toán nâng cao lớp 5 tập 1 có đáp an

Để học tập chất lượng Toán lớp 5, phần sau đây liệt kê những Đề đánh giá, đề đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì 1 cơ bạn dạng, nâng lên với điều giải. Hi vọng cỗ đề đua này tiếp tục giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong những bài bác đua, bài bác đánh giá môn Toán lớp 5.

Bạn đang xem: toán nâng cao lớp 5 tập 1 có đáp an

Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì 1 nâng lên năm 2024 với đáp án (5 đề)

Xem thử

TẠM NGỪNG BÁN - mua sắm đầy đủ cỗ Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì 1 bạn dạng word với điều giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính :

Câu 1: (0,5 điểm) Kết ngược của phép tắc tính Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 1) là :

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 2: (0,5 điểm) Bốn và tía phần năm ghi chép là

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 3: (1điểm) Trong cuộc đua phun súng, số điểm của một sạ thủ là 134, 143, 144. ở thứ tự phun loại tư sạ thủ cơ cần thiết đạt từng nào điểm nhằm qua quýt 4 thứ tự phun điểm khoảng đạt được là 145.

A. 580 điểm     B. 303 điểm

C. 293 điểm     D. 159 điểm

Câu 4: ( 1điểm) Tìm một số trong những với tía chữ số, hiểu được khi ghi chép tăng chữ số cửu nhập phía trái số cơ tao được một số trong những rộng lớn vội vã 26 thứ tự số nên mò mẫm.

A. 306     B. 360

C. 630     D. 603

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm a: a x 11 + a x 9 = 400

Quảng cáo

A. a = trăng tròn     B. a = 200

C. a = 10     D. a = 100

Câu 6: (0,5 điểm) Tính độ quý hiếm biểu thức Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 1) :

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 1)

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 1)

b) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 1)

c) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 1)

d) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 2: (2 điểm) Hiện ni khoảng nằm trong tuổi hạc của u và con cái là 24 tuổi hạc . tường 5 năm trước đó u rộng lớn con cái 26 tuổi hạc. Hỏi lúc này u từng nào tuổi hạc, con cái từng nào tuổi?

Quảng cáo

Câu 3: (2 điểm) Tổng nhì số bất ngờ vày 535. Tìm nhì số cơ, biết đằm thắm bọn chúng với 12 số bất ngờ khác

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng biệt câu 3,4 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D C D B A B

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính (Mỗi phép tắc tính chính mang đến 0,5 điểm)

a) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 1)

b) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 1)

c) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 1)

d) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 2: 2 điểm

Quảng cáo

Tổng số tuổi hạc u và tuổi hạc con cái lúc này là: 24 x 2 = 48 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Vì từng năm từng người tăng 1 tuổi hạc nên lúc này u vẫn rộng lớn con cái 26tuổi. ( 0,25 điểm)

Tuổi u là: (48 + 26) : 2 = 37 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Tuổi con cái là: 37 – 26 = 11 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Đáp số: u 37 tuổi; con cái 11 tuổi hạc ( 0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Giữa nhì số bất ngờ với 12 số bất ngờ, nên đằm thắm bọn chúng với 13 khoảng cách. Vậy hiệu nhì số là 13. ( 0,5 điểm)

Số rộng lớn là: (535 + 13) : 2 = 274 ( 0,5 điểm)

Số bé nhỏ là: 275 – 13 = 261. ( 0,5 điểm)

Đáp số: Số rộng lớn 274; số bé nhỏ 261 ( 0,5 điểm)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính :

Câu 1: (0,5 điểm) Phép tính này chính :

A. 80 x 100 = 800 B. 300 : 10 x10 = 3

C. 132 x 1000 = 132 000 D. 35 x 100 : 100 = 3 500

Câu 2: (0,5 điểm) Cách ghi chép này chính ?

