từ vựng tiếng anh 8

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 8 gồm nhiều nội dung không xa lạ và thân thiết với chúng ta học viên. Trong số đó có tương đối nhiều vấn đề vừa mới được update với Xu thế tiến bộ rộng lớn đối với lịch trình cũ.

Danh sách những chủ thể kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 8

Chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 8 bao gồm 12 Unit chia đều cho các phía cho tới nhì Học kỳ. Sau từng phụ vương Unit là 1 trong những bài bác ôn tập luyện lại kỹ năng.

Bạn đang xem: từ vựng tiếng anh 8


Bí quyết học tập kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 8

Sau đó là một số trong những câu nói. khuyên nhủ chung chúng ta học viên lớp 8 hoàn toàn có thể học tập và ghi lưu giữ kể từ vựng chất lượng hơn:

1. Học kể từ vựng với flashcard

Học kể từ vựng với flashcard là cách thức học tập kể từ vựng thông dụng và đã được chứng tỏ tính hiệu suất cao trong các công việc tăng kỹ năng ghi lưu giữ. điều đặc biệt khi chúng ta gắn một kể từ này cơ với hình hình ảnh hoặc tiếng động ví dụ, óc cỗ sẽ tiến hành kích ứng nhằm lưu lưu giữ bọn chúng nhập bộ nhớ lưu trữ lâu rộng lớn. Do cơ, những phần mềm học tập giờ đồng hồ Anh với thẻ kể từ vựng như MochiMochi được thật nhiều chúng ta yêu thương mến.

Thẻ kể từ vựng của MochiMochi tích hợp ý sẵn hình hình ảnh, audio trị âm và câu ví dụ minh họa

2. Ôn tập luyện thông thường xuyên

Để hoàn toàn có thể ghi lưu giữ kể từ mới mẻ lâu rộng lớn, bạn phải tăng gia tốc xúc tiếp với kể từ cơ trải qua việc ôn tập luyện. Với công dụng Thời điểm vàng, MochiMochi tiếp tục gửi thông tin nhắc chúng ta ôn tập luyện nhập thời khắc mến thống nhất nhằm óc cỗ hoàn toàn có thể ghi lưu giữ kể từ mới mẻ lâu rộng lớn. Quý khách hàng tiếp tục không nhất thiết phải rơi rụng thời hạn ôn tập luyện một cơ hội trang trải như cơ hội học tập truyền thống cuội nguồn, thay cho nhập này đó là học tập không nhiều tuy nhiên hiệu suất cao lại cao. 

MochiMochi đo lường và tính toán và nhắc nhở chúng ta ôn tập luyện chính “Thời điểm vàng” nhằm ghi lưu giữ hiệu suất cao hơn!

3. Tăng động lực học tập tập

Đừng quên nhập cuộc những thách thức học hành MochiMochi tổ chức triển khai lăm le kì nhập Group học tập viên. Ngoài việc nhận những phần quà quan trọng của MochiMochi, những thách thức học hành này còn khiến cho chúng ta tăng ý thức học hành và nhận thêm những người dân chúng ta nằm trong chí phía nữa đó! Cùng nhau học hành và tiến bộ cỗ nhé!

Ngoài những khóa đào tạo cho tới cấp THCS (Lớp 6, 7, 8, 9) và THPT (Lớp 10, 11, 12), MochiMochi còn tồn tại những khóa đào tạo riêng rẽ đáp ứng cho những kì ganh đua thông dụng (THPTQG, IELTS, TOEIC,…). Các chúng ta học viên cũng hoàn toàn có thể thêm thắt những kể từ vựng gặp gỡ nhập cuộc sống, đề ganh đua,… nhập MochiMochi nhằm ôn tập luyện với công dụng Thời điểm vàng, không ngừng mở rộng thêm thắt vốn liếng kể từ cho chính bản thân mình nhé!


Danh sách kể từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 8 theo đuổi Unit 

1. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 8 Học kì I

Trong nửa đầu lịch trình học tập, những các bạn sẽ nối tiếp bổ sung cập nhật vốn liếng kể từ vựng xoay xung quanh những chủ thể đơn giản và giản dị như hoạt động và sinh hoạt nhập thời hạn rảnh, cuộc sống thường ngày ở vùng quê, phong tục tập luyện quán, v.v. 

