tiếng anh lớp 5 unit 14 lesson 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 14 lesson 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

 

a) Watermelons are ví delicious!

(Dưa hấu thiệt ngon!)

We have a Vietnamese story about watermelons called The St of Mai An Tiem.

(Chúng tớ với cùng một mẩu truyện nước Việt Nam về trái ngược dưa đỏ gọi là Truyện của Mai An Tiêm.)

Oh, really? What happened in the story?

(Ồ, thiệt à? Điều gì xẩy ra nhập câu chuyện?)

b) First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to lớn live on  island. The island was very far away.

(Đầu tiên, vua Hùng đi ra mệnh lệnh mang đến Mai An Tiêm và mái ấm gia đình của cậu tớ cho tới sinh sống ở hòn đảo. Hòn hòn đảo rốt xa thẳm xôi.)

Then one day, An Tiem found some Đen seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

(Rồi một hôm, An Tiêm nhìn thấy một vài ba phân tử black color và cậu ấy tiếp tục gieo bọn chúng. Những phân tử tương đương sẽ khởi tạo trở thành những trái ngược dưa đỏ.)

c) Next, An Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink.

(Tiếp bám theo, mái ấm gia đình An Tiêm tiếp tục thay đổi những trái ngược dưa đỏ nhằm lấy đồ ăn và đồ uống.)

d) Oh, they were lucky in the over, right?

(Ồ bọn họ tiếp tục suôn sẻ nhập khi cuối trúng không?)

In the over, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back trang chính.

(Cuối nằm trong, vua Hùng nghe được mẩu truyện và ngôi nhà vua mang đến An Tiêm và mái ấm gia đình của cậu ấy về lại quê hương.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say. 

(Chỉ và gọi.)

What happened ỉn the story?

(Chuyện gì xẩy ra nhập câu truyện?)

Lời giải chi tiết:

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to lớn live on an sland. The island was very far away.

(Đầu tiên, vua Hùng đi ra mệnh lệnh mang đến Mai An Tiêm và mái ấm gia đình của cậu tớ cho tới sinh sống ở hòn đảo. Hòn hòn đảo xa tít xôi.)

Then one day, An Tiem found some Đen seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.

(Rồi một hôm, An Tiêm nhìn thấy một vài ba phân tử black color và cậu ấy tiếp tục gieo bọn chúng. Những phân tử tương đương sẽ khởi tạo trở thành những trái ngược dưa đỏ.)

Next, An Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink.

(Tiếp bám theo, mái ấm gia đình An Tiêm tiếp tục thay đổi những trái ngược dưa đỏ nhằm lấy đồ ăn và đồ uống.)

In the over, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back trang chính.

(Cuối nằm trong, vua Hùng nghe được mẩu truyện và ngôi nhà vua mang đến An Tiêm và mái ấm gia đình của cậu ấy về lại quê hương.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong trình bày.)

Hỏi và vấn đáp nhửng thắc mắc về Truyện của Mai An Tiêm.

What happened in the story?

(Chuyện gì xẩy ra nhập câu truyện?)

First,...

(Đầu tiên,...)

Then...

(Sau cơ...)

Next,...

(Tiếp bám theo,...)

Xem thêm: giới thiệu về nguyễn trãi

In the over,..

(Cuối nằm trong,...)

Bài 4

4. Listen and number.

(Nghe và điền số.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Once up a time, there was a beautiful princess. She lived in a very big castle. She was unhappy because she couldn't walk. One day, a prince visited the castle and met the princess. He wanted to lớn help her. He gave her an táo bị cắn and said, "This magic táo bị cắn can make you walk. The princess ate the táo bị cắn. Then the next morning, the princess woke up. She was ví surprised because she could walk! She felt very happy. She ran and danced in the castle. In the over, the prince and the princess got married and they lived happily ever after.

