tiếng anh lớp 8 unit 2 skills 2Lời giải bài bác tập luyện Unit 2 lớp 8 Skills 2 trang 25 vô Unit 2: Life in the countryside Tiếng Anh 8 Global Success hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 2.

Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 2 (trang 25) - Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 8 unit 2 skills 2

1 (trang 25 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Discuss the following question. (Làm việc theo gót cặp. Thảo luận thắc mắc sau).

What tự you lượt thích dislike about life in the countryside?

Gợi ý:

I lượt thích living in the countryside because it is a peaceful place and we can enjoy healthy natural conditions.

Hướng dẫn dịch:

Tôi mến sinh sống ở vùng quê vì như thế cơ là một trong những điểm yên lặng bình và Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể tận thưởng ĐK bất ngờ trong sạch.

2 (trang 25 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen vĩ đại three people talking about life in the countryside. Choose the opinion (A - C) that each speaker (1 - 3) expresses. (Nghe 3 người nói tới cuộc sống thường ngày ở vùng quê. Chọn chủ ý ​​(A - C) nhưng mà từng người phát biểu (1 - 3) thể hiện).

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 2 (trang 25) | Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Opinions

A. I don't lượt thích rural life because there are not many good schools and colleges. And entertainment and means of transport are very poor.

B. I lượt thích rural life because the people here are close vĩ đại each other.

C. I want vĩ đại live in the countryside because there are many things I can't easily tự in the thành phố.

Hướng dẫn dịch:

Ý kiến

A. Tôi ko mến cuộc sống thường ngày vùng quê vì như thế không tồn tại nhiều ngôi trường học tập và cao đẳng đảm bảo chất lượng. Còn vui chơi giải trí và phương tiện đi lại đi đi lại lại đặc biệt túng thiếu nàn.

B. Tôi mến cuộc sống thường ngày vùng quê vì như thế những người dân ở phía trên thân mật và gần gũi cùng nhau.

C. Tôi mong muốn sinh sống ở vùng quê vì như thế có khá nhiều loại tôi ko thể dễ dàng và đơn giản thực hiện được ở TP. Hồ Chí Minh.

Đáp án:

Quảng cáo

Nội dung bài bác nghe:

Speaker 1: I chose vĩ đại live in a village because the relationships between people here are very good. There is a great sense of community here. The people welcome neighbours vĩ đại their homes. They are always willing vĩ đại help each other. They share almost everything with one another.

Speaker 2: There are many things I don't lượt thích about life in the countryside. There aren't many good schools or colleges. It's boring here because there aren't many places for entertainment lượt thích theatres, cinemas, etc. Transportation is another big problem. There are few means of public transport. And in general, there are many things that we should tự vĩ đại improve the life of villagers.

Speaker 3: I love vĩ đại live in the countryside. It is spacious. We can tự many, many things that are hard vĩ đại tự in the thành phố. We can go swimming, play football, fly kites and tự other interesting things. Life is also peaceful and simple here.

Hướng dẫn dịch:

Người phát biểu 1: Tôi đang được lựa chọn sinh sống ở một ngôi thôn vì như thế quan hệ của dân thôn ở phía trên rất hay. Tính xã hội ở phía trên cao. Mọi người đón nhận những người dân láng giềng cho tới ngôi nhà của mình. Họ cũng luôn luôn sẵn lòng giúp sức người không giống. Họ share đa số toàn bộ tất cả với những người không giống.

Quảng cáo

Người phát biểu 2: Có nhiều loại tôi ko mến về cuộc sống thường ngày ở vùng quê. Không có khá nhiều ngôi trường học tập hoặc ngôi trường ĐH. Tại phía trên đặc biệt ngán vì như thế không tồn tại nhiều điểm nhằm vui chơi giải trí như Sảnh khấu, rạp chiếu phim, v.v. Giao thông cũng là một trong những yếu tố rộng lớn. Có quá không nhiều phương tiện đi lại đi đi lại lại. Và nhìn toàn diện thì, với thật nhiều loại tất cả chúng ta nên thực hiện nhằm nâng cao cuộc sống thường ngày ở vùng quê.

Người phát biểu 3: Tôi yêu thương cuộc sống thường ngày ở vùng quê. Nó rộng thoải mái. Chúng tớ có khá nhiều, thật nhiều loại nhưng mà khó khăn hoàn toàn có thể thực hiện được ở TP. Hồ Chí Minh. Chúng tớ hoàn toàn có thể lên đường bơi lội, đá bóng, thả diều và thực hiện nhiều những loại thú vị không giống. Cuộc sinh sống ở đó cũng yên lặng bình và giản dị.

