tiếng anh lớp 11 unit 2 relationship

Bình chọn:

4.1 bên trên 257 phiếu

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 11 unit 2 relationship

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 2 Tiếng Anh 11 mớiTổng phù hợp kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ Anh 11 mới nhất unit 2 Xem điều giải

Luyện tập dượt kể từ vựng

Tổng phù hợp kể từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 11 mới

Xem điều giải

Ngữ pháp - Động kể từ nối - Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mớiTổng phải chăng thuyết bao hàm khái niệm và cách sử dụng của Động kể từ nối Xem cụ thể

Ngữ pháp - Câu chẻ - Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới

Tổng phải chăng thuyết bao hàm khái niệm và cách sử dụng của Câu chẻ

Xem cụ thể

Getting started - Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới2. Decide whether the following statements are true (T), false or not given (NG). Tick (S) the correct box. Xem điều giải

Language - Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới nhất

Xem thêm: de che war of empires

Write the words or phrases given in the box next to tát their meanings.

Xem điều giải

Skills Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới4. Read the newspaper column again and answer the questions. Xem điều giải Looking Back Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mớiUnderline the words which could be contracted in these exchanges. Xem điều giải

Project - Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới

2. Your group chooses the best story which meets the following criteria.

Xem điều giải