A. 1ha = Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2) hm2

B. 1ha = Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2) km2

C. 1ha = 100m2

D. 1ha = 1hm2

Câu 3: 0,5điểm) Năm học viên phái nam câu được 5 loài cá nhập 5 phút. Hỏi cùng theo với vận tốc câu vì vậy thì 100 học viên phái nam câu đ¬ược 100 loài cá nhập bao lâu?

A. 5 phút B. 100 phút

C. 25 phút D. 1 phút

Câu 4: (0,5 điểm) Phải nhân 45 với số này và để được thành phẩm là một số trong những với chín chữ số 5 ?

A. 12 345 678 B. 12 345 769

C. 12 345 679 D. 12 345 769

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm x:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 6: ( 0,5 điểm) Tìm phân số nhỏ nhất trong những phân số sau:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2)

b) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2)

c) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2)

d) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 2: (2 điểm ) Để thực hiện một việc làm, nếu như người loại nhất thực hiện riêng biệt 1 mình thì nên mất mặt 7 giờ mới nhất kết thúc. Nếu người loại nhì thực hiện riêng biệt 1 mình thì nên mất mặt 3h mới nhất kết thúc. Hỏi nếu như cả nhì người nằm trong thực hiện việc làm cơ thì sau bao lâu tiếp tục kết thúc ?

Câu 3: (3điểm) Bác An mua sắm 3 cái bàn và 7 cái ghế với tổng số chi phí nên trả là 1598000 đồng. Giá một chiếc bàn giá thành cao hơn một chiếc ghế là 226000đồng. Hỏi tổng giá chỉ chi phí một chiếc bàn ghế là bao nhiêu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C D A C B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính( Mỗi phép tắc tính chính mang đến 0,5 điểm)

a) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2)

b) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2)

c) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2)

d) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 2: (2 điểm)

1 giờ người loại nhất thực hiện được số phần việc làm là :

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2) (công việc) ( 0,5 điểm)

1 giờ người loại nhì thực hiện được số phần việc làm là :

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2) (công việc) ( 0,25 điểm)

1 giờ cả nhì người thực hiện được số phần việc làm là :

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2) (công việc) ( 0,5 điểm)

Nếu cả nhì người nằm trong thực hiện việc làm cơ thì nên cần số thời hạn nhằm hoàn thiện là :

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 2) (giờ) = 2 tiếng đồng hồ 6 phút ( 0,5 điểm)

Đáp số : 2 tiếng đồng hồ 6 phút ( 0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Theo bài bác rời khỏi tao với : Mua 3 bàn + 7 ghế = 1 598 000 đồng ( 1)

Giá một bàn giá thành cao hơn 1 ghế là 226 000 đồng ( 0,25 điểm)

Thay mua sắm 3 bàn vày mua sắm 3 ghế tao với :

3 bàn = 3 ghế + 226 000 đồng x3 = 3 ghế +678 000 đồng(2) ( 0,25 điểm)

Thay (2) nhập (1) tao có: 3 ghế + 678 000 đồng + 7 ghế = 1 598 000 đồng ( 0,25 điểm)

Hay: Mua 10 ghế = 1 598 000 đồng - 678 000 đồng = 920 000 đồng( 0,25 điểm)

Giá chi phí mua sắm 1 cái ghế là:

920 000 : 10 = 92 000( đồng) ( 0,25 điểm)

Giá chi phí mua sắm 7 cái ghế là:

92 000 x 7 = 644 000( đồng) ( 0,25 điểm)

Giá chi phí mua sắm 3 cái bàn là:

1 598 000-644 000 = 954 000(đồng) ( 0,25 điểm)

Giá chi phí mua sắm 1 cái bàn là:

954 000 : 3 = 318 000 (đồng) ( 0,5 điểm)

Giá chi phí mua sắm 1bộ bàn và ghế là:

92 000 + 318 000 = 410 000 (đồng) ( 0,5 điểm)

Đáp số: 410 000 đồng ( 0,25 điểm)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính :

Câu 1: (0,5 điểm) Số "Mười tám phẩy tư mươi hai" ghi chép như sau:

A. 108,402     B. 18, 402

C. 18,42     D. 108, 42

Câu 2: (0,5 điểm) Viết Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) dưới dạng số thập phân được:

A. 1,0     B. 10.0

C. 0,01     D. 0,1

Câu 3: (1điểm) Để khắc số trang một cuốn sách nên dùng toàn bộ 1995 chữ số. Hỏi cuốn sách với từng nào trang?

