unit 3 a closer look 2 lớp 8Lời giải bài xích luyện Unit 3 lớp 8 A Closer Look 2 trang 31, 32 nhập Unit 3: Teenagers Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 8 Unit 3.

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 31, 32) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 3 a closer look 2 lớp 8

1 (trang 31 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Tick (V) the simple sentences. (Đánh vết nhập (V) những câu đơn)

1. We work together on different projects.

2. Teens need good friends and tolerant teachers at schools.

3. She plays chess very well, and she won the first prize last year.

4. Sports activities at school help má relax.

5. Teens should learn teamwork, and they should also have communication skills.

Đáp án: 1, 4

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi thao tác làm việc bên nhau trong những dự án công trình không giống nhau.

2. Thanh thiếu hụt niên có nhu cầu các người các bạn chất lượng tốt và những nghề giáo độ lượng ở ngôi trường.

3. Cô ấy đùa cờ vua rất tuyệt, và cô ấy đang được giành quán quân năm ngoái.

4. Các hoạt động và sinh hoạt thể thao ở ngôi trường hùn tôi thư giãn giải trí.

5. Thanh thiếu hụt niên nên học tập cơ hội thao tác làm việc theo dõi group và bọn họ cũng nên với kĩ năng tiếp xúc.

Quảng cáo

2 (trang 31 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write S for simple sentences and C for compound sentences. (Viết S cho tới câu đơn và C cho tới câu ghép)

___ 1. Teenagers are often very active and talkative.

___ 2. He often chats with his friends on Facebook Messenger.

___ 3. She is a smart student, and she is an active thành viên of our club.

___ 4. My friends and I joined a sports competition last year.

___ 5. He is a club thành viên, but he never participates in any of the activities.

Đáp án:

1. S

2. S

3. C

4. S

5. C

Giải thích:

- Câu đơn là câu chỉ có một mệnh đề song lập.

- Câu ghép là câu với kể từ 2 mệnh đề song lập.

Hướng dẫn dịch:

1. Thanh thiếu hụt niên thông thường đặc biệt biến hóa năng động và trình bày nhiều.

2. Anh ấy thông thường chuyện trò với đồng chí bên trên Facebook Messenger.

Quảng cáo

3. Cô ấy là 1 trong học viên mưu trí, và cô ấy là 1 trong member tích đặc biệt nhập câu lạc cỗ của Shop chúng tôi.

4. Tôi và đồng chí đang được nhập cuộc một cuộc tử thi thao nhập năm ngoái.

5. Anh ấy là member câu lạc cỗ, tuy nhiên anh ấy ko khi nào nhập cuộc ngẫu nhiên hoạt động và sinh hoạt này.

3 (trang 31 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the correct answer A, B, or C. (Chọn câu vấn đáp đích thị A, B hoặc C)

1. Parents should give teens some freedom, ______ they should also phối limits.

A. for

B. so

C. but

2. We don't cheat on exams, ______it is a wrong thing lớn tự.

A. or

B. for

C. and

Quảng cáo

3. Lan wants lớn join the school music club; ______, she can't sing or play any instruments.

A. however

B. otherwise

C. therefore

4. Schoolwork causes teens a lot of pressure, _________ they also feel pressure from their parents.

A. and

B. but

C. or

5. She wanted lớn prepare for the exam; _________ she turned off her mobile phone.

A. however

B. otherwise

C. therefore

Đáp án:

1. C

2. B

3. A

4. A

5. C

Giải thích:

For = vì như thế vì

So = vì như thế thế

Xem thêm: phim chiếu rạp vn

But = nhưng

Or = hoặc

And = và

However = tuy rằng nhiên

Otherwise = nếu như không thì

Therefore = vì như thế vậy

Hướng dẫn dịch:

1. Cha u nên cho tới con cái một ít tự tại, tuy nhiên cũng nên đưa ra số lượng giới hạn.

2. Chúng tôi không khí lận nhập thi tuyển, vì như thế cơ là 1 trong việc thực hiện sai ngược.

3. Lan ham muốn nhập cuộc câu lạc cỗ music của trường; tuy vậy, cô ấy ko thể hát hoặc đùa ngẫu nhiên nhạc cụ này.

4. Bài luyện ở ngôi trường tạo nên cho tới thanh thiếu hụt niên thật nhiều áp lực nặng nề và bọn họ cũng cảm nhận thấy áp lực nặng nề kể từ phụ thân u.