Tạm dịch:

Ngày xửa thời trước, với cùng một nàng tiểu thư xinh rất đẹp. Cô ấy sinh sống nhập một thành tháp rất rộng. Cô ấy ko sung sướng vì như thế cô ấy ko thể di chuyển. Một ngày nọ, một hoàng tử cho tới thăm hỏi thành tháp và gặp gỡ công chúa. Anh ham muốn chung cô. Anh đem mang đến cô một trái ngược táo và nói: "Quả táo kỳ diệu này hoàn toàn có thể chung cô di chuyển được. Công chúa tiếp tục ăn trái ngược táo. Sáng ngày sau, công chúa tỉnh dậy. Cô ấy vô cùng sửng sốt vì như thế cô ấy hoàn toàn có thể chuồn được! Cô ấy cảm nhận thấy vô cùng sung sướng. Cô ấy chạy và nhảy múa nhập thành tháp. Cuối nằm trong, hoàng tử nằm trong công chúa kết duyên và bọn họ sinh sống niềm hạnh phúc mãi mãi.

Lời giải chi tiết:

a - 4

b – 1

c – 5

d – 2

e – 3

Bài 5

5. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành xong.)

in the end                  apple                  got up                  legs                  princess

Many years ago, there was a very beautiful (1) _________ who lived in a castle. The princess had a problem with her (2) _________ and couldn't walk. One day, a prince visited the castle and met the beautiful princess. He gave her an (3) _________ and said, “This magic táo bị cắn can make you walk!” The princess was very happy. She ate the táo bị cắn. Then the next morning, she (4) _________ and was ví surprised because she could walk and run rẩy and dance. (5) _________, the prince and the princess got married and lived happily ever after.

Lời giải chi tiết:

1. princess

2. legs

3. apple

4. got up

5.  in the end

Đoạn văn trả chỉnh:

Many years ago, there was a very beautiful (1) princess who lived in a castle. The princess had a problem with her (2) legs and couldn't walk. One day, a prince visited the castle and met the beautiful princess. He gave her an (3) apple and said, “This magic táo bị cắn can make you walk!” The princess was very happy. She ate the táo bị cắn. Then the next morning, she (4) got upand was ví surprised because she could walk and run rẩy and dance. (5) In the end, the prince and the princess got married and lived happily ever after.

Tạm dịch:

Nhiều năm về trước, với cùng một nàng công chúa vô cùng xinh rất đẹp nhưng mà sinh sống nhập thành tháp. Công chúa với yếu tố ở chân và ko thể chuồn được. Vào một ngày nọ, một chàng hoàng tử tiếp tục viếng thành tháp và tiếp tục gặp gỡ nàng tiểu thư xinh rất đẹp. Chàng đem mang đến nường một qua loa táo và nói: "Đó là trái ngược táo thần hoàn toàn có thể thực hiện mang đến nường chuồn được!". Công chúa vô cùng niềm hạnh phúc. Nàng tiếp tục ăn trái ngược táo. Sau cơ nhập sáng sau, nường tiếp tục thức dạy dỗ và vô nằm trong sửng sốt chính vì nường hoàn toàn có thể chuồn, chạy và nhảy múa. Cuối nằm trong, hoàng tử và công chúa tiếp tục kết duyên và sinh sống thiệt niềm hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bài 6

6. Let's sing.

(Chúng tớ nằm trong hát.)

Once upon a time,...

Once upon a time,

There was a beautiful princess Who lived in a castle by the sea.

Then one day,

She met a handsome prince

She married him

And they lived happily ever after.

Tạm dịch:

Ngày xửa thời trước,...

Ngày xửa thời trước,

Có một nàng tiểu thư xinh rất đẹp sinh sống nhập một thành tháp ngay sát biển

Rồi một ngày,

Xem thêm: truyện ngôn tình cưỡng bức hành hạ

Nàng gặp gỡ một chàng hoàng tử rất đẹp trai.

Nàng tiếp tục kết duyên với chàng

Và bọn họ sinh sống thiệt niềm hạnh phúc mãi mãi về sau.