A. 601 trang     B. 701 trang

C. 602 trang     D. 702 trang

Câu 4: ( 1điểm) Một khu đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm 400m, chiều rộng lớn 250m. Diện tích của khu đất nền cơ là:

A. 10ha     B. 1km2

C. 1ha     D. 0,01km2

Câu 5: (0,5 điểm) Số bé nhỏ nhất trong những số cửu,09; 9,89; 8.99; 8,9 là:

A. 9,09     B. 9,89

C. 8,99     D. 8,9

Câu 6: ( 0,5 điểm) 9cm2 8 mm2 = ...mm2

Số phù hợp nhằm ghi chép nhập điểm chấm là:

A. 98     B. 908

C. 980     D. 9800

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3)

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3)

Câu 2: (2 điểm ) Cho phân số Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) . Hãy mò mẫm một số trong những nhằm khi nằm trong tăng số cơ nhập tử số và kiểu số của phân số đang được mang đến thì được phân số mới nhất có mức giá trị vày phân số Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) .

Câu 3: (2điểm) Trong trào lưu đua đua trồng cây thực hiện rừng, mái ấm gia đình chúng ta Lan đang được trồng được một số trong những cây. Ngày loại nhất mái ấm gia đình Lan trồng được Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) số cây và 15 cây; ngày loại nhì trồng được Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) số cây còn sót lại và 30 cây; ngày loại tía trồng được Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) số cây còn sót lại sau cả nhì ngày và trồng nốt 52 cây thì một vừa hai phải không còn số lượng km. Hỏi số lượng km mái ấm gia đình Lan trồng nhập tía ngày là bao nhiêu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng biệt câu 3, 4 cho một điểm

Xem thêm: chư giới đệ nhất nhân

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C C B A D B

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :( Mỗi phép tắc tính chính mang đến 0,5 điểm)

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3)

Câu 2:

Hiệu số đằm thắm kiểu số và tử số của phân số Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) là: 13 - 7 = 6 ( 0,25 điểm )

Khi nằm trong thêm vô tử số và kiểu số của một phân số với nằm trong một số trong những như nhau thì hiệu của tử số và kiểu số không bao giờ thay đổi vẫn vày 6. ( 0,25 điểm )

Ta với sơ đồ:

Tử số mới:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3)

Mẫu số mới: (0,25 điểm )

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3)

Tử số của phân số mới nhất là:

6 : (3 - 2 ) x 2 = 12 (0,5 điểm)

Số cần thiết mò mẫm là: 12 - 7 = 5 (0,5 điểm)

Đáp số : 5 (0,25 điểm)

Câu 3:

Vì ngày loại tía trồng được Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) số cây còn sót lại sau cả nhì ngày và trồng nốt 52 cây thì một vừa hai phải không còn số lượng km nên Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 3) số cây còn sót lại là 52 cây. ( 0,25 điểm )

Số cây cỏ được trong thời gian ngày loại tía là:

52 x 4 = 208 (cây) ( 0,5 điểm )

Số cây cỏ được trong thời gian ngày loại nhì và ngày loại tía là:

( 208 + 30) : 2 x 3 = 357 (cây) ( 0,5 điểm )

Tổng số cây cỏ được nhập tía ngày là:

( 357 + 15) : 4 x 5 = 465( cây) ( 0,5 điểm )

Đáp số : 465 cây ( 0,25 điểm )

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính :

Câu 1: (0,5 điểm) Trong những số 512,34 ; 432,15 ; 235,41 ; 423,51 số với chữ số 5 ở mặt hàng xác suất là:

A. 512,34    B. 432,15

C. 235,41    D. 423,51

Câu 2: (0,5 điểm) Viết số Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4) dưới dạng số thập phân được:

A. 3,0    B. 0,03

C. 30,0    D. 0,3

Câu 3: (1điểm) Trong một buổi họp với toàn bộ trăng tròn đại biểu tham gia. Tất cả những đại biểu đều hợp tác cho nhau. Hỏi với toàn bộ từng nào cái bắt tay?