3 (trang 25 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen again and choose the correct answer A, B, or C. (Nghe lại và lựa chọn câu vấn đáp chính A, B, hoặc C).

Bài nghe:

1. According vĩ đại speaker 1, there is a great sense of _______ in his village.

A. security

B. duty

C. community

2. Speaker 1 says that people in his village are very ______.

A. supportive

B. unsociable

C. well-trained

3. In speaker 2’s opinion, ______ is a big problem in the countryside.

A. the cost of living

B. safety

C. transportation

4. Speaker 2 says that they should __________ in the countryside.

A. improve the lives of people

B. prevent crime

C. protect nature

5. According vĩ đại speaker 3, life in the countryside is peaceful and _______.

A. slow

B. simple

C. safe

Xem thêm: quy tắc bỏ dấu ngoặc

Đáp án:

1. C

2. A

3. C

4. A

5. B

Hướng dẫn dịch:

1. Theo người 1, tính xã hội vô thôn của anh ấy ấy cao.

2. Người 1 phát biểu dân thôn vô thôn anh ấy đặc biệt năng nổ.

3. Giao thông cũng là một trong những yếu tố rộng lớn. Có quá không nhiều phương tiện đi lại đi đi lại lại.

4. Người 2 bảo rằng chúng ta nên nâng cao cuộc sống người dân ở vùng quê.

5. Theo người 3, cuộc sống thường ngày ở vùng quê yên lặng bình và giản dị.

4 (trang 25 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Discuss and write what you lượt thích or dislike about lượt thích in the countryside. (Làm việc group. Thảo luận và ghi chép những gì chúng ta mến hoặc ko mến về nông thôn).

Gợi ý:

Like

Dislike

- Low cost of living.

- Many cheap things.

- Not many entertainment places, such as theatres, cinemas, etc.

- Poor means of transport.

Hướng dẫn dịch:

Thích

Không thích

- Ngân sách chi tiêu sinh hoạt thấp.

- hầu hết loại rẻ rúng.

- Không có khá nhiều điểm vui sướng đùa vui chơi giải trí như ngôi nhà hát, rạp chiếu phim, v.v.

- Phương tiện giao thông vận tải túng thiếu nàn.

5 (trang 25 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write a paragragh (80 - 100 words) about what you lượt thích or dislike about life in the countryside. (Viết một quãng văn (80 - 100 từ) về những gì chúng ta mến hoặc ko mến về cuộc sống thường ngày ở nông thôn).

Gợi ý:

I lượt thích living in the countryside because of some reasons. Environmentally speaking, it is a peaceful place. The air is fresh. The space is quiet. We can enjoy healthy natural conditions without worrying much about environmental pollution. Moreover, rural life is also easier that in cities. People in cities are easy vĩ đại get stressed because of pollution, job pressures, competitions, etc ... On the contrary, those bad things are very rare in the countryside. To sum up, except income matters, the countryside is a better residence than thở cities. To sum up, except income matters, the countryside is a better residence than thở cities.

Hướng dẫn dịch:

Tôi mến sinh sống ở vùng quê vì như thế một vài nguyên nhân. Nói về môi trường thiên nhiên, cơ là một trong những điểm yên lặng bình. Không khí trong sạch. Không gian ngoan yên lặng tĩnh. Chúng tớ hoàn toàn có thể tận thưởng ĐK bất ngờ trong sạch nhưng mà ko cần lo ngại nhiều về ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên. Hơn nữa, cuộc sống thường ngày vùng quê cũng dễ dàng và đơn giản rộng lớn ở những TP. Hồ Chí Minh. Người TP. Hồ Chí Minh dễ dẫn đến stress vì như thế ô nhiễm và độc hại, áp lực đè nén việc làm, tuyên chiến đối đầu,… trái lại, những điều tồi tàn cơ đặc biệt không nhiều xẩy ra ở vùng quê. Tóm lại, nước ngoài trừ yếu tố thu nhập, vùng quê là điểm trú ngụ đảm bảo chất lượng rộng lớn những TP. Hồ Chí Minh. Tóm lại, nước ngoài trừ yếu tố thu nhập, vùng quê là điểm trú ngụ đảm bảo chất lượng rộng lớn những TP. Hồ Chí Minh.

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the countryside hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 2

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19)

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 1 (trang 20)

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 2 (trang 21, 22)

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Communication (trang 22, 23)

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 1 (trang 24)

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Looking Back (trang 26)

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Project (trang 27)

Xem tăng lời nói giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers
 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions
 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất với đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi khuôn mẫu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: đội hình tft mobile

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-2-life-in-the-countryside.jspGiải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học