UNIT 1: LEISURE TIME

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
badminton (n)/ˈbædmɪntən/môn cầu lông
balance (n)/ˈbæləns/sự thăng vị, sự cân nặng bằng
bracelet (n)/ˈbreɪslət/vòng treo tay
comic (n)/ˈkɑːmɪk/truyện tranh
crazy (about) (adj)/ˈkreɪzi/rất mến, quá say mê
cruel (adj)/ˈkruːəl/độc ác
detest (v)/dɪˈtest/căm ghét bỏ, kinh tởm
DIY (do-it-yourself) (n)/ˌdiː aɪ ˈwaɪ/
(/ˌduː ɪt jəˈself/)
hoạt động tự động thực hiện rời khỏi, thay thế sửa chữa hoặc tô điểm dụng cụ tận nơi, tự động thực hiện lấy
dollhouse (n)/ˈdɑːlhaʊs/nhà búp bê
fancy (v)/ˈfænsi/mến, thích
fold (v)/fəʊld/gấp, gập
fond (of) (adj)/fɒnd/mến, thích
home-made (adj)/ˌhəʊm ˈmeɪd/nhà làm
keen (adj)/kiːn/say ham mê, ham thích
kit (n)/kɪt/bộ loại nghề
knitting (n)/ˈnɪtɪŋ/sự đan len
leisure (n)/ˈleʒə/thời gian giảo rảnh rỗi
message (v)/ˈmesɪdʒ/gửi tin tưởng nhắn
muscle (n)/ˈmʌsl/cơ bắp
nevertheless (adv)/ˌnevərðəˈles/mặc cho dù vậy, tuy vậy nhưng
origami (n)/ˌɒrɪˈɡɑːmi/nghệ thuật cuống quýt giấy tờ Nhật Bản
outdoors (adv)/ˌaʊtˈdɔːz/ngoài trời
paper flower (n)/ˈpeɪpər ˈflaʊər/hoa giấy
prefer (v)/prɪˈfɜː/thích hơn
puzzle (n)/ˈpʌzl/trò đùa câu thách / giải đố
resort (n)/rɪˈzɔːt/khu nghỉ ngơi dưỡng
skiing (n)/ˈskiːɪŋ/môn trượt tuyết vị ván
snowboarding (n)/ˈsnəʊbɔːdɪŋ/trượt tuyết vị ván
surfing the net (phrase)/ˈsɜːrfɪŋ ðə net/lướt mạng
be into something (idiom)/ˈɪntə ˈsʌmθɪŋ/say ham mê, yêu thương mến vật gì đó
keep in touch (idiom)/kiːp ɪn tʌtʃ/giữ liên hệ (với ai)
stay in shape (idiom)/steɪ ɪn ʃeɪpgiữ dáng

UNIT 2: LIFE IN THE COUNTRYSIDE

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
bamboo khiêu vũ (n)/ˌbæmˈbuː ˈdænsɪŋ/nhảy sạp
canal/kəˈnæl/kênh, sông đào
catch (v)/kætʃ/đánh được, câu được (cá)
cattle (n)/ˈkætl/gia súc
combine harvester (n)/ˈkɒmbaɪn ˈhɑːvɪstə/máy gặt đập liên hợp
crop (n)/krɒp/vụ, mùa
cultivate (v)/ˈkʌltɪveɪt/trồng trọt
dragon-snake game (n)/ˈdræɡən sneɪk ɡeɪm/trò Long rắn lên mây
dry (v)/draɪ/phơi thô, sấy khô
envy (n,v)/ˈenvi/sự ghen ghét tỵ
ghen tỵ
fascinating (adj)/ˈfæsɪneɪtɪŋ/hấp dẫn, lôi cuốn
feed (v)/fːd/cho ăn
ferry (n)/ˈferi/phà
harvest (n, v)/ˈhɑːvɪst/vụ thu hoạch, vụ gặt, lượm lặt, thu hoạch
herd (v)/hɜːd/chăn lưu giữ vật nuôi
hospitable (adj)/ˈhɒspɪtəbl/,mến khách hàng, hiếu khách
kite-flying (n)/ˈkaɪtˌflaɪ.ɪŋ/thả diều
lighthouse (n)/ˈlaɪthaʊs/đèn hải dương, hải đăng
load (v)/ləʊd/chất, chở
milk (v)/mɪlk/vắt sữa
observe (v)/əbˈzɜːrv/quan sát, theo đuổi dõi
orchard (n)/ˈɔːtʃəd/vườn cây ăn quả
paddy field (n)/ˈpædi ˌfːld/ruộng lúa
picturesque (adj)/ˌpɪktʃəˈresk/đẹp, thú vị (phong cảnh)
plough (v)/plaʊ/cày (thửa ruộng)
pond (n)/pɑːnd/ao nước
poultry (n)/ˈpəʊltri/gia gắng, thịt gia cầm
scenery (n)/ˈsiːnəri/phong cảnh, cảnh vật
situate (v)/ˈsɪtʃueɪt/đặt ở, bịa tại
soundly (adv)/ˈsaʊndli/(ngủ) ngon, say
hoàn toàn
speciality (n)/ˌspeʃiˈæləti/đặc sản
stretch (v)/stretʃ/kéo nhiều năm ra
supportive (adj)/səˈpɔːtɪv/có tính ủng hộ
tan (adj)/tæn/rám nắng
unload (v)/ˌʌnˈləʊd/dỡ (hàng hoá)
unsociable (adj)/ʌnˈsəʊʃəbl/khó ngay sát, khó khăn hoà đồng
well-trained (adj)/wel treɪnd/lành nghề ngỗng, được giảng dạy bài bác bản

