tiếng anh lớp 8 unit 1 a closer look 2


1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column. 2. Choose the correct answer A, B, or C. 3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable size. 4. Complete the sentences about yourself. 5. GAMES Like and dislikes mimes. Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 8 unit 1 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column.

(Làm việc theo đòi cặp. Xếp những động kể từ nhập những cột thích hợp.)

love

like

detest

fancy

dislike

enjoy

hate

prefer

Verbs followed by gerunds only

Verbs followed by both gerunds and to-infinities

Lời giải chi tiết:

Verbs followed by gerunds only

(Động kể từ chỉ được theo đòi vị danh động từ)

Verbs followed by both gerunds and to-infinities

(Động kể từ theo đòi vị cả danh động kể từ và động kể từ vẹn toàn kiểu mẫu sở hữu to)

detest: ghét cay ghét bỏ đắng

fancy: yêu quí, si mê

dislike: không quí, ghét

enjoy: thích thú, tận hưởng

love: yêu

like: thích

hate: ghét

prefer:  thích rộng lớn, ưa hơn

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn đáp án chính A, B, hoặc C.)

1. I love _____, ví in my leisure time, I go vĩ đại some villages near Ha Noi vĩ đại relax and enjoy the outdoors.

A. travelling   

B. travelled    

C. a travel

2. Tom enjoys _____ puzzles, especially Sudoku.

A. doing         

B. vì thế              

C. vĩ đại do

3. When vì thế you lượt thích _____ TV?

A. watched    

B. watch         

C. vĩ đại watch

4. Do you fancy _____ vĩ đại the cinema this weekend?

A. go              

B. going         

C. vĩ đại go

5. I detest _____. I think it's cruel vĩ đại harm animals.

A. hunting      

B. vĩ đại hunt       

C. hunt

Lời giải chi tiết:

1. A

2. A

3. A, C

4. B

5. A

1. A

I love travelling, ví in my leisure time, I go vĩ đại some villages near Ha Noi vĩ đại relax and enjoy the outdoors.

(Mình quí cút du ngoạn, nên nhập khi rảnh, bản thân tiếp cận vài ba ngôi thôn ngay gần thủ đô hà nội nhằm thư giãn giải trí và tận thưởng ngoài thiên nhiên.)

Giải thích: love + Ving: yêu quí thao tác làm việc gì đó

2. A

Tom enjoys doing puzzles, especially Sudoku.

(Tom quí giải những câu thách thức, nhất là Sudoku.)

Giải thích: enjoy + Ving: thích thú với việc gì đó

3. C

When vì thế you like to watch TV?

(Khi nào là các bạn quí coi TV?)

Giải thích: like + Ving/to V: thích làm những gì đó

4. B

Do you fancy going to the cinema this weekend?

(Bạn vẫn muốn cho tới rạp chiếu phim vào buổi tối cuối tuần này không?)

Giải thích: fancy + Ving: muốn làm những gì đó

5. A

I detest hunting. I think it's cruel vĩ đại harm animals.

(Tôi ghét bỏ cay ghét bỏ đắng việc săn bắn phun. Tôi thấy là thiệt tàn ác Khi thực hiện kiêng dè động vật hoang dã.)

Giải thích: detest + Ving: ghét cay ghét bỏ đắng cái gì đấy

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable size.

(Nhìn nhập những tranh ảnh và hoàn thiện những câu sau, dùng dạng thích hợp của những động kể từ nhập ngoặc.)

Xem thêm: cách tính vận tốc

1. Mark _____. (likes)                                    

2. The girls _____. (enjoy)                             

3. My cousin _____. (dislike)                        

4. My father _____. (hate)                             

5. Tom and his sister _____. (prefer)             

Lời giải chi tiết:

1. Mark likes surfing/ vĩ đại surf the net.

(Mark quí lướt mạng.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng để làm biểu diễn mô tả một thói quen thuộc hoặc sở trường. Tại trên đây Mark là tên gọi riêng biệt nên tớ thêm thắt s vào sau cùng động từ like trở thành likeslike + Ving/to-V.

2. The girls enjoy knitting.

(Các cô nàng quí đan len.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng để làm biểu diễn mô tả một thói quen thuộc hoặc sở trường. Tại trên đây the girls là danh kể từ số nhiều nên tớ không thay đổi động kể từ và enjoy + V-ing.

3. My cousin dislikes cooking.

(Em chúng ta bản thân ghét bỏ nấu bếp.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng để làm biểu diễn mô tả một thói quen thuộc hoặc sở trường. Tại trên đây my cousin là ngôi tía số không nhiều nên tớ thêm thắt s vào sau cùng động từ dislike trở thành dislikesdislike + V-ing.

