sử 12 bài 21 trắc nghiệmTrắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc đem đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm không thiếu những mức chừng nhận ra, thông hiểu, áp dụng canh ty học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng và kiến thức nhằm đạt điểm trên cao vô bài bác thi đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết này tiếp tục xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: sử 12 bài 21 trắc nghiệm

Quảng cáo

A. Miền Bắc VN trọn vẹn giải hòa.

B. Trung ương Đảng và nhà nước về bên Thủ đô.

C. Quân tớ tiến thủ vô tiếp cai quản Thủ đô.

D. Tên chiến sĩ Pháp ở đầu cuối rút ngoài VN.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp triển khai rút quân ngoài miền Nam VN vô toàn cảnh này ?

A. Tất cả từng quy định được quy toan bên trên Hiệp toan và được xong xuôi.

Quảng cáo

B. Pháp tiếp tục xong xuôi fake giao phó từng trách cứ nhiệm thực hiện Hiệp toan Giơ-ne-vơ mang đến cơ quan ban ngành Bửu Lộc.

C. Pháp tiếp tục xúc tiến thủ từng việc mang đến công việc thống nhất giang sơn bởi vì con phố tổng tuyển chọn cử nhì miền.

D. Rất nhiều quy định vô Hiệp toan Giơ-ne-vơ không được xong xuôi.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ vô lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là phàn nàn tiếc quá khứ, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc VN ko há lối mang đến ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng giải hòa dân tộc bản địa.

D. Cách social mái ấm nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là phàn nàn tiếc quá khứ, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc VN ko há lối mang đến mái ấm nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung này tiếp sau đây phản ánh đích thị tình hình công cộng của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. VN tiếp tục triển khai xong cơ hội social mái ấm nghĩa.

B. VN tiếp tục triển khai xong cách mệnh giải hòa dân tộc bản địa.

C. Nhà nước tiếp tục triển khai xong cơ hội social mái ấm nghĩa.

D. Một nửa giang sơn tiếp tục triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân và được xác định phiên trước tiên vô văn khiếu nại này của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng cả nước phiên loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân và được xác định phiên trước tiên vô Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh tiếp tục xác lập việc triển khai thổ địa cách mệnh nhằm phân tách ruộng khu đất mang đến dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tớ tiếp tục tổ chức từng nào mùa cải tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung này không phản ánh đích thị trở nên tựu của công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc VN trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân tách được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày VN được cấp cho ruộng khu đất.

C. Thủ xài trọn vẹn quyền năng kinh tế tài chính của giai cấp cho địa nông gia thôn.

D. Góp phần tạo hình đẳng cấp tè địa mái ấm ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung này không phản ánh đích thị sai lầm đáng tiếc nhưng mà miền Bắc bắt gặp nên vô công việc triển khai xong cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy sai sót một trong những dân cày, cán cỗ, đảng viên trở nên địa mái ấm phong loài kiến.

B. Không coi nhận đúng chuẩn những địa mái ấm nhập cuộc kháng chiến, đẳng cấp bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân toan bộ phận giai cấp cho, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất mang đến dân cày nên núi sông không thể ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc VN tiếp tục tiến thủ hành

A. 5 mùa hạn chế tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa hạn chế tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa hạn chế tô và 6 mùa cải tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa hạn chế tô và 5 mùa cải tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. triển khai xong cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối quan hệ phát triển.

C. tôn tạo mối quan hệ phát triển, bước đầu tiên trở nên tân tiến kinh tế tài chính xã hội.

D. bước đầu tiên thiết kế hạ tầng vật hóa học mang đến mái ấm nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của công việc tôn tạo mối quan hệ phát triển xã hội mái ấm nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những công ty lớn công thương nghiệp nghiệp tư bạn dạng dân doanh.

B. hoạt động liên minh hoá vô phát triển nông nghiệp.

C. trở nên tân tiến bộ phận kinh tế tài chính quốc doanh.

D. trở nên tân tiến những ngành nghề ngỗng tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, công việc trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội ở miền Bắc tiếp tục đạt được trở nên tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 nhà máy rộng lớn vì thế TW cai quản lí.

B. Xây dựng được 192 nhà máy rộng lớn vì thế địa hạt cai quản lí.

C. Xây dựng 500 nhà máy rộng lớn vì thế TW cai quản lí.

D. Xây dựng 217 nhà máy rộng lớn vì thế TW cai quản lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được thiết kế trong mỗi ngành kinh tế tài chính này ở Miền Bắc VN ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung này tiếp sau đây phản ánh không thiếu nhất trở nên tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa sổ bộ phận tách bóc lột vô cuộc sống kinh tế tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cải tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc phục sinh phát triển, đấu giành giật buộc Pháp thực hiện Hiệp toan Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở nên cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát triển, bước đầu tiên trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời điểm 1954 – 1960, miền Bắc tiếp tục triển khai xong cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát triển, bước đầu tiên trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta ngay lập tức sau thời điểm Hiệp toan Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành giật chống đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

B. thiết kế hạ tầng vật hóa học kỹ năng mang đến mái ấm nghĩa xã hội.

C. triển khai xong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, phục sinh kinh tế tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng tiếp tục xác định trọng trách của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành giật chủ yếu trị chống Mĩ - Diệm, đòi hỏi thực hiện Hiệp toan Giơnevơ, đảm bảo an toàn hoà bình, lưu giữ gìn và trở nên tân tiến lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành giật vũ trang chống Mĩ - Diệm, triển khai xong giải hòa Miền Nam, thống nhất giang sơn, fake toàn quốc tiến thủ lên mái ấm nghĩa xã hội.