UNIT 3: TEENAGERS

Xem thêm: tải game modern warship

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
notification (n)/ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃn/sự thông báo
account (n)/əˈkaʊnt/tài khoản
beforehand (adv)/bɪˈfɔːrhænd/trước cơ, sớm hơn
browse (v)/braʊz/đọc lướt, thăm dò (trên mạng)
bully (v)/ˈbʊli/bắt nạt
bullying (n)/ˈbʊliɪŋ/sự bắt nạt
concentrate (v)/ˈkɒnsntreɪt/tập trung (vào)
connect (v)/kəˈnekt/kết nối
craft (n)/krɑːft/(nghề, loại, kĩ nghệ) thủ công
curious (adj)/ˈkjʊriəs/tò mò
enjoyable (adj)/ɪnˈdʒɔɪəbl/thú vị, tạo ra hứng thú
expectation (n)/ˌekspekˈteɪʃn/sự mong đợi, kì vọng
focused (adj)/ˈfəʊkəst/chuyên tâm, tập luyện trung
forum (n)/ˈfɔːrəm/diễn đàn
full-day (adj)/fʊl deɪ/cả ngày
log (on to) (v)/lɒɡ (ən tə)/đăng nhập
mature (adj)/məˈtʃʊə/chín chắn, trưởng thành
media (n)/ˈmiːdiə/(phương tiện) truyền thông
midterm (adj)/ˌmɪdˈtɜːm/giữa kì
notification (n)/ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃn/sự thông báo
otherwise (adv)/ˈʌðərwaɪz/nếu ko thì, ngược lại, mặt mày khác
peer (n)/pɪə/người ngang sản phẩm, chúng ta đồng lứa
pressure (n)/ˈpreʃə/áp lực
schoolwork (n)/ˈskuːlwɜːk/bài thực hiện bên trên lớp
session (n)/ˈseʃn/tiết học
stress (n)/ˈstres/căng thẳng
stressful (adj)/ˈstresfl/căng trực tiếp, tạo ra áp lực
talkative (adj)/ˈtɔːkətɪv/hay rằng, mến rằng chuyện
therefore (adv)/ˈðerfɔːr/bởi vậy, vì thế, vì vậy, vậy thì
tournament (n)/ˈtʊrnəmənt/giải đấu
upload (v)/ˌʌpˈləʊd/tải lên
user-friendly (adj)/ˌjuːzə ˈfrendli/thân thiện với những người dùng
get on with (phrV)/ɡet ɑːn wɪð/sống hoà thuận với ai

UNIT 4: ETHNIC GROUPS OF VIET NAM

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
ash (n)/æʃ/tro, tro cốt
bamboo flute (n)/bæmˈbuː fluːt/sáo trúc
communal house (n)/kəˈmjuːnl haʊs/nhà rông, ngôi nhà sinh hoạt nằm trong đồng
costume (n)/ˈkɒstjuːm/trang phục
crop (n)/krɒp/vụ mùa, vụ trồng trọt
enrich (v)/ɪnˈrɪtʃ/làm nhiều thêm thắt, chất lượng hơn
ethnic (adj) (group)/ˈeθnɪk/ (/ɡruːp/)(nhóm) dân tộc
feature (n)/ˈfːtʃə/nét, quánh điểm
five-colour sticky rice (n)/faɪv ˈkʌlər ˈstɪki raɪs/xôi ngũ sắc
flute (n)/fluːt/cái sáo (nhạc cụ)
folk (adj)/fəʊk/thuộc về dân gian giảo, truyền thống
gong (n)/ɡɒŋ/cái cồng, loại chiêng
harvest (n)/ˈhɑːvɪst/vụ mùa
highland (n)/ˈhaɪlənd/vùng cao nguyên
livestock (n)/ˈlaɪvstɒk/gia súc
lowland (n)/ˈləʊlənd/vùng khu đất thấp, đồng bằng
minority (n)/maɪˈnɒrəti/dân tộc thiểu số
multi-storey (adj)/ˈmʌlti ˈstɔːri/nhiều tầng
open fire (n)/ˈəʊpən ˈfaɪər/lửa thắp mặt mày ngoài
overlook (v)/ˌəʊvəˈlʊk/nhìn rời khỏi, đối diện
plantation (n)/plænˈteɪʃn/đồn điền
post (n)/pəʊst/cột
raise (v)/reɪz/chăn nuôi
soil (n)/sɔɪl/đất trồng
staircase (n)/ˈsteəkeɪs/cầu thang bộ
statue (n)/ˈstætʃuː/tượng
stilt house (n)/stɪlt haʊs/nhà sàn
terraced (adj)/ˈterəst/liền kề (nhà)
waterwheel (n)/ˈwɔːtərwiːl/bánh xe pháo nước
weave (v)/wiːv/đan, dệt

