toán lớp 2 kì 1Bộ 60 Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2023 sách mới mẻ Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích thi đua Toán lớp 2 Học kì 1.

Top 60 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề HK1 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK1 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK1 Toán 2 CD

Bạn đang xem: toán lớp 2 kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề thi đua Cuối Học kì 1 Toán lớp 2 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word đem tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán lớp 2 Kết nối tri thức

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 Kết nối trí thức đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối trí thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 Kết nối trí thức năm 2023 đem ma mãnh trận (7 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Toán lớp 2 Cánh diều

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 đem ma mãnh trận (7 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2023 Chân trời tạo nên chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2023 Chân trời tạo nên đem ma mãnh trận (7 đề)

  Xem đề thi

Xem demo Đề HK1 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK1 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK1 Toán 2 CD

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Quảng cáo

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn trĩnh nhập câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 59 gọi là:

        A. Năm chín             B. Năm mươi chín    C. Chín năm             D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là loại Ba. Ngày trước tiên của năm 2020 là loại mấy?

        A. Thứ Hai               B. Thứ Ba                C. Thứ Tư                D. Thứ Năm

Câu 3: Số lớn số 1 đem 2 chữ số không giống nhau là: (M2)

        A. 99                        B. 89                        C.98                        D.100

Câu 4: 92 vì chưng tổng của nhì số nào là nhập của cặp số sau đây?

        A. 32 và 50              B. 55 và 47               C. 37 và 55               D. 55 và  47

Câu 5: Hình vẽ tiếp sau đây đem từng nào tứ giác?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

        A.   2                        B.  4                         C.  3                         D.  5

Quảng cáo

Câu 6: An đem 8 viên bi. Hùng đem nhiều hơn thế nữa An 2 viên bi. Hỏi Hùng đem từng nào viên bi?

        A. 6 viên bi              B. 10 viên bi             C. 11 viên bi             D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

        36 + 47                    100 – 65                   47 + 37                    94 – 57    

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tìm y

        a. 37 + nó = 81                                           b. 63 – nó = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một quần thể vườn đem 100 cây khơi, sau thời điểm buôn bán cút một trong những cây khơi thì quần thể vườn còn sót lại 37 cây khơi. Hỏi tiếp tục buôn bán từng nào cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ tăng một quãng trực tiếp nhập hình mặt mũi nhằm có một hình tam giác và 2 hình tứ giác. Đọc thương hiệu những hình đó?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước thành quả đích thị.

Câu 1: Số lớn số 1 đem nhì chữ số là: 

        A. 100                       B. 99                         C. 90                        D. 98 

Câu 2: Điền dấu(<, >, =) phù hợp nhập dù trống:    7+ 8 ☐ 8+ 7 

        A. <                          B. >                          C. =                          D. Không điền được

Xem thêm: thuyết minh danh lam thắng cảnh

Câu 3: Điền số phù hợp nhập dù trống: ☐  – 35 = 65              

        A. 90                        B. 35                         C. 100                       D. 30      

Câu 4: Số? 

        1 giờ chiều hoặc …..giờ

        A. 12                        B.   13                      C. 14                        D. 15

Câu 5: Hình mặt mũi đem từng nào hình tứ giác? 

A. 1                          B. 2                           

C. 3                          D. 4

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu 6: Kết ngược của quy tắc tính: 36 + 28 – 14 là: 

        A. 54                       B. 50                        C. 40                        D. 14

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

        a) 26 + 29                                                 b)  41 – 27   

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) Tìm x 

        a) x + 18 = 60                                           b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3:  (2 điểm) Mai đem 35 cành hoa, Lan đem thấp hơn Mai 8 cành hoa. Hỏi Lan đem từng nào bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy ghi chép quy tắc trừ đem số bị trừ, số trừ và hiệu đều nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước thành quả đúng:

Câu 1: Số ngay tắp lự trước của 69 là:

        A. 68                       B. 60                        C. 70                        D. 80

Câu 2: Trên hình mặt mũi đem bao nhiêu hình tứ giác?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo 

        A.  2 hình tứ giác      B. 3 hình tứ giác       C. 4 hình tứ giác       D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

        A. 40cm                   B. 5cm                     C. 50cm                   D. 70cm

Câu 4: Điền số phù hợp nhập vị trí chấm:

                                        17 + 25 < ….. < 95 – 49 

        A. 42                       B. 47                        C. 44                        D. 50

Câu 5: một ngày đem …. giờ?

        A. 24                       B. 25                        C. 26                        D. 27

Câu 6: Mai đem 16 cái kẹo, Mai đem nhiều hơn thế nữa chị Lan 5 cái. Hỏi chị Lan đem từng nào cái kẹo?

        A. 19                       B. 20                        C. 21                        D. 11

Câu 7: Ngày trăng tròn mon 11 là loại nhì. Vậy ngày 25 mon 11 là loại mấy?

        A. Thứ tư                 B. Thứ năm              C. Thứ sáu               D. Thứ bảy

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a)    56 + 19 27 + 9
b)    96 – 58 64 – 9

Câu 2: (1,5đ) Tìm x

a) x + 25 = 50 b) x – 17 = 49 c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 đem đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: (1,0đ) Giải bài xích toán

Năm ni tuổi tác của ông là số tròn trĩnh chục lớn số 1 đem nhì chữ số, ông rộng lớn bà 9 tuổi tác. Hỏi trong năm này bà từng nào tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Xem demo Đề HK1 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK1 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK1 Toán 2 CD

Xem tăng những đề thi đua Toán lớp 2 đem đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua tham khảo unique đầu xuân năm mới Toán lớp 2 (6 đề)

 • Top 10 Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp hai năm 2023
 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì một năm 2023 (10 đề)
 • Top 10 Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp hai năm 2023
 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì hai năm 2023 (10 đề)
 • Top 50 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì hai năm 2023 (cả phụ thân sách)

 • Ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: d78 gồm những môn nào

Loạt bài xích Đề thi đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 2 sách mới mẻ những môn học