viết đoạn văn về nghề nghiệp tương lai của em bằng tiếng anh

Viết đoạn văn về công việc và nghề nghiệp sau này của em vị giờ Anh là 1 trong chủ thể thông thường bắt gặp khi mô tả tiềm năng, plan, dự tính nhập sau này, tương đương trong mỗi bài bác đánh giá của học viên cung cấp 2. Bài viết lách hỗ trợ kể từ vựng, cấu hình câu và dàn ý cụ thể nhằm học viên hoàn toàn có thể viết lách đoạn văn về chủ thể này vị giờ Anh. Dường như, những đoạn văn khuôn cho những người tìm hiểu thêm ý tưởng phát minh nhằm tổ chức thực hiện nội dung bài viết của tôi.

Key takeaways

Bạn đang xem: viết đoạn văn về nghề nghiệp tương lai của em bằng tiếng anh

 • 11 kể từ vựng chủ thể công việc và nghề nghiệp tương lai: career, professional, commitment, dedication, improvement, determined, desire, talent, success, quality, strive

 • 8 câu trúc câu về công việc và nghề nghiệp tương lai:

S + aspire đồ sộ vì thế something

S + be passionate about doing something

S + envision oneself doing something

S + aim đồ sộ vì thế something

S + pursue one’s passion

S + dream of doing something

S + be committed đồ sộ doing something

S + dedicate + time + đồ sộ doing something

 • Dàn ý đoạn văn giờ Anh viết lách về công việc và nghề nghiệp sau này bao gồm 3 phần:

Mở đoạn: trình làng về công việc và nghề nghiệp tương lai

Thân đoạn: nêu lí vì thế, người truyền hứng thú, trách móc nghiệm, phẩm hóa học thích hợp, và plan nhằm bám theo xua đuổi công việc và nghề nghiệp này

Kết đoạn: xác minh lại niềm say mê của bạn dạng thân thiết về công việc và nghề nghiệp vẫn chọn

 • 5 đoạn văn khuôn viết lách về công việc và nghề nghiệp tương lai

Từ vựng giờ Anh về công việc và nghề nghiệp tương lai

 • career /kəˈrɪə(r)/ (n): sự nghiệp

Ví dụ: She is focused on building a successful career in marketing. (Cô ấy triệu tập nhập việc thiết kế sự nghiệp thành công xuất sắc nhập nghành nghề tiếp thị.)

 • professional /prəˈfeʃənl/ (adj): thường xuyên nghiệp

Ví dụ: He is a highly skilled professional in the field of finance. (Anh ấy là 1 trong Chuyên Viên sở hữu tay nghề ngỗng cao nhập nghành nghề tài chủ yếu.)

 • commitment /kəˈmɪtmənt/ (n): sự cam kết

Ví dụ: Her commitment đồ sộ her job is unwavering. (Sự khẳng định của cô ấy ấy với việc làm là ko lắc trả.) 

 • dedication /ˌdedɪˈkeɪʃn/ (n): sự cống hiến

Ví dụ: His dedication đồ sộ his craft is evident in his work. (Sự góp sức của anh ý ấy mang đến nghề ngỗng của tôi được thể hiện nay rõ ràng nhập việc làm của anh ý ấy.) 

 • improvement /ɪmˈpruːvmənt/ (n): sự vạc triển

Ví dụ: Continuous improvement is key đồ sộ staying competitive in today's market. (Cải tiến thủ liên tiếp là khóa xe nhằm giữ lại tính tuyên chiến đối đầu nhập thị ngôi trường thời buổi này.) 

 • determined /dɪˈtɜːmɪnd/ (adj): quyết tâm

Ví dụ: Despite facing obstacles, she remains determined đồ sộ achieve her goals. (Dù bắt gặp nhiều trở lo ngại tuy nhiên cô ấy vẫn quyết tâm đạt được tiềm năng của tôi.) 

