thuốc thử dùng để phân biệt gly ala gly với gly ala là

Câu hỏi:

22/08/2019 129,349

Bạn đang xem: thuốc thử dùng để phân biệt gly ala gly với gly ala là

A. Cu(OH)2.

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề ganh đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 vì thế thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Chọn đáp án A

Gly–Ala–Gly là tripeptit với kĩ năng nhập cuộc phản xạ color biure Cu(OH)2/NaOH

tạo ra phức màu xanh lá cây tím

+ Còn Gly–Ala là đipeptit không tồn tại kĩ năng phản xạ với color biure Cu(OH)2/NaOH

ko hiện tượng lạ.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ứng với công thức C3H9N với số đồng phân amin là:

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 2:

Số đồng phân amino axit với công thức phân tử C3H7O2N là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 3:

Số đồng phân tripeptit tạo ra trở nên từ một phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là:

A. 4.

Xem thêm: unit 6 vietnam then and now

B. 3.

C. 5.

D. 6.

Câu 4:

Cho alanin tính năng với hỗn hợp HCl (dư) nhận được thành phầm X. Cho X tính năng với lượng dư NaOH nhận được thành phầm cơ học Y. Công thức của Y là:

A. ClNH3C2H4COONa.

B. ClNH3C2H4COOH.

C. NH2CH2COOH.

D. CH3CH(NH2)COONa.

Câu 5:

Cho phụ thân hỗn hợp với nằm trong độ đậm đặc mol: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3)CH3CH2NH2. Dãy xếp theo gót trật tự pH tăng dần dần là:

A. (2), (1), (3).

B. (2), (3), (1).

C. (3), (1), (2).

D. (1), (2), (3).

Câu 6:

Nhúng giấy tờ quỳ tím vô hỗn hợp glyxin, color của giấy tờ quỳ tím được xem là.

A. Màu đỏ

B. Màu xanh

C. Màu vàng

D. Màu tím

Xem thêm: ăn hết giới giải trí