trắc nghiệm gdcd 12


Trọn cỗ 1100 Câu căn vặn trắc nghiệm GDCD 12 sở hữu đáp án năm 2023-2024 được biên soạn bám sát theo đuổi nội dung từng bài học kinh nghiệm với tương đối đầy đủ những Lever phân biệt, thông hiểu, áp dụng. Hi vọng với cỗ thắc mắc trắc nghiệm Giáo dục đào tạo công dân 12 này sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện trắc nghiệm và đạt điểm trên cao trong số bài bác ganh đua môn GDCD 12.

Trắc nghiệm GDCD 12 năm 2024 (có đáp án)

 • Trắc nghiệm GDCD 12 năm 2023 (mới nhất)
 • Trắc nghiệm Bài 1: Pháp luật cuộc sống (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 1: Pháp luật cuộc sống (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài một năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Thực hiện tại pháp lý (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Thực hiện tại pháp lý (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài hai năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 3: Công dân đồng đẳng trước pháp lý (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 3: Công dân đồng đẳng trước pháp lý (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 3 năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Quyền đồng đẳng của công dân vô một vài nghành của cuộc sống xã hội (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Quyền đồng đẳng của công dân vô một vài nghành của cuộc sống xã hội (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4 năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Quyền đồng đẳng Một trong những dân tộc bản địa, tôn giáo (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Quyền đồng đẳng Một trong những dân tộc bản địa, tôn giáo (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 5 năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Công dân với những quyền tự tại cơ bạn dạng (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Công dân với những quyền tự tại cơ bạn dạng (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6 năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 7: Công dân với những quyền dân căn nhà (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 7: Công dân với những quyền dân căn nhà (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7 năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 8: Pháp luật với việc trở nên tân tiến của công dân (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 8: Pháp luật với việc trở nên tân tiến của công dân (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8 năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 9: Pháp luật với việc trở nên tân tiến vững chắc của non sông (phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 9: Pháp luật với việc trở nên tân tiến vững chắc của non sông (phần 2)
 • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9 năm 2024 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 10: Pháp luật với tự do và sự trở nên tân tiến tiến bộ cỗ của nhân loại

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1 sở hữu đáp án

Câu 1: Hệ thống những quy tắc ứng xử cộng đồng bởi việt nam phát hành và được đáp ứng tiến hành vị quyền lực tối cao việt nam là định nghĩa của

Bạn đang xem: trắc nghiệm gdcd 12

A. Pháp luật.

B. Quy chế.

C. Quy tấp tểnh.

D.Pháp mệnh lệnh.

Lời giải: 

Pháp luật là khối hệ thống những quy tắc ứng xử cộng đồng bởi Nhà nước phát hành và được đáp ứng tiến hành vị quyền lực tối cao Nhà nước.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 2: Chủ thể nào là sở hữu trách móc nhiệm đáp ứng mang lại pháp lý được người xem thực hiện và vâng lệnh vô thực tế?

A. Công dân.

B. Xã hội.

C. Tổ chức.

D. Nhà nước.

Lời giải: 

Pháp luật là khối hệ thống những quy tắc ứng xử cộng đồng bởi Nhà nước phát hành và được đáp ứng tiến hành vị quyền lực tối cao Nhà nước.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 3: Pháp luật được Nhà nước phát hành và đảm bảo tiến hành bằng

A. Ý chí của Nhà nước.

B. Quyền lực Nhà nước.

C. Ý thức tự động giác của công dân.

D. Dư luận xã hội.

Lời giải:

Pháp luật là khối hệ thống những quy tắc ứng xử cộng đồng bởi Nhà nước phát hành và được đáp ứng tiến hành vị quyền lực tối cao Nhà nước.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 4: Nội dung nào là sau đây không nên là đặc thù của pháp luật?

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính quyền lực tối cao, buộc phải cộng đồng.

C. Tính thuyết phục.

D. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt mày kiểu dáng.

Lời giải: 

Đặc trưng của pháp lý thể hiện tại ở tính quy phạm thông dụng, tính quyền lực tối cao, buộc phải cộng đồng và tính xác lập ngặt nghèo về mặt mày kiểu dáng.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 5:   Đặc trưng tạo sự độ quý hiếm vô tư, đồng đẳng của pháp lý là

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính quyền lực tối cao, buộc phải cộng đồng.

C. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt mày kiểu dáng.

D. Cả A, B và C.

Lời giải: 

Tính quy phạm thông dụng tạo sự độ quý hiếm vô tư, đồng đẳng của pháp lý, vì thế bất kì ai ở vô ĐK, yếu tố hoàn cảnh chắc chắn cũng nên ứng xử theo đuổi mặc định được pháp lý quy tấp tểnh.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 6: Đặc trưng nào là là điểm lưu ý phân biệt quy phạm pháp lý với quy phạm đạo đức?

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính quyền lực tối cao, buộc phải cộng đồng.

C. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt mày kiểu dáng.

D. Tính dạy dỗ, thuyết phục.

Lời giải: 

Pháp luật sở hữu tính quyền lực tối cao, buộc phải cộng đồng tức là quy tấp tểnh buộc phải cộng đồng so với toàn bộ từng cá nhân

Đáp án nên chọn là: B

Câu 7: Nội dung văn bạn dạng bởi ban ngành cung cấp bên dưới phát hành ko được trái ngược với nội dung văn bạn dạng bởi ban ngành cung cấp bên trên phát hành là đáp ứng đặc thù nào là sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm thông dụng.

B. Tính quyền lực tối cao, buộc phải cộng đồng.

C. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt mày kiểu dáng.

D. Tính xác lập ngặt nghèo về mặt mày nội dung.

Lời giải: 

Nội dung của văn bạn dạng bởi ban ngành cung cấp bên dưới phát hành (có hiệu lực thực thi pháp lí thấp hơn) ko được trái ngược với nội dung của văn bạn dạng bởi ban ngành cung cấp bên trên nhằm mục tiêu đáp ứng đặc thù tính xác lập ngặt nghèo về mặt mày kiểu dáng, nhằm mục tiêu tạo sự thống nhất của khối hệ thống pháp lý.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 8: Pháp luật đem thực chất của

A. Giai cung cấp thế quyền.

B. Giai cung cấp tiến bộ cỗ nhất.

C. Mọi giai cung cấp.

D. Dân tộc.

Lời giải: 

Các quy phạm pháp lý bởi việt nam phát hành phù phù hợp với ý chí của giai cung cấp thế quyền nhưng mà việt nam là đại diện thay mặt.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 9: Pháp luật việt nam thể hiện tại quyền thực hiện căn nhà của quần chúng làm việc trên

A. Lĩnh vực kinh tế

B. Lĩnh vực chủ yếu trị

C. Lĩnh vực xã hội

D. Tất cả từng lĩnh vực

Lời giải: 

Pháp luật nước CHXHCN nước ta đem thực chất của giai cung cấp người công nhân và quần chúng làm việc bên dưới sự hướng dẫn của Đảng Cộng sản nước ta, thể hiện tại quyền thực hiện căn nhà của quần chúng làm việc bên trên toàn bộ từng nghành.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 10: Pháp luật ở bất kì xã hội nào là đều mang

A. Bản hóa học giai cung cấp và thực chất xã hội.

B. Bản hóa học giai cung cấp và thực chất thời đại.

C. Bản hóa học giai cung cấp và thực chất lịch sử hào hùng.

D. Bản hóa học giai cung cấp và thực chất dân tộc

Lời giải: 

Các đặc thù của pháp lý đã cho chúng ta thấy pháp lý vừa vặn đem thực chất giai cung cấp, vừa vặn đem thực chất xã hội.

Đáp án nên chọn là: A

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2 sở hữu đáp án

Câu 1: Quá trình hoạt động và sinh hoạt sở hữu mục tiêu thực hiện mang lại những quy tấp tểnh của pháp lý lên đường vô cuộc sống thường ngày, trở nên hành động hợp lí của những cá thể, tổ chức triển khai là nội dung của định nghĩa nào là bên dưới đây?

A. Ban hành pháp lý.

B. Thực hiện tại pháp lý.

C. Xây dựng pháp lý.

D. Phổ biến đổi pháp lý.

Lời giải:

Thực hiện tại pháp lý là quy trình hoạt động và sinh hoạt sở hữu mục tiêu thực hiện mang lại những quy tấp tểnh của pháp lý lên đường vô cuộc sống thường ngày, trở nên hành động hợp lí của những cá thể, tổ chức triển khai.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 2: Pháp luật lên đường vô cuộc sống nếu lúc nhập cuộc vô những mối liên hệ xã hội rõ ràng, trong số yếu tố hoàn cảnh, ĐK rõ ràng, cá thể lựa lựa chọn những ứng xử thế nào với quy tấp tểnh của pháp luật?