4. My father hates going/ vĩ đại go shopping.

(Bố bản thân ghét bỏ cút sắm sửa.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng để làm biểu diễn mô tả một thói quen thuộc hoặc sở trường. Tại trên đây my father là ngôi tía số không nhiều nên tớ thêm thắt s vào sau cùng động từ hate trở thành hateshate + V-ing/to-V.

5. Tom and his sister prefer doing/to vì thế DIY.

(Tom và chị gái quí tự động thực hiện đồ gia dụng tay chân rộng lớn.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng để làm biểu diễn mô tả một thói quen thuộc hoặc sở trường. Tại trên đây Tom and his sister là ngôi tía số nhiều nên tớ không thay đổi động kể từ và prefer + V-ing/to V.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete the sentences about yourself.

(Hoàn trở thành những câu về bạn dạng thân thích.)

All about me

I lượt thích _____.

I dislike _____.

I prefer _____.

I hate _____.

I love _____.

I detest _____.

Lời giải chi tiết:

All about me

(Tất cả về tôi)

I lượt thích messaging friends.

(Tôi quí nhắn tin yêu với bè bạn.)

I dislike doing puzzles.

(Tôi ko quí giải câu thách thức.)

I prefer cooking.

(Tôi quí nấu bếp rộng lớn.)

I hate surfing the net.

(Tôi ko quí lướt mạng.)

I love singing.

(Tôi yêu thương quí ca hát.)

I detest hunting.

(Tôi ghét bỏ cay ghét bỏ đắng việc săn bắn phun.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAMES Like and dislikes mimes.

(TRÒ CHƠI Kịch câm về sở trường và ko quí.)

Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt.

(Làm việc group. Một người làm theo một sinh hoạt vui chơi giải trí tuy nhiên anh ấy / cô ấy quí hoặc ko quí. Những người không giống đoán sinh hoạt bằng phương pháp đặt điều thắc mắc Có / Không dùng những động kể từ chúng ta tiếp tục học tập.)

Example: (Ví dụ)

A: Do you lượt thích surfing the net?

(Bạn sở hữu quí lướt mạng không?)

B: No, I don’t.

(Không, bản thân ko quí.)

A: Do you love messaging your friends?

(Bạn sở hữu quí nhắn tin yêu với chúng ta không?)

B: Yes, I vì thế.

(Vâng, mình yêu thích.)

Lời giải chi tiết:

A: Do you lượt thích doing DIY? (Cậu sở hữu quí thực hiện đồ gia dụng tự động chế không?)

B: No, I don't. (Mình ko.)

C: Do you love cooking? (Cậu sở hữu quí nấu bếp không?)

B: Yes, I vì thế. (Mình sở hữu.)

A: Do you lượt thích doing the puzzles? (Cậu sở hữu quí giải câu thách thức không?)

B: No, I don’t. (Mình không)

A: Do you lượt thích doing housework? (Cậu sở hữu quí thao tác làm việc mái ấm không?)

B: No, I don’t. (Mình ko.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention vĩ đại the highlighted parts. 2. Work in pairs. Practise inviting and accepting invitations in the following situations. Remember vĩ đại use the highlighted language in 1. 3. Work in pairs. Answer the questions. 4. Read what three teenagers say about their leisure activities. 5. Work in groups. Ask and answer the questions.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1

  1. Look at the pictures. What activities can you see? 2. Read about Trang’s leisure activities. Choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Take turns vĩ đại ask and answer the questions. 5. Report your group member's answers vĩ đại the class. What activities are the most common?

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2

  1. Answer the questions. 2. Listen vĩ đại an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. 3. Listen vĩ đại the interview again. Fill in each blank in the table with no more kêu ca TWO words. 4. Work in pairs. Ask and answer the questions. 5. Write an tin nhắn (80 - 100 words) vĩ đại a penfriend vĩ đại tell him / her about what you usually vì thế with your friends in your không tính tiền time. Use your answers in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Looking back

  1. Complete the sentences with appropriate leisure activities. 2. Write complete sentences from the given cues. 3. Fill in each blank with the correct form(s) of the verb in brackets. 4. Complete the passage. Use the correct form(s) of the verbs in brackets and the pictures. Add more words if necessary.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Project

  1. Work in groups. Interview some students from your class or from other classes. Use the questions below. 2. Collect the answers. Use the table below. 3. Report your group’s findings vĩ đại your class based on the following guiding questions:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: cách tìm sđt trên zalo

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & suốt thời gian Up 10! bên trên Tuyensinh247.com Đầy đầy đủ khoá học tập những cuốn sách (Kết nối trí thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều), theo đòi suốt thời gian 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. bẻ đập phá điểm lớp 9, thi đua nhập lớp 10 thành phẩm cao. Hoàn trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.