toán lớp 4 trang 52


Mỗi số gạch men chân sau đây nằm trong mặt hàng này, lớp nào? Rô-bốt xếp những que tính và để được số 3 041 975 như hình sau đây....

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Luyện tập dượt 1 Câu 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 52

Video chỉ dẫn giải

Hoàn trở thành bảng sau.

Phương pháp giải:

- Xác ấn định mặt hàng của từng chữ số nhập số vẫn mang đến.

- Viết số: Viết những chữ số theo lần lượt kể từ trái khoáy quý phái cần là những hàng: hàng trăm ngàn triệu, hàng trăm triệu, mặt hàng triệu, hàng trăm ngàn ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập dượt 1 Câu 2

Video chỉ dẫn giải

Mỗi chữ số được gạch men chân sau đây nằm trong mặt hàng này, lớp nào?

Phương pháp giải:

- Xác ấn định mặt hàng của từng chữ số được gạch men chân.

- Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn phù hợp trở thành lớp đơn vị chức năng.

- Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn phù hợp trở thành lớp ngàn.

- Hàng triệu, hàng trăm triệu, hàng trăm ngàn triệu phù hợp trở thành lớp triệu

Lời giải chi tiết:

- Chữ số 6 nhập số 6 800 287 nằm trong mặt hàng triệu, lớp triệu.

- Chữ số 3 được gạch men chân nhập số 124 443 993 nằm trong mặt hàng ngàn, lớp ngàn.

- Chữ số 0 được gạch men chân nhập số 607 330 nằm trong hàng trăm ngàn, lớp ngàn.

- Chữ số 8 được gạch men chân nhập số 3 101 983 nằm trong hàng trăm, lớp đơn vị chức năng.

Luyện tập dượt 1 Câu 3

Video chỉ dẫn giải

Tìm chữ số phù hợp.

a) 92 881 992 < 92 .....51 000

b) 931 201 > 93..... 300

Phương pháp giải:

Nếu nhị số sở hữu nằm trong số chữ số thì tớ đối chiếu từng cặp chữ số ở và một mặt hàng theo lần lượt kể từ trái khoáy quý phái cần.

Lời giải chi tiết:

a) 92 881 992 < 92 951 000

b) 931 201 > 930 300

Luyện tập dượt 1 Câu 4

Video chỉ dẫn giải

Hoàn trở thành bảng sau.

Phương pháp giải:

Xác ấn định mặt hàng của chữ số 7 trong những số kể từ tê liệt tìm kiếm được độ quý hiếm ứng.

Lời giải chi tiết:

- Chữ số 7 nhập số 74 810 331 nằm trong hàng trăm triệu nên có mức giá trị là 70 000 000

- Chữ số 7 nhập số 3 037 933 nằm trong mặt hàng ngàn nên có mức giá trị là 7 000

- Chữ số 7 nhập số 981 381 070 nằm trong hàng trăm nên có mức giá trị là 70

Luyện tập dượt 1 Câu 5

Video chỉ dẫn giải

Rô-bốt xếp những que tính và để được số 3 041 975 như hình sau đây. Em hãy dịch rời 2 que tính và để được số sở hữu chín chữ số.

Phương pháp giải:

Di đem 2 que tính ở số 0 và để được số sở hữu 9 chữ số.

Lời giải chi tiết:

Để được số sở hữu 9 chữ số, tớ đem 2 que diêm ở số 0 nhằm xếp trở thành số 1.

 Vậy số mới mẻ là: 311 141 975.

Em hoàn toàn có thể dịch rời 2 que tính ở số 0 nhằm xếp trở thành những số không giống như: 131 141 975, 311 411 975, 311 419 175, 311 419 715, 311 419 751

Luyện tập dượt 2 Câu 1

Video chỉ dẫn giải

>, <, =?

Phương pháp giải:

- Số này có không ít chữ số hơn thế thì rộng lớn hơn

- Nếu nhị số sở hữu nằm trong số chữ số thì đối chiếu từng cặp chữ số ở và một mặt hàng Tính từ lúc trái khoáy quý phái cần.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập dượt 2 Câu 2

Video chỉ dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

a) Đếm thêm thắt 100 000 đơn vị chức năng rồi điền số không đủ nhập vị trí trống trải.

b) Đếm thêm một 000 000 đơn vị chức năng rồi điền số không đủ nhập vị trí trống trải.

c) Đếm thêm thắt 100 000 000 đơn vị chức năng rồi điền số không đủ nhập vị trí trống trải.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập dượt 2 Câu 3

Video chỉ dẫn giải

Nêu số nhưng mà từng chúng ta lập được.

Xem thêm: list truyện trọng sinh

Hãy cho thấy chúng ta này lập được số lớn số 1, chúng ta này lập được số bé xíu nhất.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh giành nhằm nêu số nhưng mà chúng ta vẫn lập được, kể từ tê liệt vấn đáp đòi hỏi đề bài xích.