UNIT 5: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
acrobatics (n)/ˌækrəˈbætɪks/xiếc, những động tác nhào lộn
admire (v)/ədˈmaɪə/khâm phục, ngưỡng mộ
bad spirit (n)/bæd ˈspɪrɪt/điều xấu xí, cùn ma
bamboo pole (n)/bæmˈbuː pəʊl/cây nêu
carp (n)/kɑːp/con cá chép
ceremony (n)/ˈserəməni/nghi thức, ngờ vực lễ
coastal (adj)/ˈkəʊstl/thuộc miền ven bờ biển, duyên hải
contestant (n)/kənˈtestənt/thí sinh, người ganh đua đấu
custom (n)/ˈkʌstəm/phong tục
decorative (adj)/ˈdekərətɪv/có tính tô điểm, nhằm trang trí
family bonding (n)/ˌfæməli ˈbɒndɪŋ/sự kết nối tình thân gia đình
family reunion (n)/ˌfæməli ˌriːˈjuːniən/cuộc sum họp gia đình
festival goer (n)/ˈfestɪvl ˌɡəʊə/người cút coi lễ hội
kumquat (n)/ˈkʌmkwɑːt/cây quất
lantern (n)/ˈlæntən/đèn lồng
lion dance (n)/ˈlaɪən dæns/điệu múa lân
longevity (n)/lɒnˈdʒevəti/sự sinh sống lâu, tuổi tác thọ
martial arts (n)/ˌmɑːʃl ˈɑːts/võ thuật
monk (n)/mʌŋk/nhà sư
Moon Goddess (n)/mu:n ˈɡɑːdəs/Chị Hằng
offering (n)/ˈɒfərɪŋ/đồ thờ cúng
ornamental tree (n)/ˌɔːnəˈmentl triː/cây cảnh
pray (v)/preɪ/cầu nguyện, lễ bái
release (v)/rɪˈliːs/thả
riverside (n)/ˈrɪvərsaɪd/bờ sông, kho bãi sông
table manners (n)/ˈteɪbl ˌmænəz/phép tắc ăn uống
the Kitchen Gods (n)/ˈkɪtʃɪn ɡɑːdz/ông Công ông Táo
worship (v)/ˈwɜːʃɪp/thờ phụng, kính trọng, tôn sùng
young rice (n)/jʌŋ raɪs/cốm
chase away (phrV)/ʧeɪs əˈweɪ/xua đuổi

UNIT 6: LIFESTYLE

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
artisan (n)/ˈɑːrtəzn/nghệ nhân, công nhân thủ công
decorative (adj)/ˈdekəreɪtɪv/để tô điểm, với tính trang trí
dogsled (n)/ˈdɒɡsled/xe trượt tuyết chó kéo
experience (n, v)/ɪkˈspɪəriəns/kinh nghiệm, trải nghiệm
greet (v)/ɡriːt/chào, kính chào hỏi
greeting (n)/ˈɡriːtɪŋ/lời chào
handicraft (n)/ˈhændikræft/đồ thủ công
home-grown (adj)/ˌhəʊm ˈɡrəʊn/nuôi trồng bên trên vườn, nội địa, bên trên địa hạt (cây ngôi nhà lá vườn)
igloo (n)/ˈɪɡluː/lều tuyết
impact (n)/ˈɪmpækt/sự hình ảnh hưởng
independent (adj)/ˌɪndɪˈpendənt/độc lập
interact (v)/ˌɪntərˈækt/tương tác
interaction (n)/ˌɪntərˈækʃn/sự tương tác
lifestyle (n)/ˈlaɪfstaɪl/lối sống
maintain (v)/meɪnˈteɪn/duy trì, gìn giữ
mealtime (n)/ˈmiːltaɪm/giờ ăn
musher (n)/ˈmʌʃə/người điều khiển và tinh chỉnh xe pháo trượt tuyết chó kéo
mushing (n)/ˈmʌʃ.ɪŋ/đua xe pháo trượt chó
nomadic (adj)/nəʊˈmædɪk/du mục
offline (adj, adv)/ˌɒfˈlaɪn/ngoại tuyến, trực tiếp
online (adj, adv)/ˌɒnˈlaɪn/trực tuyến
online learning (n)/ˌɒnˈlaɪn ˈlɜːnɪŋ/việc học tập trực tuyến
practice (n)/ˈpræktɪs/tập quán, thông lệ
revive (v)/rɪˈvaɪv/làm sinh sống lại, hồi sinh
roadside (n)/ˈrəʊdsaɪd/bờ đàng, lề đàng, ven đường
serve (v)/sɜːv/phục vụ
sore (adj)/sɔːr/đau nhức
speciality (n)/ˌspeʃiˈæləti/đặc sản
street food (n)/striːt fuːd/đồ ăn đàng phố
title (n)/ˈtaɪtl/danh hiệu
tribal (adj)/ˈtraɪbl/(thuộc) cỗ lạc
waiter (n)/ˈweɪtər/bồi bàn nam
waitress (n)/ˈweɪtrəs/bồi bàn nữ
well-paid (adj)/ˌwel ˈpeɪd/được trả bổng hậu hĩnh
make craft (phrase)/meɪk krɑːft/làm sản phẩm thủ công
in a hurry/ɪn ə ˈhʌri/vội vàng
đang vội
in the habit of/ɪn ðə ˈhæbɪt əv/thói quen
có thói thân quen thực hiện gì

2. Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 8 Học kì II 

6 Unit tiếp theo sau của Học kỳ II tiếp cận những chủ thể với kỹ năng kích ứng trí tưởng tượng và tạo ra của chúng ta như cơ hội trái đất tiếp xúc nhập sau này, khoa học tập technology, dải ngân hà, v.v. Từ vựng của những chủ thể này còn có tính đặc trưng cao nên chúng ta cần thiết Note ôn tập luyện thông thường xuyên nhằm ghi lưu giữ chất lượng rộng lớn.

UNIT 7: ENVIRONMENTAL PROTECTION

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
absorb (v)/əbˈzɔːb/hấp thụ, thẩm thấu
campfire (n)/ˈkæmpfaɪər/lửa trại
carbon dioxide (n)/ˌkɑːbən daɪˈɒksaɪd/đi dù xit những bon
carbon footprint (n)/ˌkɑːbən ˈfʊtprɪnt/dấu chân cacbon
conical (adj)/ˈkɒnɪkl/có hình nón
coral (n)/ˈkɒrəl/san hô
dugong (n)/ˈduːɡɒŋ/con cá cúi, trườn biển
ecosystem (n)/ˈiːkəʊsɪstəm/hệ sinh thái
endangered species (n)/ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/các loại động thực vật với nguy cơ tiềm ẩn bị
tuyệt chủng
extinction (n)/ɪkˈstɪŋkʃn/sự tuyệt diệt, tuyệt diệt
habitat (n)/ˈhæbɪtæt/môi ngôi trường sống
medicinal (adj)/məˈdɪsɪnl/dùng thực hiện thuốc
movement (n)/ˈmuːvmənt/phong trào
oxygen (n)/ˈɒksɪdʒən/khí ô-xi
participate (v)/pɑːˈtɪsɪpeɪt/tham gia
plastic rubbish (n)/ˈplæstɪk ˈrʌbɪʃ/rác thải nhựa
product (n)/ˈprɒdʌkt/sản phẩm
protect (v)/prəˈtekt/bảo vệ
release (v)/rɪˈliːs/thải rời khỏi, thực hiện bay ra
resident (n)/ˈrezɪdənt/người dân, dân cư
saola (n)/ˈSHoulä/con sao la
single-use (adj)/ˌsɪŋɡl ˈjuːs/để dùng một lần
species (n)/ˈspiːʃiːz/giống, loại động thực vật
substance (n)/ˈsʌbstəns/chất
tornado (n)/tɔːrˈneɪdəʊ/lốc xoáy
toxic (adj)/ˈtɒksɪk/độc hại

UNIT 8: SHOPPING

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
access (n)/ˈækses/nguồn nhằm tiếp cận, truy vấn vào
addicted (adj) (to)/əˈdɪktɪd/say ham mê, nghiện
advertisement (n)/ədˈvɜːtɪsmənt/quảng cáo
bargain (v)/ˈbɑːɡən/mặc cả
browse (v)/braʊz/lướt, nhìn qua, lướt mạng
complaint (n)/kəmˈpleɪnt/lời phàn nàn, năng khiếu nại
convenience (store) (n)/kənˈviːniəns (stɔː)/(cửa hàng) tiện ích
customer (n)/ˈkʌstəmə/khách hàng
discount (shop)/ˈdɪskaʊnt (ʃɒp)/(cửa hàng) hạ giá
display (n, v)/dɪˈspleɪ/sự trưng bày, bày vẽ, trưng bày
dollar store (n)/ˈdɒlə ˌstɔː/cửa sản phẩm đồng giá chỉ (một đô la)
fair (n)/feə/hội chợ
farmers’ market (n)/ˈfɑːməz mɑːkɪt/chợ nông sản
fixed (adj)/fɪkst/cố lăm le, ko thay cho đổi
florist (n)/ˈflɔːrɪst/người chào bán hoa
goods (n)/ɡʊdz/hàng hoá
home-grown (adj)/ˌhəʊm ˈɡrəʊn/tự trồng
home-made (adj)/ˌhəʊm ˈmeɪd/tự làm
item (n)/ˈaɪtəm/một số hàng
minority (n)/maɪˈnɒrəti/thiểu số, số ít
open-air market (n)/ˌəʊpən ˈeə ˈmɑːkɪt/chợ họp ngoài trời
price tag (n)/ˈpraɪs tæɡ/nhãn ghi giá chỉ một phía hàng
rarely (adv)/ˈrerli/hiếm khi
shopaholic (adj)/ˌʃɑːpəˈhɑːlɪk/nghiện mua sắm sắm
shuttle (v)/ˈʃʌtl/đi lại đằm thắm nhì điểm, chuyên nghiệp chở
year-round (adj)/ˌjɪr ˈraʊnd/quanh năm
yellowish (adj)/ˈjeləʊɪʃ/hơi vàng
on sale (phrase)/ɒn seɪl/đang (được bán) hạ giá

