toán lớp 4 trang 97


Bài 1: Trong những số sau, số này phân tách không còn cho tới 9.

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất không hề thiếu những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 97

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Trong những số sau, số này phân tách không còn cho tới 9 ?

99  ;     1999   ;      108   ;       5643   ;      29385

Phương pháp giải:

Tính tổng những chữ số của từng số, xét coi tổng ê phân tách không còn cho tới 9 hay là không.

Các số sở hữu tổng những chữ số phân tách không còn cho tới 9 thì phân tách không còn cho tới 9.

Lời giải chi tiết:

+) Số 99 sở hữu tổng những chữ số là 9 + 9 = 18.

   Mà 18 phân tách không còn cho tới 9 nên số 99 phân tách không còn cho tới 9 (chọn)

+) Số 1999 sở hữu tổng những chữ số là  1 + 9 + 9 + 9  = 28.

   Mà 28 ko phân tách không còn cho tới 9 nên số 1999 ko phân tách không còn cho tới 9 (loại)

Làm tương tự động với những số sót lại.

Vậy trong số số tiếp tục cho tới, những số phân tách không còn cho tới 9 là:

99  ;    108  ;     5643  ;     29385.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Trong những số sau, số này ko phân tách không còn cho tới 9 ?

96 ;   108 ;   7853 ;   5554 ;   1097.

Phương pháp giải:

Tính tổng những chữ số của từng số, xét coi tổng ê phân tách không còn cho tới 9 hay là không.

Các số sở hữu tổng những chữ số ko phân tách không còn cho tới 9 thì ko phân tách không còn cho tới 9.

Lời giải chi tiết:

+) Số 96 sở hữu tổng những chữ số là 9 + 6 = 15.

    Mà 15 ko phân tách không còn cho tới 9 nên số 96 ko phân tách không còn cho tới 9 (chọn)

+) Số 108 sở hữu tổng những chữ số là một trong + 0 + 8 = 9.

   Mà 9 phân tách không còn cho tới 9 nên số 108 phân tách không còn cho tới 9 (loại)

Làm tương tự động với những số sót lại.

Vậy trong số số tiếp tục cho tới, những số ko phân tách không còn cho tới 9 là :

96  ;     7853  ;      5554   ;      1097.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết nhị số sở hữu phụ thân chữ số và phân tách không còn cho tới 9.

Xem thêm: công thức tính năng lượng liên kết

Phương pháp giải:

Dựa vô tín hiệu phân tách không còn cho tới 9: Các số sở hữu tổng những chữ số phân tách không còn cho tới 9 thì phân tách không còn cho tới 9.

Lời giải chi tiết:

Học sinh rất có thể ghi chép như sau: 351 ;   684.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Tìm chữ số tương thích ghi chép vô dù rỗng và để được số phân tách không còn cho tới 9 :

Phương pháp giải:

Dựa vô tín hiệu phân tách không còn cho tới 9: Các số sở hữu tổng những chữ số phân tách không còn cho tới 9 thì phân tách không còn cho tới 9.

Lời giải chi tiết:

Giả sử chữ số cần thiết điền vô dù rỗng là \(x\).

+) Để số \(\overline{31x}\) phân tách không còn cho tới \(9\) thì tổng những chữ số phân tách không còn cho tới \(9\), hoặc \(3 + 1 + x=4+x\) phân tách không còn cho tới \(9\).

Do ê \(x=5\).

+) Để số \(\overline{x35}\) phân tách không còn cho tới \(9\) thì tổng những chữ số phân tách không còn cho tới \(9\), hoặc \(x + 3 + 5=x+8\) phân tách không còn cho tới \(9\).

Do ê \(x=1\).

+) Để số \(\overline{2x5}\) phân tách không còn cho tới \(9\) thì tổng những chữ số phân tách không còn cho tới \(9\), hoặc \(2 + x + 5=7+x\) phân tách không còn cho tới \(9\).

Do ê \(x=2\).

Ta sở hữu thành phẩm như sau :  

Lý thuyết

1. Ví dụ

2. Dấu hiệu phân tách không còn cho tới \(9\)

Các số sở hữu tổng những chữ số phân tách không còn cho tới \(9\) thì phân tách không còn cho \(9\).

Chú ý: Các số sở hữu tổng những chữ số ko phân tách không còn cho tới \(9\) thì ko phân tách không còn cho tới \(9\).

Nếu tổng các chữ số của số A phân tách \(9\) còn dư  thì số đó chính là số dư  khi phân tách A cho tới \(9\).


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 (Dấu hiệu phân tách không còn cho tới 3) SGK Toán 4

  Bài 1: Trong những số sau, số này phân tách không còn cho tới 3?

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 (Luyện tập) SGK Toán 4

  Bài 1: Trong những số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816.

 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99 SGK Toán 4

  Bài 1: Trong những số 7435; 4568; 66811; 2050; 2229; 35766.

 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 SGK Toán 4

  Bài 1: Viết số hoặc chữ số tương thích vô dù rỗng.

 • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 100, 101 SGK Toán 4

  Bài 1: Viết số tương thích.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Xem thêm: đọc truyện già thiên

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết gom con cái lớp 4 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.