A. Đúng đắn.

B. Phù ăn ý.

C. Gắn ngay tắp lự.

D. Chuẩn mực.

Lời giải:

Pháp luật lên đường vô cuộc sống nếu lúc nhập cuộc vô những mối liên hệ xã hội rõ ràng, trong số yếu tố hoàn cảnh, ĐK rõ ràng, cá thể lựa lựa chọn những ứng xử phù phù hợp với quy tấp tểnh của pháp lý.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 3: Nội dung nào là ko nên là kiểu dáng tiến hành pháp luật?

A. Sử dụng pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

C. Tuân thủ pháp lý.

D. Phổ biến đổi pháp lý.

Lời giải:

Thực hiện tại pháp lý là quy trình thông thường xuyên vô cuộc sống thường ngày, với việc nhập cuộc của cá thể, tổ chức triển khai và Nhà nước bao hàm tư hình thức: Sử dụng pháp lý, thực hiện pháp lý, vâng lệnh pháp lý và vận dụng pháp lý.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 4: Sử dụng pháp lý được hiểu là công dân dùng đích thị đắn những quyền của tớ, thực hiện những gì nhưng mà pháp luật:

A. Quy tấp tểnh nên thực hiện.

B. Cho luật lệ thực hiện.

C. Quy tấp tểnh cấm thực hiện.

D. Không được cho phép thực hiện.

Lời giải:

Sử dụng pháp lý là những cá thể, tổ chức triển khai dùng đích thị đắn những quyền của tớ, thực hiện những gì nhưng mà pháp lý được cho phép thực hiện.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 5: Cá nhân, tổ chức triển khai tiến hành tương đối đầy đủ những nhiệm vụ, dữ thế chủ động thực hiện những gì nhưng mà pháp lý quy tấp tểnh nên thực hiện là hình thức

A. Sử dụng pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

C. Tuân thủ pháp lý.

D. Áp dụng pháp lý.

Lời giải:

Thi hành pháp lý là những cá thể, tổ chức triển khai tiến hành tương đối đầy đủ những nhiệm vụ, dữ thế chủ động thực hiện những gì nhưng mà pháp lý quy tấp tểnh nên thực hiện.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 6: Cá nhân, tổ chức triển khai ko thực hiện những điều nhưng mà pháp lý cấm là hình thức

Xem thêm: hình nền hoa màu tím

A. Sử dụng pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

C. Tuân thủ pháp lý.

D. Áp dụng pháp lý.

Lời giải:

Tuân thủ pháp lý là những nhân, tổ chức triển khai ko thực hiện những điều nhưng mà pháp lý cấm.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 7: Hình thức tiến hành pháp lý nào là sau đây sở hữu công ty tiến hành không giống với những kiểu dáng còn lại?

A. Sử dụng pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

C. Tuân thủ pháp lý.

D. Áp dụng pháp lý.

Lời giải:

Sử dụng pháp lý, thực hiện pháp lý, vâng lệnh pháp lý sở hữu công ty tiến hành là cá thể, tổ chức triển khai. Chủ thể tiến hành của vận dụng pháp lý là những ban ngành, công chức việt nam sở hữu thẩm quyền.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 8: Cơ quan liêu, công chức việt nam sở hữu thẩm quyền địa thế căn cứ vô những quy tấp tểnh của pháp lý nhằm phát hành những đưa ra quyết định vô quản ngại lí, quản lý và điều hành là hình thức

A. Sử dụng pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

C. Tuân thủ pháp lý.

D. Áp dụng pháp lý.

Lời giải:

Áp dụng pháp lý là những ban ngành, công chức việt nam sở hữu thẩm quyền địa thế căn cứ vô những quy tấp tểnh của pháp lý nhằm phát hành những đưa ra quyết định vô quản ngại lí, quản lý và điều hành.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 9: Hành vi trái ngược pháp lý, sở hữu lỗi, bởi người dân có năng lượng trách móc nhiệm pháp lí tiến hành, xâm sợ hãi những mối liên hệ xã hội được pháp lý bảo đảm an toàn là nội dung của định nghĩa nào là sau đây?