UNIT 9: NATURAL DISASTERS

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
authority (n)/ɔːˈθɒrəti/chính quyền
broadcast (n, v)/ˈbrɔːdkæst/chương trình trị sóng, sự trị sóng
chiếu, trị sóng
cautious (adj)/ˈkɔːʃəs/cẩn trọng
clean-up (n)/ˈkliːn ʌp/việc làm sạch sẽ, dọn sạch
damage (n, v)/ˈdæmɪdʒ/thiệt sợ hãi, tạo ra tổn hại
destroy (v)/dɪˈstrɔɪ/phá huỷ
disaster (n)/dɪˈzɑːstə/thảm hoạ
earthquake (n)/ˈɜːθkweɪk/trận động đất
emergency kit (n)/ɪˈmɜːdʒənsi kɪt/bộ khí cụ người sử dụng nhập ngôi trường hợp
khẩn cấp
erupt (v)/ɪˈrʌpt/phun trào
Fahrenheit (n)/ˈfærənhaɪt/độ F (đo sức nóng độ)
funnel (n)/ˈfʌnl/cái phễu
landslide (n)/ˈlændslaɪd/vụ sạt lở
lighting (n)/ˈlaɪtɪŋ/sự sắp xếp khả năng chiếu sáng, sự chăng đèn
liquid (n)/ˈlɪkwɪd/chất lỏng
mass movement (n)/mæs ˈmuːvmənt/sự hoạt động theo đuổi khối
mountainous (adj)/ˈmaʊntənəs/vùng núi
nhiều núi non
poisonous (adj)/ˈpɔɪzənəs/có độc
predict (v)/prɪˈdɪkt/dự đoán
pretty (adv)/ˈprɪti/khá là
property (n)/ˈprɒpəti/của cải, ngôi nhà cửa
rescue worker (n)/ˈreskjuː wɜːkə/nhân viên cứu giúp hộ
Richter scale (n)/ˈrɪktə skeɪl/độ rích te (đo phỏng mạnh mẽ của động đất)
shake (v)/ʃeɪk/rung, lắc
shelter (n)/ˈʃeltər/chỗ trú ẩn
storm (n)/stɔːm/bão
suddenly (adv)/ˈsʌdənli/đột nhiên, đột nhiên
tornado (n)/tɔːˈneɪdəʊ/lốc xoáy
tremble (v)/ˈtrembl/rung lắc
tropical storm (n)/ˈtrɒpɪkl stɔːrm/bão lốc xoáy sức nóng đới
tsunami (n)/tsuːˈnɑːmi/trận sóng thần
unsafe (adj)/ʌnˈseɪf/không an toàn
victim (n)/ˈvɪktɪm/nạn nhân
violently (adv)/ˈvaɪələntli/mãnh liệt, kinh hoàng, kịch liệt
volcanic (adj)/vɒlˈkænɪk/(thuộc) phát sinh vị núi lửa
volcanic eruption (n)/vɑːlˈkænɪk ɪˈrʌpʃn/sự phun trào núi lửa
warn (v)/wɔːn/cảnh báo
come down (phrV)/kʌm daʊn/sụp sụp đổ (nhà cửa ngõ, dự án công trình..)
(tuyết, mưa) rơi
pull up (phrV)/pʊl ʌp/kéo lên, nhổ lên, lôi lên
sweep away (phrV)/swiːp əˈweɪ/bị cuốn cút (thoát ngoài cái gì đó)

