đề thi hsg sinh 9

TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 –ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bạn đang xem: đề thi hsg sinh 9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƢƠNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

NĂM HỌC năm ngoái - 2016

MÔN THI: SINH HỌC





Câu 1 (1,0 điểm).







Câu 2 (1,5 điểm). VnDoc.com

1. 

2. 





1

có 75% con thân thuộc xám và 25% con thân



a. 

b. 

2

khi cho F

1





Câu 3 (1,5 điểm).

1. 1 c

2 và 3 cùng 



2. 



 X



Câu 4 (1,5 điểm).

1.   

2. , p

A 

Câu 5 (2,0 điểm).

1. 

2. 



3. aBBDd  quá trình





a. 

1

.

b. Theo 



Câu 6 (1,5 điểm).

TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 –ĐÁP ÁN CHI TIẾT

1. 







2. 

Câu 7 (1,0 điểm).

1. 

2. 

 



…………………Hết………………….



. . . . .

 

. . . . .

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƢƠNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

NĂM HỌC năm ngoái - 2016

MÔN THI: SINH HỌC

Hƣớng dẫn và đáp án chấm

Câu 1 (1,0 điểm).





---



Xem thêm: hiện tượng khúc xạ ánh sáng lớp 9



- ---

---



AA x aa ---> Aa

- 

------



Aa x aa ---> Aa : aa

Câu 2 (1,5 điểm).

1. 



-  



TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 –ĐÁP ÁN CHI TIẾT



- 





2. V

2

.



- ---> F

1



F

1

--

1

là 3Aa: 1aa

------> Các

con cái thân thuộc x



2

:

F

1



G

F1:

3/8A; 5/8a

F

2:

          

25/64



- HS biện luận theo cách khác để xác định được KG của ruồi cái thế hệ P AA

và Aa cũng cho tới điểm tối nhiều.

- HS thực hiện cách thứ hai cho thành quả 25/64 cũng cho điểm tối nhiều.

Câu 3 (1,5 điểm)

1. 

- 

- 



---



--- trùng là: Ab, aB, ab.

2. X

    ---   ---  

---

3

-1) = 6

NST

- ---

6+2=8

- ---

6+1=7

------

---

2

-1) = 14

NST ---

Câu 4 (1,5 điểm)

Bộ Đề đua học viên xuất sắc lớp 9 môn Sinh sở hữu đáp án

50 Đề đua học viên xuất sắc lớp 9 môn Sinh được VnDoc thuế tầm và share. Tài liệu bao gồm những đề đua học viên xuất sắc lớp 9 của cấp cho thị trấn và cấp cho tỉnh tất nhiên đáp án cho tới chúng ta tập luyện và đối chiếu. Chúc chúng ta học tập chất lượng, chào chúng ta vận chuyển về tham lam khảo

 • Đề đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Trường trung học cơ sở Xuân Diệu năm học tập 2020 - 2021
 • Đề đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT thị trấn Phú Xuyên năm học tập 2020 - 2021
 • Đề đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Phú Hoà năm 2020 - 2021
 • Đề đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 5 năm 2020 - 2021

Ngoài đi ra, VnDoc.com vẫn xây dựng group share tư liệu tiếp thu kiến thức trung học cơ sở không tính phí bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể sẽ có được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: vecto trong không gian

 • Đề đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Trường trung học cơ sở Trung Hà, Thủy Nguyên năm 2020 - 2021 (đề 2)
 • Đề đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Địa lý Phòng GD&ĐT Hương Khê năm học tập 2020 - 2021
 • Đề đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT quận Tân Bình năm 2020 - 2021
 • Đề đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Nghi Lộc năm 2020 - 2021
 • Đề đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT thị trấn Đức Cơ năm 2020 - 2021
 • Đề đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Trường trung học cơ sở Nghĩa Đồng năm 2020 - 2021
 • Đề đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Sóc Sơn năm 2020 - 2021
 • Đề đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Trường trung học cơ sở Trung Hà, Thủy Nguyên năm 2020 - 2021 (đề 2)
 • Đề đua lựa chọn học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Hương Khê năm học tập 2020 - 2021
 • 50 Đề đua học viên xuất sắc lớp 9 môn Toán cấp cho thị trấn tỉnh

50 Đề đua học viên xuất sắc lớp 9 môn Sinh. Đề đua học viên xuất sắc lớp 9 ở trong công tác Sinh học tập lớp 9. Hy vọng phía trên được xem là tư liệu xem thêm hữu ích cho tới chúng ta ôn tập luyện. Chúc chúng ta ôn đua tốt

..............................................................

Ngoài 50 Đề đua học viên xuất sắc lớp 9 môn Sinh, chúng ta học viên còn hoàn toàn có thể xem thêm những đề đua học tập kì 1 lớp 9, đề đua học tập kì 2 lớp 9 những môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh nhưng mà công ty chúng tôi vẫn thuế tầm và tinh lọc. Với đề đua lớp 9 này canh ty chúng ta tập luyện tăng kĩ năng giải đề và thực hiện bài xích chất lượng rộng lớn. Chúc chúng ta ôn đua tốt