xin đa tạ cuộc đời

1. Xin nhiều tạ cuộc [Dm] đời

Vì tiếp tục cho tới [F] tôi bên trên cõi [A7] tạm thời thực hiện [Dm] người

Bạn đang xem: xin đa tạ cuộc đời

Vì đời cho tới [Bb] tôi lầm [Gm] than vãn vô kiếp [Dm] người

Vùi [Gm] đôi bàn chân sớm [Bb] chiều

Đi vô phận đời hắt [A7] hiu.

2. Xin nhiều tạ chúng ta [Dm]

Người tiếp tục tặng [F] tao những chén [A7] rượu sầu [Dm] đầy

Người tiếp tục tặng [Bb] tao cuộc [Gm] mừng vô đôi mắt [Dm] mỏi

Lời [Gm] điêu ngoa tương khắc [Bb] khoải

Đêm [A7] về thể xác mệt nhọc [Dm] tuồn.

Xem thêm: miu quý tộc là ai

ĐK:

[F] Thôi! tôi van một phiên [Dm] thôi, tôi van một phiên [G] thôi.

Người [Am] chớ gián trá [Dm] nhau, [C] vì thế đời lắm khổ sở [F] đau

Tôi [Gm] van được chân [Bb] trở thành, thực hiện nguôi cút lòng [Am] mình

[Dm] đời thiệt mong chờ [Gm] manh. [C] [F]

3. Xin nhiều tạ người [Dm] tình

Ngày còn mặt mũi [F] tôi, mặt mũi lối [A7] nằm mê diệu [Dm] hiền

Xem thêm: điện tích điểm là gì

Giờ đành xa vời [Bb] tôi, lội [Gm] đôi bàn chân dò xét [Dm] tìm

Tìm [Gm] mừng vô cát [Bb] bụi

Đêm [A7] ngày sương dông tố bùi [Dm] ngùi.