 • desire /dɪˈzaɪə(r)/ (n): sự khát khao

Ví dụ: His strong desire đồ sộ learn drives him đồ sộ seek new challenges. (Mong mong muốn giao lưu và học hỏi mạnh mẽ và uy lực vẫn xúc tiến anh ấy mò mẫm tìm kiếm những thách thức mới nhất.) 

 • talent /ˈtælənt/ (n): tài năng

Ví dụ: Her talent for singing is undeniable, captivating audiences with every performance. (Tài năng ca hát của cô ấy ấy là ko thể không đồng ý, thực hiện say lòng người theo dõi qua chuyện từng mùng trình trình diễn.) 

 • success /səkˈses/ (n): sự trở thành công

Ví dụ: Hard work and perseverance are essential ingredients for achieving success. (Làm việc chịu khó và kiên trì là những nhân tố quan trọng nhằm đạt được thành công xuất sắc.)

 • quality /ˈkwɒləti/ (n): phẩm chất

Ví dụ: John possesses all the qualities required for effective teamwork in the workplace. (John chiếm hữu toàn bộ những phẩm hóa học quan trọng nhằm thao tác group hiệu suất cao bên trên điểm thao tác.)

 • strive /straɪv/ (v): cố gắng

Ví dụ: We strive for excellence in everything we vì thế. (Chúng tôi phấn đấu nhằm đạt được sự thông thạo vào cụ thể từng việc Cửa Hàng chúng tôi thực hiện.) 

Tham khảo thêm: Tổng hợp ý 150 kể từ vựng về những công việc và nghề nghiệp vị giờ anh phổ biến

Các cấu hình câu về công việc và nghề nghiệp tương lai 

S + aspire đồ sộ vì thế something

Dịch nghĩa: khát khao thực hiện gì

Ví dụ: She aspires đồ sộ become a renowned scientist. (Cô ấy mong ước phát triển thành một ngôi nhà khoa học tập có tiếng.) 

S + be passionate about doing something

Xem thêm: cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ bài thơ

Dịch nghĩa: say mê thực hiện gì

Ví dụ: He is passionate about playing the guitar. (Anh ấy say mê nghịch ngợm guitar.) 

S + envision oneself doing something

Dịch nghĩa: tưởng tượng bạn dạng thân thiết tiếp tục thực hiện gì

Ví dụ: I envision myself traveling the world and experiencing different cultures. (Tôi tưởng tượng bản thân cút du ngoạn từng trái đất và hưởng thụ những nền văn hóa truyền thống không giống nhau.) 

S + aim đồ sộ vì thế something

Dịch nghĩa: sở hữu tiềm năng thực hiện gì

Ví dụ: They aim đồ sộ create a more sustainable environment. (Họ nhằm mục tiêu mục tiêu tạo nên một môi trường xung quanh bền vững và kiên cố rộng lớn.)

S + pursue one’s passion

Dịch nghĩa: bám theo xua đuổi đam mê

Ví dụ: Sarah pursues her passion for photography in her không lấy phí time. (Sarah bám theo xua đuổi niềm say mê nhiếp hình họa nhập thời hạn rảnh rỗi.) 

S + dream of doing something

Dịch nghĩa: mong ước thực hiện gì

Ví dụ: He dreams of starting his own business one day. (Anh ấy mong ước một ngày nay này sẽ chính thức việc làm marketing của riêng rẽ bản thân.)

S + be committed đồ sộ doing something

Dịch nghĩa: khẳng định thực hiện gì

Ví dụ: She is committed đồ sộ making a positive impact on the community. (Cô ấy khẳng định tạo nên hiệu quả tích cực kỳ mang đến xã hội.) 

S + dedicate + time + đồ sộ doing something

Dịch nghĩa: góp sức thời hạn thực hiện gì

Ví dụ: They dedicate their time đồ sộ helping those in need. (Họ dành riêng thời hạn của tôi sẽ giúp đỡ nâng những người dân bắt gặp trở ngại.)

