tiếng anh lớp 8 unit 1 my friends

Bình chọn:

4.2 bên trên 1030 phiếu

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 8 unit 1 my friends

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 8 Tổng phù hợp kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh lớp 8 unit 1 Xem cụ thể

Thì lúc này đơn - The simple present tense

Thì lúc này đơn trình diễn miêu tả một thói quen thuộc hoặc việc thông thường thực hiện ở quá trình lúc này.

Xem cụ thể

Thì quá khứ đơn - The simple past tenseThì quá khứ đơn trình diễn miêu tả một hành vi xẩy ra và ngừng hẳn nhập một điểm thời hạn hoặc khoảng chừng thời hạn xác lập nhập quá khứ. Xem cụ thể

Quảng cáo

decumar

Getting started - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8Describe these groups of friends and their favorite activities. (Hãy tế bào miêu tả những group chúng ta và những sinh hoạt mà người ta yêu thương quí.) Xem lời nói giải

Listen and read - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8

Xem thêm: ăn mòn điện hoá

Practice the dialogue with a partner.

Xem lời nói giải

Speak - Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 8Read the dialogue Xem lời nói giải Read - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8Choose the best answer and write. (Hãy lựa chọn và viết lách câu vấn đáp trúng nhất) Xem lời nói giải

Write - Unit 1 trang 15 SGK Tiếng Anh 8

Read the information about Tam. (Hãy gọi vấn đề viết lách về Tâm.)

Xem lời nói giải

Language focus - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 84. Complete the dialogues. Use (not) adjective + enough. (Hoàn trở nên đối thoại, sử dụng (not) adjective + enough.) Xem lời nói giải