tiếng anh lớp 5 unit 7 lesson 3


We learn English because we want lớn talk with our foreign friends. Chúng tôi học tập giờ đồng hồ Anh cũng chính vì công ty chúng tôi mong muốn thì thầm với những người dân bọn quốc tế của công ty chúng tôi.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 7 lesson 3

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

’How bởi you 'practise 'speaking?

(Bạn luyện trình bày thế nào?)

I 'speak 'English 'every 'day.

(Tôi trình bày giờ đồng hồ Anh thường ngày.)

'How bởi you ‘practise 'reading?

(Bạn luyện gọi thế nào?)

I 'read ‘English 'comic 'books.

(Tôi gọi nhiều chuyện tranh giờ đồng hồ Anh.)

'How bởi you 'practise 'writing?

(Bạn luyện ghi chép thế nào?)

I 'write 'emails lớn my 'friends.

(Tôi ghi chép nhiều thư năng lượng điện tử mang đến bằng hữu tôi.)

'Why bởi you 'learn 'English?

(Tại sao bàn sinh hoạt giờ đồng hồ Anh?)

Be'cause I 'want lớn 'sing 'English 'songs.

(Bởi vì như thế tôi mong muốn hát nhiều bài bác hát giờ đồng hồ Anh.)

Quảng cáo

Câu 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

(Nghe và khoanh lựa chọn a hoặc b. Sau cơ gọi rộng lớn những câu sau.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I learn English by talking with my friends.

(Tôi học tập giờ đồng hồ Anh bằng phương pháp thì thầm với những bằng hữu.)

2. Mai learns English by reading comic books.

(Mai học tập giờ đồng hồ Anh bằng phương pháp xem sách chuyện tranh.)

3. Nam learns English by writing emails lớn his friends.

(Nam học tập giờ đồng hồ Anh bằng phương pháp ghi chép những thư năng lượng điện tử cho mình của cậu ấy.)

4. We learn English because we want to talk with our foreign friends.

(Chúng tớ học tập giờ đồng hồ Anh cũng chính vì bọn chúng tớ mong muốn thì thầm với những người dân các bạn quốc tế của bọn chúng tớ.)

Lời giải chi tiết:

1. b I learn English by talking with my friends.

2. a Mai learns English by reading comic books.

3. a Nam learns English by writing emails lớn his friends.

4. b We learn English because we want to talk with our foreign friends.

Câu 3

3. Let's chant.

(Chúng tao nằm trong ca hát đồng dao.)

How bởi you learn English?

(Bạn học tập giờ đồng hồ Anh thế nào?)

How bởi you practise speaking?

(Bạn luyện trình bày thế nào?)

By speaking English every day.

(Bằng cơ hội trình bày giờ đồng hồ Anh thường ngày.)

How bởi you practise reading?

(Bạn luyện gọi thế nào?)

By reading comic books.

(Bằng cơ hội gọi nhiều chuyện tranh.)

How bởi you practise listening?

(Bạn luyện nghe thế nào?)

By watching English cartoons on TV.

(Bằng cơ hội coi nhiều phim phim hoạt hình tiêng Anh bên trên TV.)

How bởi you practise writing?

(Bạn luyện ghi chép thế nào?)

By writing emails lớn my friends.

(Bằng cơ hội ghi chép nhiều thư năng lượng điện tử mang đến bằng hữu tôi.)

Why bởi you learn English?

(Tại sao bàn sinh hoạt giờ đồng hồ Anh?)

Xem thêm: reset máy tính casio

Because I want lớn sing English songs.

(Bởi vì như thế tôi mong muốn hát nhiều bài bác hát giờ đồng hồ Anh.)

Câu 4

4. Read and tick TRue (T) or False (F).

(Đọc và khắc ghi lựa chọn Đúng (T) hoặc Sai (F).)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tên của tôi là Mai. Mình mến gọi nhiều chuyện tranh giờ đồng hồ Anh. Khi bản thân bắt gặp một kể từ mới mẻ, bản thân nỗ lực đoán nghĩa của bọn chúng. Mình ghi chép kể từ mới mẻ nhập luyện và trình bày bọn chúng một vài ba chuyến. Mình thông thường dán những kể từ mới mẻ bên trên tường nhập buồng nghỉ của tôi và luyện gọi lớn bọn chúng. Mình học tập trình bày giờ đồng hồ Anh bằng phương pháp thì thầm với những người dân các bạn quốc tế nhập thời hạn bản thân rảnh. Quý khách hàng bản thân - Akiko xuất sắc giờ đồng hồ Anh. Cô ấy thông thường xuyên luyện nghe bằng phương pháp coi nhiều phim phim hoạt hình bên trên TV. Cô ấy học tập ghi chép bằng phương pháp ghi chép nhiều thư năng lượng điện tử gửi cho bản thân thường ngày. Chúng bản thân cực kỳ vui sướng cũng chính vì tụi bản thân rất có thể hiểu cho nhau. Tiếng Anh thiệt quan trọng mang đến tiếp xúc.

