unit 7 lớp 11 listeningLời giải bài bác tập dượt Unit 7 lớp 11 Listening trang 81, 82 vô Unit 7: Education options for school-leavers Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 11 Unit 7.

Tiếng Anh 11 Unit 7 Listening (trang 81, 82) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 7 lớp 11 listening

Vocational courses

1 (trang 81 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Look at the picture and discuss the following questions.  (Làm việc theo gót cặp. Nhìn vô tranh ảnh và thảo luận những thắc mắc sau đây)

Tiếng Anh 11 Unit 7 Listening (trang 81, 82) | Tiếng Anh 11 Global Success

1. What kind of vocational course are they taking?

2. Do you think students need any special qualifications to tát apply for this course?

3. What bởi you think students expect to tát learn from this course?

Gợi ý:

1. They are taking a cooking course.

2. No, I don’t think students need any special qualifications to tát apply for this course. Students just need their love for cooking.

3. I think students wants to tát get a job related to tát cooking.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Họ đang được nhập cuộc khóa đào tạo nghề nghiệp nào?

- Họ đang được nhập cuộc một khóa đào tạo nấu bếp.

2. quý khách hàng sở hữu cho là SV cần thiết ngẫu nhiên vì thế cung cấp quan trọng đặc biệt nào là nhằm ĐK khóa đào tạo này không?

- Không, tôi ko suy nghĩ SV cần thiết ngẫu nhiên vì thế cung cấp quan trọng đặc biệt nào là nhằm ĐK khóa đào tạo này. Học viên chỉ việc yêu thương quí nấu bếp.

3. quý khách hàng suy nghĩ học tập viên mong ngóng học tập được gì kể từ khóa đào tạo này?

- Tôi suy nghĩ học tập viên mong muốn lần một việc làm tương quan cho tới nấu bếp.

2 (trang 81 Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the correct meanings of the underlined words and phrase. (Chọn nghĩa đích thị của những kể từ và cụm kể từ được gạch ốp chân)

1. I want to tát become a restaurant cook, ví I'm looking for a professional cooking course.

A. connected with real situations and time

B. connected with a job that needs special training and skills

2. Once you join a course, you'll have the opportunity to tát work as an apprentice in a restaurant.

A. a person working for an employer to tát learn a skill or a job

B. a skilled chef in a famous restaurant

Quảng cáo

3. We can learn a lot about a particular school from its school brochure.

A. a map of the school

B. a small book giving information about something

Đáp án:

1. B             

2. A             

3. B

Giải thích:

1. có tính chuyên nghiệp = tương quan cho tới một việc làm rất cần được huấn luyện và giảng dạy và kĩ năng quánh biệt

2. thực tập dượt sinh = một người thao tác làm việc cho những người dùng làm việc nhằm học tập một kĩ năng hoặc một công việc

3. tuột tay/ cẩm nang = một cuốn sách nhỏ cung ứng vấn đề về một chiếc gì đó

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi mong muốn trở nên một đầu nhà bếp quán ăn nên tôi đang được lần tìm tòi một khóa đào tạo nấu bếp có tính chuyên nghiệp.

2. Sau khi nhập cuộc khóa đào tạo, các bạn sẽ sở hữu thời cơ thực hiện thực tập dượt sinh vô một quán ăn.

3. Chúng tao rất có thể hiểu rằng nhiều điều về một ngôi trường học tập rõ ràng kể từ tập dượt tư liệu về ngôi trường học tập bại.

Quảng cáo

3 (trang 81 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen to tát a conversation between Mai and the receptionist at ABC Vocational School. What are they talking about? (Nnghe cuộc hội thoại thân ái Mai và nhân viên cấp dưới tiếp tân bên trên ngôi trường dạy dỗ nghề nghiệp ABC. phường chúng ta đang được rằng gì thế?)

Bài nghe:

A. Vocational schools in the area.

B. Cooking courses at the vocational school.

C. Qualifications needed to tát study at ABC Vocational School.

Đáp án: B

Nội dung bài bác nghe:

Mai: Good morning.

Receptionist: Good morning. Welcome to tát ABC Vocational School. How can I help you?

Mai: I watched a TV programme about your school last week. I’d lượt thích to tát ask for information about your courses.

Receptionist: Sure. What’s your name, please?

Mai: I’m Nguyen Thanh Mai.

Receptionist: OK, Mai. We offer a wide range of courses including tour guide training, khách sạn and restaurant management, and cooking. Are you interested in a specific trade?

Mai: Yes, I’d lượt thích to tát know more about your cooking courses. How long does it take to tát complete a cooking course?

Receptionist: Well, it depends. We have short cooking courses for all ages and abilities. They are usually two to tát three months, and mainly for people who want to tát learn about food preparation and have fun in the kitchen. We also have  professional cooking courses, which take two years to tát complete, for those who want to tát train to tát be restaurant cooks.

Mai: Do you offer any apprenticeships?

Receptionist: Yes, once you join a course, you’ll have the opportunity to tát work as an apprentice in a real restaurant and learn from the best chefs.

Mai: That’s amazing!

Receptionist: Would you lượt thích to tát fill in the application form?

Mai: Oh, I’m only in grade 11. I haven’t discussed my plans with my parents either.

Receptionist: OK, no problem. Please take a copy of our school brochure. It has detailed information about all the courses.

Mai: Thank you ví much. Goodbye.

Receptionist: Bye, Mai. Good luck.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Chào buổi sáng sớm.

Lễ tân: Chào buổi sáng sớm. Chào mừng chúng ta cho tới với ngôi trường dạy dỗ nghề nghiệp ABC. Tôi rất có thể canh ty gì mang đến bạn?