A. Vi phạm pháp lý.

B. Trách nhiệm pháp lí.

C. Vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

D. Trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp.

Lời giải:

Vi phạm pháp lý là hành động trái ngược pháp lý, sở hữu lỗi, bởi người dân có năng lượng trách móc nhiệm pháp lí tiến hành, xâm sợ hãi những mối liên hệ xã hội được pháp lý bảo đảm an toàn.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 10: Cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện những việc ko được tuân theo quy tấp tểnh của pháp lý là hành động trái ngược pháp lý nằm trong loại

A. Hành động.

B. Không hành vi.

C. Có thể hành vi.

D. Có thể ko hành vi.

Lời giải:

Hành vi trái ngược luật hoàn toàn có thể là hành vi – thực hiện những việc ko được tuân theo quy tấp tểnh của pháp lý, hoặc ko hành vi – ko thực hiện những viêc nên tuân theo quy tấp tểnh của pháp lý.

Đáp án nên chọn là: A

Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 3 sở hữu đáp án

Câu 1: Mọi công dân, phái mạnh, phái đẹp với mọi dân tộc bản địa, tôn giáo, bộ phận, vị thế xã hội không giống nhau đều không trở nên phân biệt ăn ở trong các công việc tận hưởng quyền, tiến hành nhiệm vụ và phụ trách pháp lí theo đuổi quy tấp tểnh của pháp lý là nội dung của định nghĩa nào là bên dưới đây?

A. Công vị trước pháp lý.

B. Bình đẳng trước pháp lý.

C. Công dân trước pháp lý.

D. Trách nhiệm trước pháp lý.

Lời giải:

Bình đẳng trước pháp lý là từng công dân, phái mạnh, phái đẹp với mọi dân tộc bản địa, tôn giáo, bộ phận, vị thế xã hội không giống nhau đều không trở nên phân biệt ăn ở trong các công việc tận hưởng quyền, tiến hành nhiệm vụ và phụ trách pháp lí theo đuổi quy tấp tểnh của pháp lý.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 2: Đảm bảo quyền đồng đẳng của công dân trước pháp lý là trách móc nhiệm của

A. Tất cả từng công dân.

B. Tất cả từng ban ngành việt nam.

C. Nhà nước và công dân.

D. Nhà nước và xã hội.

Lời giải:

Công dân đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ tức là đồng đẳng về tận hưởng quyền và thực hiện nhiệm vụ trước việt nam và xã hội theo đuổi quy tấp tểnh của pháp lý.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 3: Ngoài việc đồng đẳng về tận hưởng quyền, công dân còn đồng đẳng vô việc

A. Thi hành nhiệm vụ.

B. Thực hiện tại trách móc nhiệm.

C. Thực hiện tại nhiệm vụ.

D. Thi hành trách móc nhiệm.

Lời giải:

Mọi công dân đều thừa kế quyền và nên tiến hành nhiệm vụ của tớ.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 4: Trong nằm trong ĐK như nhau, công dân thừa kế quyền và sở hữu nhiệm vụ như nhau tuy nhiên cường độ dùng những quyền và nhiệm vụ cơ cho tới đâu dựa vào vào

A. Khả năng, ĐK và yếu tố hoàn cảnh của từng người.

B. Năng lực, ĐK và ý thức của từng người.

C. Điều khiếu nại, yếu tố hoàn cảnh và quyết tâm của từng người.

D. Hoàn cảnh, niềm tin tưởng, ĐK rõ ràng của từng người.

Lời giải:

Trong nằm trong ĐK như nhau, công dân thừa kế quyền và sở hữu nhiệm vụ như nhau tuy nhiên cường độ dùng những quyền và nhiệm vụ cơ cho tới đâu tùy theo tài năng, ĐK và yếu tố hoàn cảnh của từng người.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 5: Mối mối liên hệ thân mật quyền của công dân và nhiệm vụ của công dân?

A. Khăng khít.

B. Chặt chẽ.

C. Không tách tách.

D. Tách tách.

Lời giải:

Quyền của công dân ko tách tách nhiệm vụ của công dân.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 6: Bất kì công dân nào là vi phạm pháp lý đều nên phụ trách về hành động vi phạm của tớ và nên bị xử lí theo đuổi quy tấp tểnh của pháp lý là nội dung của định nghĩa nào là bên dưới đây?