Lời giải chi tiết:

1.T

2.F

3.T

4.T

5.F

1 – T. Mai tries lớn guess the meaning of a word while she reads.

(Mai nỗ lực đoán nghĩa của kể từ trong những khi cô ấy gọi.)

2 – F. Mai often learns lớn speak English by herself.

(Mai thông thường tự động học tập trình bày giờ đồng hồ Anh.)

3 – T. Akiko usually practises listening by watching cartoons on TV.

(Akiko thông thường xuyên luyện nghe bằng phương pháp coi nhiều phim phim hoạt hình bên trên TV.)

4 – T. Akiko learns lớn write English by writing emails lớn Mai every day.

(Akiko học tập ghi chép giờ đồng hồ Anh bằng phương pháp ghi chép nhiều thư năng lượng điện tử gửi mang đến Mai thường ngày.)

5 – F. They lượt thích learning English because it is necessary for their studies.

(Họ mến học tập giờ đồng hồ Anh cũng chính vì nó quan trọng mang đến việc học tập của mình.)

Câu 5

5. Write about how your friend learns English.

(Viết về các bạn em học tập giờ đồng hồ Anh thế nào là.)

Lời giải chi tiết:

My friend is Trinh.

(Bạn tôi là Trinh.)

She learns lớn read English by reading short English stories.

(Cô ấy học tập gọi giờ đồng hồ Anh bằng phương pháp gọi nhiều truyện ngắn ngủn giờ đồng hồ Anh.)

She learns vocabulary by writing new words on her notebook and reading them aloud.

(Cô ấy học tập kể từ vựng bằng phương pháp ghi chép những kể từ mới mẻ nhập vở biên chép và gọi lớn bọn chúng.)

She learns English because she wants lớn talk with her foreign friends.

(Cô ấy học tập giờ đồng hồ Anh cũng chính vì cô ấy mong muốn thì thầm với những người dân các bạn quốc tế của cô ý ấy.)

Câu 6

6. Project (Dự án)

Discuss how you practise listening, speaking, reading and writing English.

(Thảo luận các bạn luyện nghe, trình bày, gọi và ghi chép giờ đồng hồ Anh thế nào là.)

Lời giải chi tiết:

I practice listening English by watching English cartoons or foreign vloggers' videos on YouTube. I practice speaking English by talking in English with my friends or my sister. I practice reading English by reading English novels. I practice writing English by writing emails lớn má English penpal. 

(Tôi rèn luyện việc nghe Tiếng Anh bằng phương pháp coi phim phim hoạt hình giờ đồng hồ Anh hoặc những video clip của những vlogger bên trên Youtube. Tôi rèn luyện trình bày giờ đồng hồ anh bằng phương pháp thì thầm bởi vì giờ đồng hồ anh với chúng ta hoặc em gái của tôi. Tôi luyện gọi giờ đồng hồ Anh bằng phương pháp gọi tè thuyết giờ đồng hồ Anh. Tôi luyện ghi chép giờ đồng hồ Anh bằng phương pháp ghi chép thư năng lượng điện tử cho mình qua chuyện thư là kẻ Anh của tôi.) 

Từ vựng

Hiện bên trên bản thân đem thể: 

 • Hỏi và vấn đáp về nguyên nhân và cơ hội tuy nhiên ai cơ học tập giờ đồng hồ Anh. 
 • Nghe và hiểu những đoạn băng nói tới nguyên nhân và cơ hội tuy nhiên ai cơ học tập giờ đồng hồ Anh. 
 • Đọc và hiểu những đoạn văn nói tới nguyên nhân và cơ hội tuy nhiên ai cơ học tập giờ đồng hồ Anh. 
 • Viết về sự bằng hữu của tôi học tập giờ đồng hồ Anh ra làm sao.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 2 - Unit 7 trang 48, 49 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới mẻ

  1. Quý khách hàng luyện trình bày giờ đồng hồ Anh làm sao? I speak lớn my friends every day. Tôi trình bày với bọn bè thường ngày.

 • Lesson 1 - Unit 7 trang 46, 47 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới mẻ

  Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về bàn sinh hoạt giờ đồng hồ Anh thế nào là. How often bởi you have English?

 • Ngữ pháp Unit 7 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 5 mới mẻ
 • Luyện luyện kể từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 5 mới mẻ

  Tổng thích hợp kể từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 7 SGK Tiếng Anh 5 mới mẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: dao hai tac 1054

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.