văn khấn tam bảo

Ngày ni, theo đòi phong tục tập dượt quán người nước Việt Nam ở từng toàn bộ miền nước nhà thường niên vẫn lên đường lễ, lên đường trẩy hội ở Chùa nhằm tỏ lòng tôn kinh, ngưỡng mộ hàm ơn Tam hướng dẫn, nằm trong chư vị Hiền Thánh, Thần linh.