 4 và số phân chia vị 2.

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 215 + 400

b) 450 – 320

c) 845 – 130

Câu 3: Anh cao 149cm, em thấp rộng lớn anh 20cm. Hỏi em cao từng nào xăng – ti – mét?

Câu 4:Quan sát biểu trang bị tranh giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 2 với đáp án Cánh diều (10 đề)

a) Cửa sản phẩm này bán tốt nhiều xe cộ nhất nhập một ngày?

b) Trong một ngày, cả thân phụ siêu thị bán tốt tổng số từng nào con xe đạp?

Xem test Đề HK2 Toán 2 KNTT Xem test Đề HK2 Toán 2 CTST Xem test Đề HK2 Toán 2 CD

Xem tăng những đề đua Toán lớp 2 với đáp án hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo quality đầu xuân năm mới Toán lớp 2 (6 đề)

 • Top 10 Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp hai năm 2024
 • Bộ Đề đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì một năm 2024 (10 đề)
 • Top 60 Đề đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2024

 • Top 10 Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp hai năm 2024
 • Bộ Đề đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì hai năm 2024 (10 đề)
 • Ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: toán lớp 4 trang 78 luyện tập

Loạt bài xích Đề đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 2 sách mới nhất những môn học