toán lớp 4 trang 139 luyện tập chung

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 139 luyện tập chung

Video chỉ dẫn giải

Cho những phân số: \( \displaystyle{3 \over 5};\quad {5 \over 6};\quad{{25} \over {30}};\quad{9 \over {15}};\quad{{10} \over {12}};\quad{6 \over {10}} \cdot \)

a) Rút gọn gàng những phân số trên;

b) Cho biết trong số phân số bên trên đem những phân số này đều bằng nhau. 

Phương pháp giải:

Cách rút gọn gàng phân số:

- Xét coi tử số và kiểu số nằm trong phân chia không còn cho tới số đương nhiên này to hơn \(1\).

- Chia tử số và kiểu số cho tới số cơ.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Khi sẽ có được phân số tối giản (phân số ko thể rút gọn gàng được nữa).

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle{3 \over 5};{5 \over 6}\) là nhì phân số tối giản.

\( \displaystyle\eqalign{
& {{25} \over {30}} = {{25:5} \over {30:5}} = {5 \over 6}; \cr& {9 \over {15}} = {{9:3} \over {15:3}} = {3 \over 5}; \cr 
& {{10} \over {12}} = {{10:2} \over {12:2}} = {5 \over 6}; \cr&  {6 \over {10}} = {{6:2} \over {10:2}} = {3 \over 5} \cdot \cr} \)

b) Các phân số đều bằng nhau là:

\( \displaystyle\eqalign{
& {3 \over 5} = {9 \over {15}} = {6 \over {10}}; \quad \quad   {5 \over 6} = {{25} \over {30}} = {{10} \over {12}} \cdot \cr} \)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Lớp 4A đem \(32\) học viên được chia đều cho các phía trở thành \(4\) tổ. Hỏi

a) \(3\) tổ cướp bao nhiêu phần số học viên của lớp?

b) \(3\) tổ đem từng nào học viên ?

Phương pháp giải:

- Lớp 4A được chia đều cho các phía thực hiện \(4\) tổ nên \(3\) tổ tiếp tục chiếm \( \displaystyle{3 \over 4}\) số học viên cả lớp.

- Tìm số học viên của \(3\) tổ tức là tìm \( \displaystyle{3 \over 4}\) của \(32\) học viên. Để tìm \( \displaystyle{3 \over 4}\) của \(32\) học viên tớ lấy \(32\) nhân với \( \displaystyle{3 \over 4}\), tiếp sau đó ghi tăng đơn vị chức năng nhập thành quả.

Lời giải chi tiết:

a) Lớp 4A được chia đều cho các phía thực hiện \(4\) tổ nên \(3\) tổ tiếp tục chiếm \( \displaystyle{3 \over 4}\) số học viên cả lớp.

b) Số học viên của 3 tổ là:

                \( \displaystyle32 \times {3 \over 4} = 24\) (học sinh)

                         Đáp số: a) \( \displaystyle{3 \over 4}\) số học tập sinh; 

                                      b) \(24\) học viên.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Quãng đàng kể từ căn nhà anh Hải cho tới thị xã nhiều năm \(15 km\). Anh Hải chuồn kể từ căn nhà rời khỏi thị xã, Khi chuồn được \( \displaystyle{2 \over 3}\) quãng đàng thì tạm dừng ngủ một khi. Hỏi anh Hải còn cần chuồn tiếp từng nào ki-lô-mét nữa thì cho tới thị xã ?

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tìm số ki-lô-mét đàng anh Hải vẫn đi

- Tìm số ki-lô-mét đàng anh Hải còn cần đi 

Cách 2:

Xem thêm: tai nhac tre remix 2017

- Tìm số phần đàng anh Hải còn cần chuồn tớ lấy \(1\) trừ chuồn số phần đàng anh vẫn đi

- Tìm số ki-lô-mét đàng anh Hải còn cần đi

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 15km

Đi được: \( \displaystyle{2 \over 3}\) quãng đường

Còn lại: ...km?

Bài giải

Cách 1:

Anh Hải chuồn được số ki-lô-mét là:

       \( \displaystyle15 \times {2 \over 3} = 10\,\,(km)\)

Số ki-lô-mét anh Hải còn cần chuồn là:

        \( \displaystyle15 - 10 = 5 \;(km) \)

                                  Đáp số: \( \displaystyle 5km\).

Cách 2:

Số phần quãng đàng anh Hải còn cần chuồn là:

       \( \displaystyle1 - {2 \over 3} = {1 \over 3}\) (quãng đường)

Số ki-lô-mét anh Hải còn cần chuồn là:

       \( \displaystyle15 \times {1 \over 3} = 5\,\,(km)\)

                                  Đáp số: \( \displaystyle5km\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Có một kho chứa chấp xăng. Lần đầu người tớ mang ra \(32\; 850l\) xăng, đợt sau mang ra vì chưng \(\dfrac{1}{3}\) lần thứ nhất thì nhập kho sót lại \(56\; 200 l\) xăng. Hỏi khi đầu nhập kho đem từng nào lít xăng?

Phương pháp giải:

- Tính số lít xăng mang ra đợt loại nhì tớ lấy \(32\; 850l\) nhân với \(\dfrac{1}{3}\).

- Số xăng khi đầu nhập kho = số xăng mang ra lần thứ nhất \(+\) số xăng mang ra đợt sau \(+\) số xăng sót lại nhập kho.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lần đầu: 32 850 lít

Lần sau: \(\dfrac{1}{3}\) đợt đầu

Còn lại: 56 200 lít

Lúc đầu: .... lít?

Bài giải

Số lít xăng đợt sau mang ra là:

         \( \displaystyle 32\;850 \times {1 \over 3} = 10\;950\) (lít)

Lúc đầu nhập kho đem số lít xăng là: 

Xem thêm: hình ảnh songoku cực ngầu

         \( \displaystyle32 \;850 + 10\; 950 + 56\; 200= 100\; 000 \) (lít)

                                   Đáp số: \( \displaystyle100 \;000 \) lít.

Loigiaihay.com