dấu hiệu nhận biết hình thoi

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

Các hình thoi

Hình thoi nhập hình học tập Euclide là tứ giác với tứ cạnh đều nhau. Đây là hình bình hành với nhị cạnh kề đều nhau hoặc hình bình hành với hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau.

Bạn đang xem: dấu hiệu nhận biết hình thoi

Định nghĩa

Hình thoi là tứ giác với tứ cạnh đều nhau.

Tính chất

Trong hình thoi:

Xem thêm: tính dân tộc trong bài thơ việt bắc

Xem thêm: quy tắc dấu ngoặc lớp 6

  1. Các góc đối nhau đều nhau.
  2. Hai đàng chéo cánh vuông góc cùng nhau và hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng đàng.
  3. Hai đàng chéo cánh là những đàng phân giác của những góc của hình thoi.
  4. Hình thoi với toàn bộ đặc thù của hình bình hành.

Diện tích

Hình minh họa về những cạnh của hình thoi.

Diện tích của hình thoi bởi 50% tích chừng nhiều năm của hai tuyến phố chéo:

Chu vi

Chu vi của hình thoi bởi chừng nhiều năm một cạnh nhân với 4:

Dấu hiệu nhận biết

Hình tứ giác quánh biệt

  • Tứ giác với tứ cạnh đều nhau là hình thoi.
  • Tứ giác với 2 đàng chéo cánh là đàng trung trực của nhau là hình thoi.
  • Tứ giác với 2 đàng chéo cánh là đàng phân giác của tất cả tứ góc là hình thoi.

Hình bình hành quánh biệt

Hình thoi là một trong dạng đặc trưng của một hình bình hành vì thế nó với không hề thiếu đặc thù của hình bình hành và còn tồn tại một số trong những đặc thù khác:

  1. Hình bình hành với nhị cạnh kề đều nhau là hình thoi.
  2. Hình bình hành với hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.
  3. Hình bình hành với 1 đàng chéo cánh là đàng phân giác của một góc là hình thoi.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Wikimedia Commons đạt thêm hình hình ảnh và phương tiện đi lại truyền đạt về Hình thoi.