trắc nghiệm bài 17 sử 11Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 17 (có đáp án): Chiến giành toàn cầu loại nhì (1939 - 1945)

Câu 1. Trong trong thời điểm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được tạo hình bao gồm những nước

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm bài 17 sử 11

A. Đức, Liên Xô, Anh       B. Đức, Italia, Nhật Bản

C. Italia, Hunggari, Áo       D. Mĩ, Liên Xô, Anh

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Phe “Trục” được tạo hình trong mỗi năm 30 của thế kỉ XX thực ra là

A. liên minh của những nước thực dân.

B. liên minh của những nước tư phiên bản dân căn nhà.

C. liên minh của những nước trị xít.

D. liên minh của những nước nằm trong địa.

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Hoạt động đa phần của những nước nhập phe “Trục” trong mỗi năm 30 của thế kỉ XX là

A. không ngừng mở rộng những sinh hoạt tài chính, thương nghiệp với những nước tư phiên bản Anh, Pháp, Mĩ.

B. đấu giành mang đến trào lưu giải hòa dân tộc bản địa và trào lưu nằm trong sản quốc tế.

C. trị xít hóa toàn bộ những nằm trong địa ở châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh.

D. đẩy mạnh sinh hoạt quân sự chiến lược và thực hiện cuộc chiến tranh xâm lăng ở nhiều điểm.

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 90 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Trong trong thời điểm 30 của thế kỉ XX, nhà nước những nước Anh, Pháp, Mĩ với thái phỏng nhượng cỗ những nước trị xít, do

A. sợ những nước trị xít tấn công nước bản thân và mong muốn liên minh với phe trị xít

B. lo kinh khủng trước sự việc vững mạnh của Liên Xô và mong muốn tấn công Liên Xô

C. lo kinh khủng sự bành trướng của căn nhà nghĩa trị xít tuy nhiên thù oán ghét bỏ căn nhà nghĩa nằm trong sản

D. cần thời hạn nhằm sẵn sàng kungfu chống cả căn nhà nghĩa nằm trong sản và căn nhà nghĩa trị xít

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Đạo luật trung lập (8-1935) của nhà nước Mĩ vẫn thể hiện tại quyết sách

A. không can thiệp nhập tình hình những nước trị xít

B. không can thiệp nhập những sự khiếu nại ở châu Âu

C. không can thiệp nhập những sự khiếu nại xẩy ra bên phía ngoài châu Mĩ

Quảng cáo

D. không can thiệp nhập trận đánh thân thích căn nhà nghĩa nằm trong sản và căn nhà nghĩa trị xít

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Liên Xô vẫn với thái phỏng ra làm sao với những nước trị xít?

A. Coi căn nhà nghĩa trị xít là quân địch nguy khốn và tức thì ngay thức thì tuyên chiến với trị xít Đức

B. Coi căn nhà nghĩa trị xít là đối tác chiến lược nhập trận đánh chống những nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ

C. Lo kinh khủng căn nhà nghĩa trị xít là quân địch nguy khốn nên nhân nhượng với những nước trị xít

D. Coi căn nhà nghĩa trị xít là quân địch nguy khốn nên căn nhà trương link với những nước Anh, Pháp nhằm chống trị xít và nguy cơ tiềm ẩn cuộc chiến tranh.

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Tại Hội nghị Muyních (Đức), Anh và Pháp vẫn với hành động như vậy nào?

A. Kiên quyết bảo đảm vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

B. Tiếp tục nhân nhượng Đức, trao mang đến đức vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

C. Cắt một trong những phần bờ cõi của nhì nước mang đến Đức nhằm Đức tiến công Liên Xô

D. Quyết quyết định link với Liên Xô ngăn chặn Đức và Italia.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Sự khiếu nại khởi điểm Chiến giành toàn cầu loại nhì (1939 – 1945) là

A. quân group Đức tiến công Ba Lan

B. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức

C. Đức tiến công Anh, Pháp

D. Đức tiến công Liên Xô

Đáp án: A

Xem thêm: tác giả vợ nhặt

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 93 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Để bảo đảm quyền hạn vương quốc nhập tình thế bị xa lánh, mon 8/1939, nhà nước Liên Xô đã

A. kí Hiệp ước Xô – Đức ko xâm lăng lộn nhau

B. chủ trương link với Anh, Pháp nhằm chống căn nhà nghĩa trị xít

C. liên minh với Đức nhằm mục đích ngăn chặn Anh, Pháp

D. đưa quân canh ty Tiệp Khắc chống cuộc xâm lăng của Đức

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 92 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Tại sao Đức kí Hiệp ước Xô – Đức ko xâm phạm cho nhau với Liên Xô?

A. Đức trí tuệ ko tấn công thắng nổi Liên Xô

B. Đức kinh khủng bị liên quân Anh – Pháp tấn công sau sống lưng Khi đang được tấn công Liên Xô

C. Đề chống cuộc chiến tranh bùng phát nên ngăn chặn cả phụ vương cường quốc bên trên nhì mặt mày trận

D. Liên Xô ko nên là tiềm năng tấn công của Đức

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 92 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Năm 1938, Hít-le phát sinh vụ Xuy-đét nhằm mục đích kiêm tính vương quốc nào?

A. Ba Lan.      B. Áo.

C. Phần Lan.      D. Tiệp Khắc.

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 91 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Tháng 6 – 1941, trị xít Đức đưa ra quyết định tiến công Liên Xô vì

A. Hiệp ước Xô – Đức ko xâm lăng cho nhau không còn hiệu lực

B. các nước Anh, Pháp và đa số châu Âu vẫn đầu hàng

C. quân Đức vẫn cai trị phần rộng lớn châu Âu, với đầy đủ ĐK tiến công Liên Xô

D. thực hiện tại khẳng định với Anh, Pháp về sự việc tiêu xài khử căn nhà nghĩa nằm trong sản

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 94 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Quân Đức dùng plan nào là nhằm tiến công Liên Xô?

A. Kế hoạch tấn công chắc chắn, lâu dài

B. Kế hoạch vây hãm, tấn công tỉa cỗ phận

C. Kế hoạc vừa phải tấn công vừa phải đàm phán

D. Kế hoạch “chiến giành chớp nhoáng”

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 95..SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Trận tấn công nào là tại đây vẫn gửi Hồng quân Liên Xô kể từ thế chống thủ lịch sự tiến công bên trên từng mặt mày trận?

A. Trận Mátxcơva       B. Trận Cuốcxcơ

C. Trận Xtalingrát       D. Trận công huỷ Béclin

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 95 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Sự khiếu nại buộc Mĩ nên ngừng quyết sách trung lập và nhập cuộc Chiến giành toàn cầu loại nhì là

A. phát xít Đức tiến công Liên Xô

B. liên quân Anh – Mĩ giành thắng lợi ở En Alamen

C. chiến thắng của Hồng quân Liên Xô ở Xtalingrát

D. Nhật Bản bất thần tập dượt kích địa thế căn cứ của Mĩ ở Trân Châu Cảng

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 95 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 với đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 17: Chiến giành toàn cầu loại nhì (1939 - 1945) (phần 3)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 18: Ôn tập dượt lịch sử hào hùng toàn cầu tân tiến (từ năm 1917 cho tới năm 1945) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 18: Ôn tập dượt lịch sử hào hùng toàn cầu tân tiến (từ năm 1917 cho tới năm 1945) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 18: Ôn tập dượt lịch sử hào hùng toàn cầu tân tiến (từ năm 1917 cho tới năm 1945) (phần 3)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 19: Nhân dân nước Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lăng (từ năm 1858 cho tới trước năm 1873) (phần 1)

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học