toán 5 trang 118


a) Đọc những số đo sau: 15m3; 205m3 ; 0,911m3. b) Viết những số đo thể tích: Bảy ngàn nhị trăm mét khối; Bốn trăm mét khối; Một phần tám mét khối; Không phẩy ko năm mét khối.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán 5 trang 118

Video chỉ dẫn giải

a) Đọc những số đo sau:

15m3;                 205m3 ;            \(\dfrac{25}{100}\)m3;              0,911m3.

b) Viết những số đo thể tích:

    Bảy ngàn nhị trăm mét khối;

    Bốn trăm mét khối;

    Một phần tám mét khối;

    Không phẩy ko năm mét khối.

Phương pháp giải:

Để gọi (hoặc viết) những số đo diện tích S tớ gọi (hoặc viết) số đo thể tích trước rồi đọc (hoặc viết) thương hiệu đơn vị chức năng đo thể tích sau.

Lời giải chi tiết:

a) 15m3: Mười lăm mét khối.

    205m3: Hai trăm linh năm mét khối.

    \(\dfrac{25}{100}\)m3: Hai mươi lăm Phần Trăm mét khối.

    0,911m3: Không phẩy chín trăm chục một mét khối.

b) Bảy ngàn nhị trăm mét khối: 7200m3

    Bốn trăm mét khối: 400m3

    Một phần tám mét khối: \(\dfrac{1}{8}\)m3

  Không phẩy ko năm mét khối: 0,05m3

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo đem đơn vị chức năng là đề-xi-mét khối:

1cm3;           5,216m3;              13,8m3;              0,22m3

b) Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo đem đơn vị chức năng là xăng-ti-mét khối:

1dm3;          1,969dm3;            \(\displaystyle {1 \over 4}\) m3;              19,54 m3.

Phương pháp giải:

- 1m3 = 1000dm3, vì thế nhằm thay đổi một vài kể từ đơn vị chức năng mét khối quý phái đơn vị chức năng đề-xi-mét khối, tớ nhân số cơ với 1000.

- 1dm3 = 1000cm3, vì thế nhằm thay đổi một vài kể từ đơn vị chức năng xăng-ti-mét khối quý phái đơn vị chức năng đề-xi-mét khối, tớ phân tách số cơ cho tới 1000.

- 1m3 = 1 000 000cm3, vì thế nhằm thay đổi một vài kể từ đơn vị chức năng mét khối quý phái đơn vị chức năng xăng-ti-mét khối, tớ nhân số cơ với một 000 000.

Lời giải chi tiết:

a) 1cm= \(\displaystyle {1 \over {1000}}\)dm3 = 0,001dm3 ; 

    5,216m3 = 5216dm3 (Vì 5,216 × 1000 = 5216) ; 

    13,8m= 13800dm3 (Vì 13,8 × 1000 = 13800); 

    0,22m3 = 220dm (Vì 0,22 × 1000 = 220) ;

b) 1dm3 = 1000cm3 ;                     

    1,969dm3 = 1969cm3 (Vì 1,969 × 1000 = 1969) ;

    \(\displaystyle{1 \over 4}\)m= 250 000cm3  (Vì \(\displaystyle{1 \over 4}\) × 1 000 000 = 250 000) ;

    19,54m3 = 19 540 000cm3  (Vì 19,54 × 1 000 000 = 19 540 000).

Xem thêm: crowd1.com vn

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Người tớ thực hiện một chiếc vỏ hộp hình dáng chữ nhật vị bìa. thạo rằng vỏ hộp cơ đem chiều nhiều năm 5dm, chiều rộng lớn 3dm và độ cao 2dm. Hỏi hoàn toàn có thể xếp được từng nào hình lập phương 1dmđể đẫy cái vỏ hộp đó?

Phương pháp giải:

- Lần lượt xếp các hộp hình lập phương đem cạnh 1dm vô vào thùng, sau khi xếp 2 lớp hình lập phương cạnh 1dm thì vừa vặn đẫy vỏ hộp.

- Tính số hình lập phương đem trong một lớp : 5 × 3 = 15 hình lập phương.

- Tình số hình lập phương cần thiết xếp nhằm đẫy thùng = số hình lập phương đem trong một lớp × 2.

Lời giải chi tiết:

Sau Khi xếp đẫy vỏ hộp tớ được 2 lớp hình lập phương 1dm3

Mỗi lớp đem số hình lập phương 1dm3 là:

               5 × 3 = 15 (hình)

Số hình lập phương 1dm3 để xếp đẫy vỏ hộp là:

              15 × 2 = 30 (hình)

                             Đáp số: 30 hình.

Lý thuyết

a) Mét khối

Để đo thể tích người tớ còn sử dụng đơn vị mét khối.

 Mét khối là thể tích của hình lập phương đem cạnh nhiều năm 1m.

   Mét khối ghi chép tắt là m3 .

 Hình lập phương cạnh 1m bao gồm 1000 hình lập phương cạnh 1dm.

   Ta có: 1m3 = 1000dm3 

          1m3 = 1 000 000cm3 (= 100 × 100 × 100)

b) Nhận xét:

• Mỗi đơn vị chức năng đo thể tích vội vàng 1000 phen đơn vị chức năng nhỏ nhiều hơn tiếp ngay lập tức.

 Mỗi đơn vị chức năng đo thể tích vị \(\dfrac{1}{1000}\) đơn vị chức năng to hơn tiếp ngay lập tức.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 119 Luyện luyện

  Đọc những số đo: 5m3; 2010cm3; 2005dm3; 10,125m3; 0,109cm3;

 • Toán lớp 5 trang 121 Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

  Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm a, chiều rộng lớn b, độ cao c. a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm. b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m.

 • Toán lớp 5 trang 122, 123 Thể tích hình lập phương

  Viết số đo phù hợp vô dù trống:Một khối kim mô hình lập phương đem cạnh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối sắt kẽm kim loại cơ khối lượng 15kg. Hỏi khối sắt kẽm kim loại cơ khối lượng từng nào ki-lô-gam?

 • Toán lớp 5 trang 123 Luyện luyện cộng đồng

  Một hình lập phương đem cạnh 2,5cm. Tính diện tích S một phía, diện tích S toàn phần và thể tích của hình lập phương cơ.

 • Toán lớp 5 trang 124, 125 Luyện luyện cộng đồng

  Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau: 10% của 120 là 12 5% của 120 là 6 Vậy : 15% của 120 là 18. a) Hãy ghi chép số phù hợp vô khu vực chấm nhằm mò mẫm 17,5% của 240 theo gót phương pháp tính của chúng ta Dung: ... % của 240 là ... ... % của 240 là ... ... % của 240 là ... Vậy : 17,5% của 240 là ... b) Hãy tính 35% của 520 và nêu phương pháp tính.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: hinh nen meo con de thuong

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.