toán lớp 4 trang 61

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ không hề thiếu những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 61

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính vày 2 cơ hội (theo mẫu) : 

Mẫu: 2 × 5 × 4 = ?

Cách 1: 2 × 5 × 4 = (2 × 5) × 4 = 10 × 4 = 40.

Cách 2: 2 × 5 × 4 = 2 × (5 × 4) = 2 × đôi mươi = 40.

a) 4 × 5 × 3                               b) 5 × 2 × 7

    3 × 5 × 6                                   3 × 4 × 5

Phương pháp giải:

Cách 1: a × b × c = (a × b) × c.

Cách 2: a × b × c = a × (b × c).

Lời giải chi tiết:

a)  4 × 5 × 3 = ?

Cách 1: 4 × 5 × 3 = (4 × 5) × 3 = đôi mươi × 3 = 60.

Cách 2: 4 × 5 × 3 = 4 × (5 × 3 ) = 4 × 15 = 60.

+)  3 × 5 × 6 = ?

Cách 1: 3 × 5 × 6 = (3 × 5) × 6 = 15 × 6 = 90.

Cách 2: 3 × 5 × 6 = 3 × (5 × 6) = 3 × 30 = 90.

b)  5 × 2 × 7 = ?

Cách 1: 5 × 2 × 7  = (5 × 2) × 7 = 10 × 7 = 70.

Cách 2: 5 × 2 × 7  = 5 × (2 × 7) = 5 × 14 = 70.

 +)  3 × 4 × 5 = ?

Cách 1:  3 × 4 × 5 = (3 × 4) × 5 = 12 × 5 = 60.

Cách 2:  3 × 4 × 5 = 3 × (4 × 5) = 3 × đôi mươi = 60.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 13 × 5 × 2                                                     5 × 2 × 34 

b) 2 × 26 × 5                                                     5 × 9 × 3 × 2

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc thù giao phó hoán và phối hợp của luật lệ nhân nhằm group những số sở hữu tích là số tròn trĩnh chục, tròn trĩnh trăm, ... lại cùng nhau.

Xem thêm: đề thi giữa kì 2 lớp 8

Lời giải chi tiết:

a) 13 × 5 × 2 = 13 × (5 × 2) = 13 × 10 = 130.

   5 × 2 × 34 = (5 × 2) × 34 = 10 × 34 = 340.

b) 2 × 26 × 5 = 26 × (2 × 5) = 26 × 10 = 260.

   5 × 9 × 3 × 2 = (9 × 3) × (5 × 2) = 27 × 10 = 270.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Có 8 chống học tập, từng chống sở hữu 15 chiếc bàn ghế, từng chiếc bàn ghế sở hữu 2 học viên đang được ngồi học tập. Hỏi toàn bộ từng nào học viên đang được ngồi học tập ?

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính số học viên trong những chống học tập.

- Số học viên đang được ngồi học tập = Số học viên trong những chống học tập nhân với 8.

Cách 2:

- Tìm số chiếc bàn ghế sở hữu vô 8 chống học tập.

- Số học sinh sở hữu toàn bộ = Số học viên ở từng chiếc bàn ghế nhân với số chiếc bàn ghế sở hữu vô 8 chống học tập.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có 8 chống học

Mỗi phòng: 15 chiếc bàn ghế

Mỗi chiếc bàn ghế: 2 học tập sinh

Tất cả: ... học tập sinh?

Bài giải

Cách 1 :

Số học viên trong những chống học tập là :

2 × 15 = 30 (học sinh)

Có toàn bộ số học viên đang được ngồi học tập là :

30 × 8 = 240 (học sinh)

            Đáp số: 240 học viên. 

Cách 2 :

8 chống học tập sở hữu toàn bộ số chiếc bàn ghế là :

15 × 8 = 120 (bộ)

Xem thêm: hình nền anime buồn

Có toàn bộ số học viên đang được ngồi học tập là :

2 × 120 = 240 (học sinh)

            Đáp số: 240 học viên.