tiếng anh 6 unit 5

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 6 unit 5

Video chỉ dẫn giải

Geography Club

(Câu lạc cỗ Địa lý)

1. Listen and read.

(Nghe và phát âm.)

Alice: Hello, welcome đồ sộ our Geography Club.

(Knock at door)

Alice: Come in, Elena. We're just starting now. But remember you must always be on time.

Elena: Sure. Sorry.

Alice: Today I'm going đồ sộ talk about some natural wonders of Viet Nam.

Nick: Great! What's that in the first picture?

Alice: It's Ganh Da Dia in Phu Yen.

Elena: Wow. It looks amazing!

Nick: Is picture 2 Ha Long Bay?

Alice: Right. What tự you know about it?

Nick: It has many islands.

Alice: Yeah! The scenery is wonderful. This picture shows Tuan Chau, a large island.

Tommy: How about picture 3?

...

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Alice: Xin kính chào, xin chào cho tới với Câu lạc cỗ Địa lý của bọn chúng bản thân.

(Gõ cửa)

Alice: Mời nhập, Elena. Bây giờ bọn chúng bản thân mới nhất chính thức. Nhưng hãy ghi nhớ chúng ta nên luôn luôn đích giờ.

Elena: Nhất quyết định rồi. Mình van lơn lỗi.

Alice: Hôm ni bản thân tiếp tục nói tới một vài kỳ quan tiền vạn vật thiên nhiên của VN.

Nick: Tuyệt vời! Đó là gì nhập tranh ảnh đầu tiên?

Alice: Đó là Gành Đá Đĩa ở Phú Yên.

Elena: Chà. Nó nhìn tuyệt vời!

Nick: Hình 2 đem nên Vịnh Hạ Long không?

Alice: Đúng vậy. Quý Khách biết gì về nó?

Nick: Nó có tương đối nhiều quần đảo.

Alice: Vâng! Phong cảnh thiệt ấn tượng. Hình này là Tuần Châu, một quần đảo rộng lớn.

Tommy: Còn hình 3 thì sao?

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the following sentences with the words from the box.

(Hoàn trở thành những câu sau với những kể từ nhập khuông.)

scenery            natural             wonders              amazing            islands

1. People didn't make Ganh Da Dia. They are_________rocks.

2. Ha Long Bay has thousands of big and small_________.

3. Ha Long Bay is charming and the _________is wonderful.

4. Ganh Da Dia has__________ rock columns of different shapes and sizes.

5. There are many natural and man-made_________in Viet Nam.

Phương pháp giải:

- scenery (n): phong cảnh

- natural (a): thuộc sở hữu thiên nhiên

- wonders (n): kỳ quan

- amazing (a): xứng đáng ngạc nhiên/ tuyệt vời

- islands (n): đảo

Lời giải chi tiết:

1. natural

2. islands

3. scenery

4. amazing

5. wonders

1. People didn't make Ganh Da Dia. They are natural rocks.

(Con người ko đưa đến Gành Đá Đĩa. Chúng là đá đương nhiên.)

2. Ha Long Bay has thousands of big and small islands.

(Vịnh Hạ Long đem mặt hàng ngàn quần đảo rộng lớn nhỏ.)

3. Ha Long Bay is charming and the scenery is wonderful.

(Vịnh Hạ Long hấp dẫn và cảnh quan thiệt ấn tượng.)

4. Ganh Da Dia has amazing rock columns of different shapes and sizes.

(Gành Đá Đĩa đem những cột đá tuyệt đẹp nhất với hình dạng và độ cao thấp không giống nhau.)

5. There are many natural and man-made wonders in Viet Nam.

(Có thật nhiều kỳ quan tiền vạn vật thiên nhiên và tự tạo ở VN.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen and repeat the words, then label the pictures.

Xem thêm: gói cước vinaphone 1 ngày

(Nghe và tái diễn những kể từ, dán nhãn cho những tranh ảnh.)

1. mountain

2. river      

3. waterfall

4. forest

5. cave

6. desert

7. beach

8. island

Phương pháp giải:

1. mountain: núi

2. river: sông       

3. waterfall: thác nước

4. forest: rừng

5. cave: huyệt động

6. desert: rơi mạc

7. beach: kho bãi biển

8. island: đảo

Lời giải chi tiết:

a - 6. desert

b - 8. island

c -5. cave

d - 2. river

e - 3. waterfall

f -1. mountain

g - 4. forest         

h - 7. beach

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. QUIZ. Work in groups. Choose the correct answer đồ sộ each of the questions.

(Câu đánh đố. Làm việc theo đuổi group. Chọn câu vấn đáp đích cho từng thắc mắc.)

1. Which is an island in Viet Nam?

A. Con Dao           

B. Son Doong

2. Where is Mount Fansipan?

A. In Lao Cai                    

B. In Quang Binh

3. Which of the following is a national park?

A. Thong Nhat Park       

B. Cat Tien Park

4. Which of the following wonders is a cave?

A. Cuc Phuong              

B. Phong Nha

5. Which waterfall is in Cao Bang?

A. Giang Dien Waterfall       

B. Ban Gioc Waterfall

Lời giải chi tiết:

1. A

2. A

3. B

4. B

5. B

1. Which is an island in Viet Nam? - A. Con Dao.          

(Đảo này ở Việt Nam? - A. Côn Đảo.)

2. Where is Mount Fansipan? - A. In Lao Cai.          

(Đỉnh Phanxipăng ở đâu? - A. Tại Tỉnh Lào Cai.)         

3. Which of the following is a national park? - B. Cat Tien Park.

(Công viên này sau đó là vườn quốc gia? - B. Công viên Cát Tiên.)

4. Which of the following wonders is a cave? - B. Phong Nha.

(Kỳ quan tiền này sau đó là huyệt động? - B. Phong Nha.)

5. Which waterfall is in Cao Bang? - B. Ban Gioc Waterfall

(Thác nước này ở Cao Bằng? - B. Thác bạn dạng Giốc.)

Từ vựng

1.     

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: soạn phong cách ngôn ngữ báo chí

8. 

9. 

10.