A. Bình đẳng về quyền.

B. Bình đẳng về nhiệm vụ.

C. Bình đẳng trước pháp lý.

D. Bình đẳng về trách móc nhiệm pháp lí.

Lời giải:

Bình đẳng về trách móc nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào là vi phạm pháp lý đều nên phụ trách về hành động vi phạm của tớ và nên bị xử lí theo đuổi quy tấp tểnh của pháp lý.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 7: Khi công dân vi phạm pháp lý với đặc thù và cường độ vi phạm như nhau, vô một yếu tố hoàn cảnh như nhau thì kể từ người lưu giữ địa điểm cần thiết vô máy bộ việt nam cho tới người làm việc thông thường đều nên phụ trách pháp lí như nhau, không

A. Thiên vị.

B. Phân biệt ăn ở.

C. Phân biệt địa điểm.

D. Khác biệt.

Lời giải:

Khi công dân vi phạm pháp lý với đặc thù và cường độ vi phạm như nhau, vô một yếu tố hoàn cảnh như nhau thì kể từ người lưu giữ địa điểm cần thiết vô máy bộ việt nam cho tới người làm việc thông thường đều nên phụ trách pháp lí như nhau, ko phân biệt ăn ở.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 8: Việc tiến hành những nhiệm vụ được Hiến pháp và luật quy tấp tểnh là ĐK thế nào nhằm công dân dùng những quyền của mình?

A. Quan trọng.

B. Cần thiết.

C. Tất yếu đuối.

D. Cơ bạn dạng.

Lời giải:

Đối với công dân, việc tiến hành những nhiệm vụ được Hiến pháp và luật quy tấp tểnh là ĐK quan trọng nhằm dùng những quyền của tớ.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 9: Nhà nước không ngừng nghỉ thay đổi, hoàn mỹ khối hệ thống pháp lý, thực hiện hạ tầng pháp lí mang lại việc xử lí từng hành động xâm sợ hãi quyền và quyền lợi của công dân, việt nam và xã hội nhằm nhằm mục tiêu đáp ứng mang lại từng công dân đồng đẳng về

A. Quyền và nhiệm vụ.

B. Trách nhiệm và nhiệm vụ.

C. Trách nhiệm pháp lí.

D. Trách nhiệm công dân.

Lời giải:

Để đáp ứng mang lại từng công dân đồng đẳng về trách móc nhiệm pháp lí, Nhà nước không ngừng nghỉ thay đổi, hoàn mỹ khối hệ thống pháp lý phù phù hợp với từng thời gian chắc chắn, thực hiện hạ tầng pháp lí mang lại việc xử lí từng hành động xâm sợ hãi quyền và quyền lợi của công dân, việt nam và xã hội.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 10: Trường ăn ý nào là tại đây vi phạm sự đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ của công dân?

A. Cùng sở hữu những ĐK như nhau tuy nhiên doanh nghiệp X nên đóng góp thuế còn doanh nghiệp Y ko nên đóng góp thuế.

B. Nữ kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc được kết duyên tuy nhiên phái mạnh nên đầy đủ đôi mươi tuổi hạc vừa mới được kết duyên.

C. Học sinh là con em của mình thương binh, liệt sĩ, học viên nghèo khó được miễn, hạn chế chi phí khóa học.

D. Học sinh đang được sinh sống ở những địa phận trở ngại như miền núi, vùng thâm thúy, vùng xa xăm, vùng biên cương và hải hòn đảo được nằm trong điểm ưu tiên Khi ganh đua ĐH.

Lời giải:

Công ty X và Y sở hữu nằm trong ĐK như nhau nên tiếp tục nên tiến hành quyền và nhiệm vụ tương tự nhau, tuy nhiên doanh nghiệp X nên đóng góp thuế còn doanh nghiệp Y ko nên đóng góp thuế là vi phạm đồng đẳng về quyền và nhiệm vụ của công dân.

Xem thêm: soạn văn 9 đối thoại độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Đáp án nên chọn là: A

Tài liệu giáo án, đề ganh đua lớp 12 sở hữu đáp án hoặc khác:

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi kiểu mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official