Các cấu hình câu về công việc và nghề nghiệp tương lai 

Dàn ý đoạn văn giờ Anh về công việc và nghề nghiệp tương lai 

Mở đoạn: trình làng về công việc và nghề nghiệp tương lai

Thân đoạn:

 • Lí vì thế yêu thương quí công việc và nghề nghiệp này

 • Người truyền cảm hứng 

 • Trách nghiệm của việc làm này

 • Phẩm hóa học phù phù hợp với việc làm này

 • Kế hoạch nhằm bám theo xua đuổi công việc và nghề nghiệp này

Kết đoạn: xác minh lại niềm say mê của bạn dạng thân thiết về công việc và nghề nghiệp vẫn chọn

Đoạn văn khuôn viết lách đoạn văn về công việc và nghề nghiệp sau này của em vị giờ Anh

Đoạn văn khuôn 1

In the future, I aspire đồ sộ become a doctor. The field of medicine has always fascinated u, and I am passionate about helping others and making a positive impact on their lives. As a doctor, I envision myself being at the forefront of cutting-edge medical technologies and advancements. I want đồ sộ use virtual reality and robotics đồ sộ perform intricate surgeries with precision, ensuring the best possible outcomes for my patients. Additionally, I understand the importance of preventive medicine and patient education. I aim đồ sộ promote healthy lifestyles and raise awareness about disease prevention. With constant learning and collaboration with fellow healthcare professionals, I believe I can provide comprehensive and compassionate care đồ sộ those in need. Being a doctor in the future will allow u đồ sộ pursue my passion while making a meaningful difference in the world.

Dịch nghĩa: Trong sau này, tôi mong ước phát triển thành bác bỏ sĩ. Lĩnh vực hắn học tập luôn luôn mải miết hoặc tôi và tôi say mê trợ giúp người không giống tương đương tạo nên hiệu quả tích cực kỳ cho tới cuộc sống thường ngày của mình. Là một bác bỏ sĩ, tôi tưởng tượng bản thân là kẻ đón đầu trong những tiến thủ cỗ và technology hắn tế tiên tiến và phát triển. Tôi mong muốn dùng thực tiễn ảo và robot nhằm triển khai những ca phẫu thuật phức tạp với chừng đúng chuẩn cao, đáp ứng sản phẩm tốt nhất có thể hoàn toàn có thể mang đến người mắc bệnh của tôi. Bên cạnh đó, tôi hiểu vai trò của hắn tế dự trữ và dạy dỗ người mắc bệnh. Tôi mong ước xúc tiến lối sinh sống thanh khiết và nâng lên trí tuệ về chống kháng mắc bệnh. Với việc không ngừng nghỉ giao lưu và học hỏi và hợp tác với những Chuyên Viên che chở sức mạnh người cùng cơ quan, tôi tin cậy rằng bản thân hoàn toàn có thể hỗ trợ công ty che chở toàn vẹn và nhiệt tình mang đến những người dân mong muốn. Trở trở thành một bác bỏ sĩ nhập sau này tiếp tục được cho phép tôi bám theo xua đuổi say mê của tôi mặt khác tạo nên sự khác lạ tăng thêm ý nghĩa bên trên trái đất.

Đoạn văn khuôn 2

My dream career in the future is đồ sộ become a lawyer. The legal profession has always captivated u with its ability đồ sộ advocate for justice and uphold the rights of individuals in society. As a lawyer, I am eager đồ sộ work diligently đồ sộ ensure fairness and equality prevail. I will use my knowledge of the law đồ sộ provide expert advice, represent clients, and navigate complex legal proceedings. I am motivated đồ sộ make a positive impact by fighting for the underprivileged and voiceless, striving for a more just and equitable world. With strong research skills, persuasive communication, and a commitment to ethical practices, I am dedicated đồ sộ becoming a trusted and respected advocate for my clients and the principles of justice.

