tiếng anh lớp 5 unit 13 lesson 3

Tổng hợp ý đề thi đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và tiếng giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 13 lesson 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

1. What bởi you bởi in your miễn phí time? 

(Bạn làm cái gi nhập thời hạn rảnh của mình?)

I surf the Internet. 

(Tôi truy vấn Internet. / Tôi lướt Internet.)

2. What does he bởi in his miễn phí time?

(Cậu ấy làm cái gi nhập thời hạn rảnh của cậu ấy?)

He listens vĩ đại music. 

(Cậu ấy nghe nhạc.)

3. What does she bởi in her miễn phí time? 

(Cô ấy làm cái gi nhập thời hạn rảnh của cô ý ấy?)

She goes shopping. 

(Cô ấy chuồn sắm sửa.)

4. What bởi they bởi in their miễn phí time? 

(Họ làm cái gi nhập thời hạn rảnh của họ?)

They go camping.

(Họ chuồn cắm trại.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

(Nghe và khoanh tròn trĩnh a hoặc b. Sau cơ gọi rộng lớn những câu sau.)

1. What bởi you bởi in your miễn phí time? I ________.

a. clean the house

b. watch cartoons

2. What does she bởi in her miễn phí time? She ______.

a. goes skating

b. goes fishing

3. What does he bởi in his miễn phí time? He ________.

a. does karate

b. goes vĩ đại the cinema

4. What bởi they bởi in their miễn phí time? They ________.

a. work in the garden

b. go shopping

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. What bởi you bởi in your miễn phí time? - I clean the house.

(Bạn làm cái gi nhập thời hạn rảnh? - Tôi dọn dẹp vệ sinh ngôi nhà cửa ngõ.)

2. What does she bởi in her miễn phí time? - She goes skating.

(Cô ấy làm cái gi nhập thời hạn rảnh? - Cô ấy chuồn trượt pa-tanh.)

3. What does he bởi in his miễn phí time? - He goes vĩ đại the cinema.

(Cậu ấy làm cái gi nhập thời hạn rảnh? - Cậu ấy tiếp cận rạp chiếu phim.)

4. What bởi they bởi in their miễn phí time? - They work in the garden.

(Họ làm cái gi nhập thời hạn rảnh của họ? - Họ thao tác làm việc nhập vườn.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Let's chant.

(Chúng tao nằm trong ca hát.)

What bởi you do?

What bởi you bởi in your miễn phí time?

Xem thêm: nhận xét học bạ theo thông tư 27

I watch cartoons.

I watch cartoons.

What does he bởi in his miễn phí time?

He goes fishing.

He goes fishing.

What does she bởi in her miễn phí time?

She goes shopping.

She goes shopping.

Tạm dịch:

Bạn thực hiện gì?

Bạn thực hiện gì

Vào thời hạn rảnh?

Tôi coi những phim phim hoạt hình.

Tôi coi những phim phim hoạt hình.

Cậu ấy làm cái gi nhập thời hạn rảnh của cậu ta?

Cậu ấy chuồn câu cá.

Cậu ấy chuồn câu cá. 

Cô ấy làm cái gi nhập thời hạn rảnh của cô ý ta?

Cô ấy chuồn sắm sửa.

Cô ấy chuồn sắm sửa.

Bài 4

4. Read and draw lines vĩ đại match.

(Đọc và nối.) 

My name is Lien. In my miễn phí time, I often go camping with my family. The camp is in the forest near the Red River. We go there by bus in the morning. My father likes fishing in the river. My mother likes drawing. She often draws pictures of the camp. I often go hiking in the forest because I lượt thích sports. We return home page late in the evening. We enjoy camping very much.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tên của tôi là Liên. Vào thời hạn rảnh, tôi thông thường chuồn cắm trại với mái ấm gia đình. Chỗ cắm trại ở nhập rừng sát sông Hồng. Chúng tôi tiếp cận cơ bởi xe cộ buýt nhập buổi sớm. Ba tôi mến câu cá bên trên sông. Mẹ tôi thì mến vẽ. Mẹ thông thường vẽ những hình ảnh ở điểm cắm trại. Tôi thông thường quốc bộ nhập rừng cũng chính vì tôi mến thể thao. Chúng tôi trở về quê hương trễ nhập ban đêm. Chúng tôi mến cắm trại lắm.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Write about what your family bởi at weekends.

(Viết về mái ấm gia đình chúng ta làm cái gi nhập những vào ngày cuối tuần.)

Lời giải chi tiết:

My name is Trinh. 

(Tôi của tôi là Trinh.)

At weekends, I often go vĩ đại the music club.

(Vào những vào ngày cuối tuần, tôi thông thường tiếp cận câu lạc cỗ âm thanh.)

My father goes vĩ đại drink coffee with his friends.

(Ba tôi húp cafe với những người dân chúng ta của ông ấy.)

My mother goes vĩ đại the supermarket.

(Mẹ tôi chuồn cửa hàng.)

My brother goes vĩ đại the sports centre.

(Em trai tôi tiếp cận trung tâm thể thao.)

Bài 6

6. Project.

(Dự án)

Phỏng vấn nhị bạn làm việc về bọn họ làm cái gi nhập thời hạn rảnh của mình.

Bài 7

7. Colour the stars.

(Tô màu sắc những ngôi sao)

Bây giờ tôi rất có thể...

- căn vặn và vấn đáp những thắc mắc về những sinh hoạt vui chơi.

Xem thêm: văn khấn thần tài rằm tháng giêng

- nghe và gạch ốp bên dưới những đoạn văn về những sinh hoạt vui chơi.

- gọi và gạch ốp bên dưới những đoạn văn về những sinh hoạt vui chơi.

- ghi chép về mái ấm gia đình tôi làm cái gi nhập vào ngày cuối tuần.