Lan: Tôi đang được coi một lịch trình truyền hình về ngôi trường học tập của mặt mũi chúng ta tuần trước đó. Tôi mong muốn căn vặn vấn đề về những khóa đào tạo của những bạn

Xem thêm: phân tích hình ảnh đoàn tàu trong hai đứa trẻ

Lễ tân: Chắc chắn rồi. Làm ơn cho thấy thêm thương hiệu của chúng ta là gì?

Lan: Tôi là Nguyễn Thanh Lan.

Lễ tân: Được rồi, Lan. Chúng tôi cung ứng hàng loạt những khóa đào tạo bao hàm huấn luyện và giảng dạy hướng dẫn viên du lịch du ngoạn, vận hành hotel và quán ăn và nấu bếp. quý khách hàng sở hữu quan hoài cho tới một lĩnh rất rất nào là rõ ràng không?

Lan: Vâng, tôi mong muốn lần hiểu tăng về những khóa đào tạo nấu bếp của chúng ta. Mất bao lâu nhằm triển khai xong một khóa đào tạo nấu nướng ăn?

Lễ tân: Nó cũng tùy nữa. Chúng tôi sở hữu những khóa đào tạo nấu bếp thời gian ngắn mang đến từng khoảng tuổi và kỹ năng. Chúng thông thường kéo dãn kể từ nhì cho tới tía mon và đa số giành cho những người dân mong muốn lần hiểu về phong thái chế biến chuyển thực phẩm và lần nụ cười vô nhà bếp. Chúng tôi cũng đều có những khóa đào tạo nấu bếp có tính chuyên nghiệp, mất mặt 2 năm nhằm triển khai xong, giành cho những ai mong muốn huấn luyện và giảng dạy nhằm trở nên đầu nhà bếp quán ăn.

Lan: Các chúng ta sở hữu cung ứng lịch trình học tập nghề nghiệp nào là không?

Lễ tân: Có đấy, khi chúng ta nhập cuộc một khóa đào tạo, các bạn sẽ sở hữu thời cơ thao tác làm việc như 1 thực tập dượt sinh vô một quán ăn thực tiễn và học hỏi và giao lưu kể từ những đầu nhà bếp tốt nhất có thể.

Lan: Thật tuyệt vời!

Nhân viên lễ tân: quý khách hàng cũng muốn điền vô hình mẫu đơn không?

Lan: Ồ, tôi mới nhất học tập lớp 11. Tôi cũng ko nói tới plan của tôi với cha mẹ.

Lễ tân: OK, ko yếu tố gì. Vui lòng nhận một bạn dạng sao của tư liệu ngôi trường học tập của Shop chúng tôi. Trong số đó sở hữu vấn đề cụ thể về toàn bộ những khóa đào tạo đấy.

Lan: Cảm ơn chúng ta thật nhiều. Tạm biệt.

Lễ tân: Tạm biệt, Lan. Chúc chúng ta như mong muốn.

4 (trang 81 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen to tát the conversation again and complete the notes below. Use no more kêu ca TWO words for each gap. (Nghe đoạn đối thoại một lần tiếp nữa và triển khai xong những chú giải sau đây. Sử dụng không thực sự HAI kể từ cho từng vị trí trống không.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 11 Unit 7 Listening (trang 81, 82) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

1. months

2. Professional

3. restaurant cooks

4. apprentice

5. (school) brochure

Hướng dẫn dịch:

Trường dạy dỗ nghề nghiệp ABC

Khóa học

Đào tạo ra hướng dẫn viên du lịch du ngoạn, vận hành quán ăn hotel, nấu bếp, v.v.

Các loại khóa đào tạo nấu nướng ăn

Khóa học tập ngắn:

- mang đến từng khoảng tuổi và khả năng

- thời gian: nhì hoặc tía tháng

Khóa học tập chuyên nghiệp nghiệp:

- cho những người huấn luyện và giảng dạy nhằm trở nên đầu nhà bếp ngôi nhà hàng

- thời hạn: nhì năm

Trải nghiệm thực tế

Làm việc như 1 người học tập việc vô một quán ăn thực sự

Thông tin cậy về trường

Phụ huynh và học viên rất có thể phân tích tư liệu (của trường)

5 (trang 82 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo gót cặp. Thảo luận những thắc mắc sau)

Would you be interested in a cooking course? Why/Why not? If yes, what kind? (Bạn sở hữu quan hoài cho tới một khóa đào tạo nấu nướng ăn? Tại sao vì sao không? Nếu sở hữu, loại nào?)

Gợi ý:

• Cost

• Entrance exams or requirements for applicants

• Number of students on a course / in a class

• Job opportunities after finishing the professional courses

Hướng dẫn dịch:

• Giá cả

• Kỳ thi đua nguồn vào hoặc đòi hỏi so với ứng viên

• Số lượng học tập viên vô một khóa đào tạo / vô một tờ học

• Cơ hội việc thực hiện sau thời điểm kết thúc đẩy khóa đào tạo nghiệp vụ

Lời giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 11 Unit 7: Education options for school-leavers hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 7

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Getting Started (trang 76, 77)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Language (trang 77, 78, 79)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Reading (trang 79, 80)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Speaking (trang 80, 81)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Writing (trang 82)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Communication and Culture (trang 83, 84)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Looking Back (trang 84, 85)

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Project (trang 85)

Xem tăng điều giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 8: Becoming independent
 • Tiếng Anh 11 Review 3
 • Tiếng Anh 11 Unit 9: Social issues
 • Tiếng Anh 11 Unit 10: The ecosystem
 • Tiếng Anh 11 Review 4

Xem tăng những tư liệu canh ty học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 sở hữu đáp án
 • 600 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-7-further-education.jspGiải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học