Dịch nghĩa: Sự nghiệp ước mơ nhập sau này của tôi là phát triển thành một trạng sư. Nghề luật luôn luôn mê hoặc tôi vị kĩ năng chuyển động mang đến công lý và tôn vinh quyền hạn của những cá thể nhập xã hội. Với tư cơ hội là 1 trong trạng sư, tôi hào hứng thao tác chịu khó nhằm đáp ứng sự vô tư và đồng đẳng được vận dụng. Tôi tiếp tục dùng loài kiến ​​thức về luật của tôi để mang đi ra điều răn dạy trình độ chuyên môn, đại diện thay mặt mang đến người sử dụng và điều phối những giấy tờ thủ tục pháp luật phức tạp. Tôi sở hữu động lực sẽ tạo đi ra hiệu quả tích cực kỳ bằng phương pháp đấu tranh giành mang đến những người dân kém cỏi như ý và không tồn tại lời nói, phấn đấu vì thế một trái đất vô tư và đồng đẳng rộng lớn. Với khả năng nghiên cứu và phân tích vững chãi, kĩ năng tiếp xúc thuyết phục và khẳng định thực hành thực tế đạo đức nghề nghiệp, tôi nhiệt tình phát triển thành người cỗ vũ uy tín và được tôn trọng mang đến người sử dụng của tôi cũng tựa như các phép tắc công lý. 

Đoạn văn khuôn 3

I have always dreamed of becoming a singer since I was a child. Music has always been my passion, and I believe in its power đồ sộ touch hearts and inspire people. As a singer, I am excited đồ sộ perform on stage, captivating audiences with my voice and musical expression. I aim đồ sộ write and perform songs that resonate with listeners, conveying emotions and stories that connect us all. Through my music, I hope đồ sộ bring joy, comfort, and a sense of unity đồ sộ those who listen. With hard work, dedication, and continuous improvement of my vocal skills, I am determined to pursue a career as a singer and share my love for music with the world.

Dịch nghĩa: Tôi vẫn luôn luôn mong ước phát triển thành ca sĩ kể từ khi tôi còn nhỏ. Âm nhạc luôn luôn là niềm say mê của tôi và tôi tin cậy nhập sức khỏe của chính nó hoàn toàn có thể va cho tới trái ngược tim và truyền hứng thú mang đến người xem. Là một ca sĩ, tôi hào hứng về sự màn biểu diễn bên trên sảnh khấu, lôi cuốn người theo dõi vị giọng hát và cơ hội thể hiện nay âm thanh của tôi. Mục chi của tôi là viết lách và màn biểu diễn những bài bác hát tạo ra được giờ vang cho những người nghe, truyền đạt những xúc cảm và mẩu truyện liên kết toàn bộ tất cả chúng ta. Thông qua chuyện âm thanh của tôi, tôi mong ước đưa đến nụ cười, sự tự do và xúc cảm câu kết cho những người nghe. Với sự chịu khó, góp sức và không ngừng nghỉ nâng cấp khả năng thanh nhạc của tôi, tôi quyết tâm bám theo xua đuổi sự nghiệp ca sĩ và share tình thương âm thanh của tôi với trái đất.

Đoạn văn khuôn 4

I want đồ sộ become an entrepreneur when I grow up. The world of business has always intrigued u, and I am driven by the desire to create something impactful and innovative. As an entrepreneur, I think of starting my own company, bringing new ideas and solutions đồ sộ the market. I want đồ sộ build a team of talented individuals, fostering a culture of collaboration and creativity. With resilience and strategic thinking, I aim đồ sộ navigate the challenges of the business world and make a positive impact on society. I am committed đồ sộ continuous learning, networking, and adapting đồ sộ emerging trends, as I believe these qualities are essential for success in the dynamic and ever-evolving field of entrepreneurship.