A. 190 cái     B. 109 cái

C. 200 cái     D. 380 cái

Câu 4: ( 1điểm) Một khu đất nền hình chữ nhật với tỉ trọng bên trên bạn dạng vật là Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4) có chiều nhiều năm 4cm, chiều rộng lớn 2cm. Diện tích của khu đất nền cơ ngoài thực tiễn là:

A. 8 m2     B. 8 cm2

C. 80 m2     D. 800 m2

Câu 5: (0,5 điểm) Số bé nhỏ nhất trong những số : 5,25 ; 5,54 ; 4,99 ; 4,89 là:

A. 5,25     B. 5,54

C. 4,89     D. 4,99

Câu 6: ( 0,5 điểm) 5,05 ha = ... m2. Số phù hợp nhằm điền nhập điểm chấm là:

A. 55000    B. 50500

C. 50050    D. 50005

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4)

b) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4)

c) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4)

d) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 2: (2 điểm ) Một con cái trâu ăn không còn một bó cỏ nhập 16 phút. Nhưng trâu mới nhất ăn được 4 phút thì được thêm một con cái bê cho tới ăn với. Cả nhì ăn nhập 10 phút nữa thì không còn cỏ. Hỏi nếu như con cái bê ăn 1 mình thì sau bao lâu ăn không còn bó cỏ?

Câu 3: (2điểm) Một hình vuông vắn với diện tích S 196cm2 và với chu vi vày chu vi hình chữ nhật với chiều rộng lớn bằng Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4) chiều nhiều năm. Tính diện tích S hình chữ nhật ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng biệt câu 3,4 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D A D C B

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: ( Mỗi phép tắc tính chính mang đến 0,5 điểm)

a) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4)

b) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4)

c) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4)

d) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 2: (2 điểm)

Trong 1 phút con cái trâu ăn hết Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4) bó cỏ nên nhập 4 phút con cái trâu ăn được Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4) bó cỏ hay Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4) bó cỏ. (0,25 điểm )

Trong 10 phút nhì con cái ăn hết:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4) (bó cỏ) (0,25 điểm)

Trong 1 phút nhì con cái ăn hết:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4) (bó cỏ) ( 0,25 điểm )

Trong 1 phút con cái bê ăn hết:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4) (bó cỏ) ( 0,5 điểm )

Con bê ăn không còn bó cỏ trong:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4) (phút) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 80 (phút) (0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Vì: 14 x 14 = 196 nên cạnh hình vuông vắn là 14cm

Chu vi hình vuông vắn ( hoặc chu vi hình chữ nhật là )

14 x 4 = 56 ( cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

56 : 2 = 28 (cm)

Ta với sơ vật :

Chiều rộng lớn : Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4)

Chiều nhiều năm : Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 4)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28: (1 + 3) = 7(cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 28 – 7 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 21 x 7 = 147 (cm2)

Đáp số : 147 cm2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 3 nhập số 459,003 nằm trong hàng:

A. đơn vị chức năng     B. mặt hàng phần mười

C. mặt hàng xác suất     D. mặt hàng phần nghìn

Câu 2: (0,5 điểm) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 5) thế kỉ = …. năm . Số phù hợp nhằm ghi chép nhập điểm chấm là :

A. 25 năm     B. 75 năm

C. 250 năm     D. 750 năm

Câu 3: (1điểm) Hiện ni phụ thân rộng lớn con cái 30 tuổi hạc và vội vã 7 thứ tự tuổi hạc con cái. Hỏi sau từng nào năm nữa, tuổi hạc phụ thân vội vã 3 thứ tự tuổi hạc con?

