TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO

LPA nhận định việc học là một quá trình có tính xã hội.
Từ đó, LPA nhấn mạnh sự giao tiếp và hợp tác trong các hoạt động dạy và học cũng như các sự kiện PLUS.
Video Tour

- LPA nhận định động cơ học tập là một yếu tố quan trọng để học thành công. Từ đó, LPA nhấn mạnh xây dựng một môi trường học tập gần gũi và hứng khởi, với cơ sở vật chất tiện nghi và ấm cúng, với đội ngũ sư phạm năng động, trải nghiệm rộng và hiểu biết sâu, luôn sẵn sàng tương tác và chia sẻ với học viên.

- LPA nhận định người học vốn đa dạng, với nhu cầu và phong cách học khác nhau. Từ đó, LPA thiết kế những phương pháp giảng dạy mang tính cá nhân hoá, với sự tương tác thường xuyên giữa giảng viên và học viên cũng như những hỗ trợ học tập chuyên sâu cho từng học viên.

Video Tour

American Association of Universities and Colleges đã xác định giáo dục khai phóng là nền tảng cho thành công trong thế kỷ 21. Giáo dục khai phóng (liberal education) cung cấp cho người học những năng lực cốt lõi để thích ứng với một thế giới phức hợp, đa dạng và biến đổi. Người học trong thế ký 21 cần phải sẵn sàng cho những công việc và đòi hỏi mà chưa tồn tại trong hiện tại. Khả năng tự học để luôn thích ứng với thay đổi là một yếu tố quan trọng của thành công, và nên tảng của năng lực này chính là năng lực giao tiếp (nói và viết) cũng như sự hiểu biết và tư duy liên văn hoá. Chia sẻ quan điểm này của AAC&U, LPA hiểu rõ sứ mệnh đào tạo ngôn ngữ của mình như một hoạt động nền tảng để xây dựng và phát triển những con người toàn diện, những công dân toàn cầu cho thế kỷ 21.

Liên hệ với LPA