UNIT 10: COMMUNICATION IN THE FUTURE

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
absentee (n)/ˌæbsənˈtiː/người vắng tanh mặt
account (n)/əˈkaʊnt/tài khoản (ngân sản phẩm, social …)
adjust (v)/əˈdʒʌst/điều chỉnh
advanced (adj)/ədˈvɑːnst/tiên tiến
automatically (adv)/ˌɔːtəˈmætɪkli/một cơ hội tự động động
carrier pigeon (n)/ˈkærɪə pɪdʒɪn/bồ câu fake thư
charge (v)/ʧɑːʤ/nạp, sạc (pin)
emoji (n)/ɪˈməʊdʒi/biểu tượng cảm xúc
high-speed (adj)/ˌhaɪ ˈspiːd/tốc phỏng cao
holography (n)/hɒˈlɒgrəf/hình thức tiếp xúc vị hình ảnh không
gian phụ vương chiều
instantly (adv)/ˈɪnstəntli/ngay lập tức
Internet connection (n)/ˈɪntənet
kəˈnekʃn/
kết nối mạng
introductory (adj)/ˌɪntrəˈdʌktəri/có đặc thù giới thiệu
language barrier (n)/ˈlæŋgwɪʤ ˈbærɪə/rào cản ngôn ngữ
live (adj)/laɪv/(phát sóng, truyền hình) trực tiếp
a piece of cake (idiom)/piːs əv keɪk/dễ như ăn bánh
smartphone (n)/ˈsmɑːtfəʊn/điện thoại thông minh
smartwatch (n)/ˈsmɑːrtwɑːtʃ/đồng hồ nước thông minh
smiley (adj)/ˈsmaɪli/vui mỉm cười, sung sướng, sướng tươi tắn, hoặc cười
smoothly (adv)/ˈsmuːðli/suôn sẻ, trôi chảy
social network (n)/ˌsəʊʃl ˈnetwɜːk/mạng xã hội
tablet (n)/ˈtæblət/máy tính bảng
telepathy (n)/təˈlepəθi/hình thức tiếp xúc vị ý suy nghĩ, thần
giao cơ hội cảm
text (v, n)/tekst/nhắn tin tưởng, văn bản
thought (n)/θɔːt/ý nghĩ
translation machine (n)/trænzˈleɪʃn məˈʃiːn/máy dịch thuật
transmit (v)/trænzˈmɪt/truyền, fake giao
unwanted (adj)/ˌʌnˈwɑːntɪd/không khao khát muốn
video conference (n)/ˈvɪdiəʊ ˌkɒnfərəns/cuộc họp trực tuyến
voice message (n)/ˈvɔɪs mesɪdʒ/tin nhắn thoại
webcam (n)/ˈwebkæm/thiết bị ghi, truyền hình ảnh
zoom (in/out) (v)/zuːm ( ɪn/ aʊt)/phóng (to), thu (nhỏ)
hold on (phrV)/həʊld ɑːn/giữ chặt lấy
chờ đợi
in person (phrase)/ɪn ˈpɜːrsn/trực tiếp

UNIT 11: SCIENCE AND TECHNOLOGY

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
application (n)/ˌæplɪˈkeɪʃn/ứng dụng
attendance (n)/əˈtendəns/sự xuất hiện, sĩ số
bartender (n)/ˈbɑːrtendər/nhân viên pha trộn, đáp ứng rượu bên trên quầy bar
biometric (adj)/ˌbaɪəʊˈmetrɪk/thuộc về sinh trắc
breakout room (n)/ˈbreɪkaʊt ru:m/phòng học tập phân tách nhỏ, phân tách nhóm
cheating (n)/’tʃiːtiŋ/sự lừa gian trá, gián trá, gian giảo lận
complain (v)/kəmˈpleɪn/phàn nàn, năng khiếu nại
contact lens (n)/ˈkɒntækt
lenz/
kính áp tròng
convenient (adj)/kənˈviːniənt/thuận tiện, tiện lợi
cure (n, v)/kjʊə(r)/sự trị trị
chữa trị
develop (v)/dɪˈveləp/phát triển, khai triển
digital (adj)/ˈdɪdʒɪtl/số, kỹ năng số
discover (v)/dɪˈskʌvə/phát hiện tại, nhà tù phá
effortless (adj)/ˈefərtləs/dễ dàng, ko cần thiết cố gắng
epidemic (n)/ˌepɪˈdemɪk/dịch bệnh
experiment (n)/ɪkˈsperɪmənt/thí nghiệm
eye-tracking (adj)/ˈaɪ ˌtrækiŋ/theo dõi (cử động) mắt
face lớn face (adj)/ˌfeɪs tə ˈfeɪs/trực tiếp, mặt mày đối mặt
facial (adj)/ˈfeɪʃl/thuộc diện mạo, tương quan cho tới mặt
feedback (n)/ˈfːdbæk/(ý kiến) phản hồi, hồi đáp
fingerprint (n)/ˈfɪŋɡəprɪnt/(dấu) vân tay
invent (v)/ɪnˈvent/phát minh
invention (n)/ɪnˈvenʃn/sự phát minh sáng tạo, sáng sủa chế
manual (n, adj)/ˈmænjuəl/bản chỉ dẫn sử dụng
bằng tay, thủ công
mark (v)/mɑːk/chấm điểm
platform (n)/ˈplætfɔːm/nền tảng
private message (n)/ˈpraɪvət ˈmesɪdʒ/tin nhắn cá nhân
radium (n)/ˈreɪdiəm/nguyên tố phóng xạ
recognition (n)/ˌrekəɡˈnɪʃn/sự nhận ra, sự công nhận
scanner (n)/ˈskænə/máy quét
science (n)/ˈsaɪəns/khoa học
screen (n)/skriːn/màn hình, mùng chiếu
solution (n)/səˈluːʃn/giải pháp, đáp án
swap (n, v)/swɑːp/sự trao đổi
trao đổi
technology (n)/tekˈnɒlədʒi/công nghệ
truancy (n)/ˈtruːənsi/trốn học tập, nghỉ ngơi học tập ko phép
voice recognition (n)/ˈvɔɪs rekəɡnɪʃn/nhận dạng tiếng nói, phát hiện giờ đồng hồ nói
at times (phrase)/æt taɪmz/đôi khi, thỉnh phảng phất, song khi