A. 3 năm     B. 4 năm

C. 15 năm     D. 10 năm

Câu 4: ( 1điểm) Một máy cất cánh cứ 15phút cất cánh được 240 km. Hỏi trong một giờ máy cất cánh cơ cất cánh đ¬ược từng nào ki-lô-met?

A. 960 km     B. 16km

C. 690km     D. 160km

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm x, biết x là số bất ngờ và 28,64 < x < 29,46

A. x = 28,65     B. x = 28

C. x = 29     D. x = 29,45

Câu 6: (0,5 điểm) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 5) ha = ... m2. Số phù hợp nhằm điền nhập điểm chấm là:

A. 2000 m2     B. 4000 m2

C. 10000 m2     D. 25000 m2

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 2: (2 điểm) Một người công nhân mộc cưa một khúc mộc nhiều năm 12m trở thành những đoạn nhiều năm 15dm. Mỗi thứ tự cưa không còn 6 phút. Hỏi người ấy cưa kết thúc khúc mộc cơ không còn bao lâu ?

Câu 3: (2 điểm) Tất cả học viên của một ngôi trường Tiểu học tập lên đường tham lam quan lại vày xe hơi. Nếu từng xe pháo chở 45 người thì với trăng tròn học viên ko được lên xe pháo. Nếu thay đổi những xe pháo cơ trở thành xe pháo 60 điểm thì cố thể chở tăng được 55 học viên nữa. Hỏi ngôi trường cơ với từng nào học tập sinh?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng biệt câu 3,4 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D B D A C B

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:( Mỗi phép tắc tính chính mang đến 0,5 điểm)

a) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 5)

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 5)

b) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 5)

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 5)

c) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 5)

d) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 5)

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 2: (2 điểm)

Đổi: 12m = 120dm . ( 0,25 điểm )

Người tao hạn chế rời khỏi được số đoạn mộc là:

120 : 15 = 8 ( đoạn) (0,5 điểm )

Để hạn chế được 8 đoạn cần thiết cưa 7 nhát cưa, từng nhát cưa cần thiết 6 phút.(0,5 điểm )

Vậy người ấy cưa kết thúc khúc mộc không còn số thời hạn là:

7 x 6 = 42 ( phút) (0,5 điểm )

Đáp số : 42 phút ( 0,25 điểm )

Câu 3: (2 điểm)

Số học viên ngồi bên trên toàn bộ những xe pháo 60 điểm nhiều hơn thế nữa số học viên ngồi bên trên toàn bộ những xe pháo 45 điểm là:

20 + 55 = 75 ( học tập sinh) ( 0,25 điểm )

Một xe pháo 60 điểm nhiều hơn thế nữa một xe pháo 45 điểm số ngồi là;

60 – 45 = 15 ( chỗ) ( 0,5 điểm )

Số xe pháo với toàn bộ là:

75 : 15 = 5 ( xe) ( 0,5 điểm )

Trường cơ với số học viên lên đường tham lam quan lại là:

60 x 5 – 55 = 245 ( học tập sinh) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 245 học viên ( 0,25 điểm )

Xem thử

Xem tăng cỗ Đề đua Toán lớp 5 với đáp án hoặc khác:

 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2024 với đáp án (15 đề)
 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2024 với đáp án (15 đề)
 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 nâng lên năm 2024 với đáp án (5 đề)
 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2024 với đáp án (15 đề)
 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì 2 nâng lên năm 2024 với đáp án (5 đề)
 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2024 với đáp án (15 đề)
 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 nâng lên năm 2024 với đáp án (5 đề)

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi kiểu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và bài bác luyện vào ngày cuối tuần, gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua Toán 5 với đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.