5. Cô ấy ham muốn sẵn sàng cho tới kỳ thi; vì thế cô ấy đang được tắt điện thoại thông minh địa hình của tớ.

4 (trang 32 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Combine the two sentences lớn make compound sentences, using the words from the box. (Kết ăn ý nhì câu sẽ tạo câu ghép, dùng những kể từ nhập hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 31, 32) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. Phong has lớn study harder. He may fail the exam.

2. She is very sensitive. Don’t comment on her new hairstyle.

3. Mi wants lớn have more friends. She doesn’t connect well with others.

4. Students can work in groups. Students can work in pairs.

5. My friend likes showing off her new things. She often posts pictures on social truyền thông.

Đáp án:

1. Phong has lớn study harder otherwise he may fail the exam.

2. She is very sensitive therefore don’t comment on her new hairstyle.

3. Mi wants lớn have more friends but she doesn’t connect well with others.

4. Students can work in groups or students can work in pairs.

5. My friend likes showing off her new things sánh she often posts pictures on social truyền thông.

Giải thích:

So = vì như thế thế

But = nhưng

Or = hoặc

Otherwise = nếu như không thì

Therefore = vì như thế vậy

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Phong cần học tập chịu khó rộng lớn. Anh ấy hoàn toàn có thể trượt kỳ thi đua.

2. Cô ấy đặc biệt nhạy bén. Đừng comment về loại tóc mới mẻ của cô ấy ấy.

3. Mi ham muốn đạt thêm các bạn. Cô ấy ko liên kết chất lượng tốt với những người dân không giống.

4. Học sinh hoàn toàn có thể thao tác làm việc theo dõi group. Học sinh hoàn toàn có thể thao tác làm việc theo dõi cặp.

5. Quý khách hàng tôi quí huyênh hoang những loại mới mẻ của cô ấy ấy. Cô thông thường đăng hình ảnh lên social.

B. Câu mới

1. Phong cần học tập chịu khó rộng lớn nếu như không anh ấy hoàn toàn có thể trượt kỳ thi đua.

2. Cô ấy đặc biệt nhạy bén nên chớ comment về loại tóc mới mẻ của cô ấy ấy.

3. Mi ham muốn có tương đối nhiều các bạn rộng lớn tuy nhiên cô ấy ko liên kết chất lượng tốt với những người dân không giống.

4. Học sinh hoàn toàn có thể thao tác làm việc theo dõi group hoặc học viên hoàn toàn có thể thao tác làm việc theo dõi cặp.

5. Quý khách hàng tôi quí huyênh hoang những loại mới mẻ của cô ấy ấy nên cô ấy thông thường đăng hình ảnh lên social.

5 (trang 32 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): GAMES. Which group has the most sentences? (TRÒ CHƠI. Nhóm này có tương đối nhiều câu nhất?)

Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner. (Làm việc group. Mỗi group tạo nên rộng lớn câu ghép càng chất lượng tốt. Nhóm có tương đối nhiều câu đích thị nhất là group chiến thắng)

(Học sinh đùa bên trên lớp)

Lời giải bài xích luyện Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 3

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication (trang 32, 33)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1 (trang 33, 34)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2 (trang 35)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking Back (trang 36)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Project (trang 37)

Xem thêm thắt lời nói giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions
 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ với đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: yêu trong thù hận

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-3-peoples-of-viet-nam.jspGiải bài xích luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học