tình yêu đau dạ dày

Tên: Tình yêu thương của nhức dạ dày

Tác giả: Điệp Chi Linh

Bạn đang xem: tình yêu đau dạ dày

Translator: QT đại nhân + sự trợ giúp của bé nhỏ Xù, n người

Beta: bé nhỏ Dơ

Pairing: Tiêu Phàm x Vệ Đằng

Tình trạng bạn dạng gốc: trả.

Tình trạng bạn dạng edit: trả chủ yếu văn >__<

Chú ý: Ặc, vì thế khi tra sách thì chúng ta các bạn của Vệ Đằng là Chu, sau đó lại được bảo chúng ta bại cần dịch là Châu T^T nên giờ tôi cũng ko vừa đủ sức post lại từng chương, chúng ta cảm thông tự động thay đổi chúng ta Chu Vũ và Chu Ngư trở thành Châu Vũ, Châu Ngư dùm bản thân 🙂

Photobucket

Văn án

[ Vệ Đằng = Đau dạ dày; Tiêu Phàm = Cười nghiêng ngã]

Khi thì nhức bao tử, khi thì mỉm cười nghiêng té đó là trường hợp của quyển đái thuyết này.

[chôm văn án from http://haodouhua.wordpress.com ]

===============================

Quyển 1

Chap1 | ~ ♣ ~ | Chap2 | ~ ♣ ~ | Chap3 | ~ ♣ ~ | Chap4

Chap5 | ~ ♣ ~ | Chap6 | ~ ♣ ~ | Chap7

Chap8 | ~ ♣ ~ | Chap9 | ~ ♣ ~ | Chap10

Chap11 | ~ ♣ ~ | Chap12 | ~ ♣ ~ | Chap13

Quyển 2

Chap14 | ~ ♣ ~ | Chap15 | ~ ♣ ~ | Chap16

Chap17 | ~ ♣ ~ | Chap18 | ~ ♣ ~ | Chap19

Chap20 | ~ ♣ ~ | Chap21 | ~ ♣ ~ | Chap22

Chap23 | ~ ♣ ~ | Chap24

Quyển 3

Chap25 | ~ ♣ ~ | Chap26 | ~ ♣ ~ | Chap27

Chap28 | ~ ♣ ~ | Chap29 | ~ ♣ ~ | Chap30

Chap31 | ~ ♣ ~ | Chap32 | ~ ♣ ~ | Chap33

Xem thêm: trái tim em cũng biết đâu karaoke

Chap34 | ~ ♣ ~ | Chap35 | ~ ♣ ~ |  Chap36

Chap37 | ~ ♣ ~ |  Chap38

Quyển 4

Chap39 | ~ ♣ ~ |  Chap40 | ~ ♣ ~ | Chap41

Chap42 | ~ ♣ ~ |  Chap43 | ~ ♣ ~ | Chap44

Chap45 | ~ ♣ ~ |  Chap46 | ~ ♣ ~ | Chap47

Chap48  | ~ ♣ ~ | Chap49 | ~ ♣ ~ |  Chap50 | ~ ♣ ~ |  Chap51

Quyển 5

Pass ko sở hữu khêu ý, chớ hỏi

Chap52 | ~ ♣ ~ | TEXT hoặc IMG hoặc MF

Chap53 | ~ ♣ ~ | TEXT hoặc IMG hoặc MF

Chap54 | ~ ♣ ~ | TEXT hoặc IMG hoặc MF

Chap55 | ~ ♣ ~ | Chap56

Chap57 | ~ ♣ ~ | TEXT hoặc IMG hoặc MF

Chap58 | ~ ♣ ~ | TEXT hoặc IMG hoặc MF

Chap59 | ~ ♣ ~ | TEXT hoặc IMG hoặc MF

Chap60

— Hoàn chủ yếu văn —

Phiên nước ngoài (Drop)

Phiên ngoại1  | ~ ♣ ~ | Phiên ngoại2

— Hoàn —

Phiên ngoại 1

Phiên nước ngoài 2

———————————————————————————————————–

* * * Link CCP+RAW của 4 cỗ sót lại vô ngũ cỗ BT hệ liệt

Xem thêm: hợp đồng bao dưỡng

http://www.mediafire.com/?3onfaa05fg25spf

File PDF Tình yêu thương của nhức dạ dày

PRC