toán 5 trang 106

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán 5 trang 106

Video chỉ dẫn giải

Cho hình tam giác với diện tích \(\dfrac{5}{8}m^2\) và chiều cao \(\dfrac{1}{2}m\). Tính chừng nhiều năm lòng của hình tam giác bại liệt.

Phương pháp giải:

Ta với công thức tính diện tích S tam giác:

        Diện tích hình tam giác = (cạnh đáy × với độ cao tương ứng) rồi phân tách mang đến 2.

Từ bại liệt tớ suy đi ra phương pháp tính chừng nhiều năm cạnh lòng của hình tam giác:

        Độ nhiều năm cạnh lòng = (diện tích tam giác × 2) : chiều cao.

Giải mến bởi vì hình vẽ:

Lời giải chi tiết:

Độ nhiều năm lòng của hình tam giác là:

        \(  \dfrac{5}{8} \times  2   :\dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{2}\;(m)\) 

                                  Đáp số:  \(\dfrac{5}{2}m \).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một cái khăn trải bàn bàn hình chữ nhật với chiều nhiều năm 2m và chiều rộng lớn 1,5m. Tại thân mật khăn người tớ thêu hình tiết tô điểm hình thoi với những đàng chéo cánh bởi vì chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của hình chữ nhật. Tính diện tích S khăn trải bàn bàn và diện tích S hình thoi.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức: 

Diện tích hình chữ nhật = chiều dài \(\times\) chiều rộng

Diện tích hình thoi = đàng chèo loại nhất \(\times\) đàng chéo cánh loại nhị : 2 

Lời giải chi tiết:

Diện tích khăn trải bàn bàn là:

Xem thêm: cách vẽ con vật bằng số

\(2 × 1,5 = 3 \; (m^2)\)

Diện tích hình thoi là:

\( \dfrac{2 × 1,5}{2} = 1,5\; (m^2)\)

Đáp số: Diện tích khăn trải bàn bàn: \(3m^2\); 

  Diện tích hình thoi: \(1,5m^2\).

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một sợi chão nối nhị bánh xe cộ ròng rã rọc (như hình vẽ). Đường kính của bánh xe cộ có tính nhiều năm là 0,35m. Hai trục xa nhau 3,1m. Tính chừng nhiều năm sợi chão.

Phương pháp giải:

Độ nhiều năm nhị phần uốn nắn cong của sợi chão đó là nhị nửa chu vi của bánh xe cộ nên đích bởi vì chu vi của bánh xe cộ.

                                       Chu vi C = d x 3,14

Độ nhiều năm nhị phần trực tiếp của sợi chão đều bởi vì khoảng cách thân mật nhị trục.

Vậy chừng nhiều năm sợi chão = chu vi hình tròn trụ 2 lần bán kính 0,35m + gấp đôi khoảng cách thân mật nhị trục.

Lời giải chi tiết:

Độ nhiều năm nhị phần uốn nắn cong của sợi chão đó là nhị nửa chu vi của bánh xe cộ nên đích bởi vì chu vi của bánh xe cộ.

Độ nhiều năm nhị phần trực tiếp của sợi chão đều bởi vì khoảng cách thân mật nhị trục. 

Độ nhiều năm nhị phần uốn nắn cong của sợi chão là:

                0,35 × 3,14 = 1,099 (m)

Độ nhiều năm nhị phần trực tiếp của sợi chão là:

                 3,1 × 2 = 6,2 (m).

Độ nhiều năm sợi chão là: 

Xem thêm: lúc này đúng khi đó sai

                1,099 + 6,2 = 7,299 (m) 

                                     Đáp số: 7,299m.

Loigiaihay.com