Lời giải chi tiết:

Bạn Rô-bốt lập được số: 2 000 321

Bạn Nam lập được số: 9

Bạn Mai lập được số: 111 111 111

Ta có: 9 < 2 000 321 < 111 111 111

Vậy chúng ta Mai lập được số lớn số 1, chúng ta Nam lập được số bé xíu nhất.

Luyện tập dượt 2 Câu 4

Video chỉ dẫn giải

Làm tròn trĩnh từng số chi phí sau cho tới hàng trăm ngàn ngàn.

Phương pháp giải:

Khi thực hiện tròn trĩnh số cho tới hàng trăm ngàn ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5. Nếu chữ số hàng trăm ngàn bé thêm hơn 5 thì thực hiện tròn trĩnh xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

Lời giải chi tiết:

- Số chi phí 1 387 000 đồng khi thực hiện tròn trĩnh cho tới hàng trăm ngàn ngàn tớ được một 400 000 đồng. (Vì chữ số hàng trăm ngàn là 8 > 5, thực hiện tròn trĩnh lên)

- Số chi phí 417 999 đồng khi thực hiện tròn trĩnh cho tới hàng trăm ngàn ngàn tớ được 400 000 đồng. (Vì chữ số hàng trăm ngàn là 1 trong < 5, thực hiện tròn trĩnh xuống)

- Số chi phí 5 029 075 đồng khi thực hiện tròn trĩnh cho tới hàng trăm ngàn ngàn tớ được 5 000 000 đồng. (vì chữ số hàng trăm ngàn là 2 < 5, thực hiện tròn trĩnh xuống)

- Số chi phí 775 000 đồng khi thực hiện tròn trĩnh cho tới hàng trăm ngàn ngàn tớ được 800 000 đồng. (Vì chữ số hàng trăm ngàn là 7 > 5, thực hiện tròn trĩnh lên)

Luyện tập dượt 2 Câu 5

Video chỉ dẫn giải

Rô-bốt người sử dụng 7 tấm thẻ sau nhằm lập một trong những sở hữu bảy chữ số. thạo rằng lớp nghìn ko chứa chấp chữ số 0 và chữ số 2. Hỏi Rô-bốt vẫn lập được số nào?

Phương pháp giải:

Dựa nhập kỹ năng số đương nhiên nhằm lập số theo đòi đòi hỏi đề bài xích.

Lời giải chi tiết:

Ta có: Số vẫn lập sở hữu lớp nghìn ko chứa chấp chữ số 0 và chữ số 2 nên chữ số ở lớp ngàn là 3

Vậy số nhưng mà Rô-bốt lập được là: 2 333 000.

Luyện tập dượt 3 Câu 1

Video chỉ dẫn giải

Trong những số sau, số này sở hữu nhị chữ số ở lớp ngàn, số này sở hữu nhị chữ số ở lớp triệu?

Phương pháp giải:

- Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn phù hợp trở thành lớp ngàn.

- Hàng triệu, hàng trăm triệu, hàng trăm ngàn triệu phù hợp trở thành lớp triệu

Lời giải chi tiết:

Số sở hữu nhị chữ số ở lớp ngàn là 45 000

Số sở hữu nhị chữ số ở lớp triệu là 99 405 207

Luyện tập dượt 3 Câu 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm số học viên đái học tập cho từng năm học tập (theo Niên giám tổng hợp năm 2017, 2018, 2019, 2020). thạo số học viên đái học tập tăng dần dần qua quýt từng năm học tập.

Phương pháp giải:

- So sánh số học viên thân thuộc trong thời hạn học tập.

- Nối số học viên đái học tập với năm học tập ứng.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 7 801 560 < 8 041 842 < 8 541 451 < 8 741 545.

Mà số học viên đái học tập tăng dần dần qua quýt từng năm học tập nên tớ có:

Luyện tập dượt 3 Câu 3

Video chỉ dẫn giải

Đặt từng viên đá ghi những số 0, 2, 4 vào trong 1 dù sở hữu vết "?" và để được kết quả đúng.

Phương pháp giải:

Áp dụng cơ hội đối chiếu nhị số: Nếu nhị số sở hữu nằm trong số chữ số thì tớ đối chiếu từng cặp chữ số ở và một mặt hàng theo lần lượt kể từ trái khoáy quý phái cần.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập dượt 3 Câu 14

Video chỉ dẫn giải

Từ loại cọc của chim báo bão cho tới loại cọc của vẹt biển lớn sở hữu toàn bộ bao nhiêu cái cọc?

Phương pháp giải:

Số số hạng sở hữu nhập mặt hàng = (Số hạng lớn số 1 - số hạng bé xíu nhất): khoảng cách thân thuộc nhị số hạng tiếp tục + 1

Lời giải chi tiết:

Từ loại cọc của chim báo bão cho tới loại cọc của vẹt biển lớn sở hữu toàn bộ số loại cọc là:

                (999 – 100) : 1 + 1 = 900 (cọc)

                                   Đáp số: 900 loại cọc


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Kết nối trí thức - Xem ngay

Xem thêm: phim 80/20

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết hùn con cái lớp 4 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.