UNIT 12: LIFE ON OTHER PLANETS

Xem thêm: dẫn chứng về tình mẫu tử

Từ vựng (Loại từ)Phiên âmNghĩa
alien (n)/ˈeɪliən/người ngoài hành tinh
all year round (phrase)/ɔːl jɪr raʊnd/quanh năm
commander (n)/kəˈmɑːndə/người lãnh đạo, người gắng đầu
crater (n)/ˈkreɪtə/miệng núi lửa
creature (n)/ˈkriːtʃə/sinh vật, loại vật
daytime (n)/ˈdeɪtaɪm/ban ngày
galaxy (n)/ˈɡæləksi/thiên hà
gravity (n)/ˈɡrævəti/trọng lực, lực mút hút trái ngược đất
habitable (adj)/ˈhæbɪtəbl/có thể ở được, tương thích nhằm ở
Jupiter (n)/ˈdʒuːpɪtə/sao Mộc, Mộc tinh
Mars (n)/mɑːz/sao Hỏa, Hỏa tinh
Mercury (n)/ˈmɜːkjəri/sao Thủy, Thủy tinh
milky way (n)/ˌmɪlki ˈweɪ/dải ngân hà
Neptune (n)/ˈneptjuːn/sao Hải Vương, Hải Vương tinh
obey (v)/əˈbeɪ/tuân theo
oppose (v)/əˈpəʊz/chiến đấu, tiến công lại ai
outer space (n)/ˌaʊtə ˈspeɪs/ngoài không khí, ngoài vũ trụ
possibility (n)/ˌpɒsəˈbɪləti /khả năng, sự với thể
promising (adj)/ˈprɒmɪsɪŋ/đầy hứa hứa, nhiều triển vọng
rocket (n)/ˈrɒkɪt/tàu dải ngân hà con cái thoi
Saturn (n)/ˈsætən/,
/ˈsætɜːn/
sao Thổ, Thổ tinh
solar system (n)/ˈsəʊlə sɪstəm/hệ mặt mày trời
spaceship (n)/ˈspeɪsʃɪp/tàu vũ trụ
stormy (adj)/ˈstɔːrmi/mãnh liệt như bão tố, giông bão
surface (n)/ˈsɜːfɪs/bề mặt mày, mặt mày ngoài
telescope (n)/ˈtelɪskəʊp/kính thiên văn
thrilling (adj)/ˈθrɪlɪŋ/ly kỳ, hồi vỏ hộp, tạo ra phấn khích
trace (n)/treɪs/dấu vết, vết tích, vệt hiệu
UFO
(unidentified flying object) (n)
/ˈjuːfəʊ/,
/ˌjuː ef ˈəʊ/
vật thể cất cánh ko xác định
Uranus (n)/ˈjʊərənəs/sao Thiên Vương, Thiên Vương tinh
Venus (n)/ˈviːnəs/sao Kim, Kim tinh
break down (phrV)/breɪk daʊn/(mối quan lại hệ) tan vỡ
(máy) hỏng
take over (phrV)/teɪk ˈoʊvər/giành lấy, choán lấy, tóm gọn, cầm quyền
make up of (phrV)/meɪk ʌp ʌv/được tạo ra bởi

Luyện tập luyện kể từ vựng tiếp tục học tập nằm trong MochiMochi qua loa một số trong những thắc mắc nhỏ tiếp sau đây nhé:


Hi vọng tư liệu từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 8 và những khêu gợi ý bên trên sẽ hỗ trợ ích cho tới chúng ta nhập quy trình upgrade vốn liếng kể từ vựng của tớ.

Đọc thêm

  • Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 theo đuổi ngôi nhà điểm SGK lịch trình mới
  • Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 theo đuổi ngôi nhà điểm SGK lịch trình mới
  • Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 9 theo đuổi ngôi nhà điểm SGK lịch trình mới
  • 1000 kể từ vựng giờ đồng hồ Anh cơ bản