Dịch nghĩa: Tôi mong muốn phát triển thành một người kinh doanh khi tôi phát triển. Thế giới marketing luôn luôn mê hoặc tôi và tôi bị xúc tiến vị mong ước tạo nên cái gì cơ sở hữu hiệu quả mạnh mẽ và uy lực và thay đổi. Là một người kinh doanh, tôi nghĩ về về sự xây dựng công ty lớn riêng rẽ, mang tới những ý tưởng phát minh và biện pháp mới nhất mang đến thị ngôi trường. Tôi mong muốn thiết kế một đội nhóm ngũ bao gồm những cá thể tài năng, nuôi chăm sóc văn hóa truyền thống liên minh và phát minh. Với kĩ năng bình phục và trí tuệ kế hoạch, tôi bịa tiềm năng băng qua những thử thách của trái đất marketing và tạo nên hiệu quả tích cực kỳ cho tới xã hội. Tôi khẳng định không ngừng nghỉ giao lưu và học hỏi, liên kết và thích nghi với những Xu thế mới nhất nổi vì thế tôi tin cậy rằng những phẩm hóa học này là quan trọng nhằm thành công xuất sắc nhập nghành nghề marketing biến hóa năng động và không ngừng nghỉ cách tân và phát triển.

Đoạn văn khuôn 5

My wish is đồ sộ become a professional football player. Football has always been my passion, and I have dedicated countless hours đồ sộ honing my skills on the field. As a football player, I envision myself playing at the highest level, representing my team and country with pride. I aspire đồ sộ compete in major tournaments, showcasing my talent and contributing đồ sộ the success of my team. I understand the importance of discipline, teamwork, and constant improvement. Through hard work, perseverance, and a love for the game, I am determined to make my mark in the world of football and inspire others with my dedication and performance.

Dịch nghĩa: Mong mong muốn của tôi là phát triển thành một cầu thủ soccer có tính chuyên nghiệp. Bóng đá luôn luôn là vấn đề tôi yêu thích và tôi vẫn dành riêng vô số thời hạn nhằm trau dồi khả năng của tôi bên trên sảnh. Là một cầu thủ soccer, tôi tưởng tượng bản thân tiếp tục nghịch ngợm ở đẳng cấp và sang trọng tối đa, đại diện thay mặt mang đến team bóng và quốc gia của tôi với niềm kiêu hãnh. Tôi mong ước được tranh tài ở những giải đấu rộng lớn, thể hiện nay tài năng của tôi và góp sức nhập thành công xuất sắc của team bản thân. Tôi hiểu vai trò của kỷ luật, niềm tin đồng team và sự nâng cấp không ngừng nghỉ. phẳng sự chịu khó, sự kiên trì và tình thương giành cho môn thể thao này, tôi quyết tâm ghi vết ấn của tôi nhập trái đất soccer và truyền hứng thú mang đến những người dân không giống vị sự góp sức và hiệu suất của tôi.

Tham khảo thêm:

 • Viết đoạn văn về cuộc sống thường ngày ở quá khứ vị giờ Anh - sở hữu dịch nghĩa

  Xem thêm: phim hoat hinh 18 hay nhat

 • Viết đoạn văn về cuộc sống thường ngày ở TP. Hồ Chí Minh vị giờ Anh - sở hữu dịch nghĩa

Tổng kết

Qua nội dung bài viết, người hiểu học tập về kể từ vựng và cấu hình câu về phong thái viết đoạn văn về công việc và nghề nghiệp sau này của em vị giờ Anh. Dường như, học viên phụ thuộc vào dàn ý nhằm viết lách đoạn văn hoàn hảo về chủ thể bên trên, mặt khác xem thêm bài bác khuôn nhằm thu thập thêm thắt ý tưởng phát minh, kể từ vựng và cơ hội mô tả.

Học sinh được tương hỗ trả lời vướng mắc, chữa trị bài bác tập dượt bên trên trình diễn đàn ZIM Helper vị những Giảng viên trình độ chuyên môn đang được giảng dạy dỗ bên trên ZIM.