C. đấu giành giật hoà bình chống chính sách độc tài Ngô Đình Diệm, tiến thủ cho tới thống nhất giang sơn bởi vì con phố tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ, triển khai xong sự nghiệp giải hòa dân tộc bản địa, thống nhất giang sơn.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời điểm 1954 - 1958, Đảng mái ấm trương nhằm quần chúng miền Nam đấu giành giật chủ yếu trị chống Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu đuối, ko thể tổ chức đấu giành giật vũ trang.

B. khi ê quân địch còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh bởi vì vũ lực.

C. tớ tôn trọng, nghiêm trang chấp hành Hiệp toan Giơnevơ, phụ thuộc hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành giật chủ yếu trị với địch là đa phần.

D. thời điểm hiện tại đấu giành giật bởi vì quân sự chiến lược sẽ không còn lấy lại thắng lợi như tớ mong ước.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, TP. Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, TP. Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện giảm sút khối hệ thống cơ quan ban ngành địch ở những khu đô thị.

B. tập trung quần chúng vô một phía trận chống Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

D. bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn biến hóa Miền Nam VN trở nên nằm trong địa loại mới nhất của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu trăng tròn. Hội nghị này của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phiên loại từng nào tiếp tục ra quyết định nhằm quần chúng miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tiến công sập cơ quan ban ngành Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị phiên loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị phiên loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị phiên loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị phiên loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn kẻ thống trị của Mĩ - Diệm tiếp tục ra mắt trước tiên ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ vô câu sau : "Phong trào Đồng khởi tiếp tục ghi lại bước trở nên tân tiến của cách mệnh Miền Nam fake kể từ thế ... lịch sự thế... ".

A. tiêu cực … tấn công.

B. phòng vệ tiêu cực … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. tiêu cực … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc giải hòa Miền Nam VN được xây dựng vô khi nào? Tại đâu?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người trước tiên lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải hòa miền Nam VN là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung này phản ánh chân thành và ý nghĩa lịch sử vẻ vang của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền TP. Sài Gòn, há lối cho việc trở nên tân tiến liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi ghi lại sự thất bại của chính sách thực dân loại mới nhất của Mĩ ở miền Nam VN.

C. Là thắng lợi tăng thêm ý nghĩa kế hoạch trước tiên của cách mệnh miền Nam, bước đầu tiên lật sập cơ quan ban ngành tay sai.

D. Đánh vết bước trở nên tân tiến của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu cả nước phiên loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. TP. Sài Gòn.

C. TP Hà Nội.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng cả nước phiên loại III tiếp tục xác định cách mệnh miền Bắc

A. đem tầm quan trọng quyết thẳng so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh toàn quốc.

B. đem tầm quan trọng ra quyết định so với công việc công nghiệp hoá, văn minh hoá giang sơn.

C. đem tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh toàn quốc.

D. tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự trở nên tân tiến của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng công cộng của cách mệnh nhì miền Bắc – Nam VN là gì ?

A. Kháng chiến chống Mĩ, giải hòa trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến chống Mĩ ở miền Bắc, thiết kế mái ấm nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở nên cơ hội social mái ấm nghĩa vô phạm vi toàn quốc, triển khai hoà bình, thống nhất giang sơn.

D. Hoàn trở nên cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân vô phạm vị toàn quốc, triển khai hoà bình, thống nhất giang sơn.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức thiết kế mái ấm nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập thế nào vô Đại hội Đảng cả nước phiên loại III?

A. Ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng trĩu thực hiện nền tảng của nền kinh tế tài chính - ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nặng trĩu một cơ hội hợp lý và phải chăng.

D. Kết hợp ý trở nên tân tiến công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu cả nước phiên loại III tiếp tục bầu ai thực hiện Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Sài Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung này không phản ánh trở nên tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: hinh nen meo con de thuong

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng trĩu năm 1965 tăng 3 phiên đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh cướp tỉ trọng 93% vô tổng mức vốn sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhàng, tè tay chân nghiệp tiếp tục giải quyết và xử lý được 80% sản phẩm chi tiêu và sử dụng quan trọng nhất mang đến quần chúng.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên trở nên tân tiến nên đã chiếm lĩnh được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi dự án công trình thuỷ lợi rộng lớn được thiết kế vô thời gian miền Bắc triển khai plan Nhà nước 5 năm phiên loại nhất (1961 – 1965) là

A. dự án công trình thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. dự án công trình thuỷ lợi Bái Thượng.

C. dự án công trình thuỷ lợi Đô Lương.

D. dự án công trình thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu thi đua đua phát triển nông nghiệp được trị động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm phiên loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. thi đua đua nhì “tốt”.

D. thi đua đua thân phụ “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu thi đua đua phát triển nông nghiệp được trị động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm phiên loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu cả nước phiên loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai vô yếu tố hoàn cảnh nào?

A. Miền Bắc tiếp tục triển khai xong công việc thiết kế và tôn tạo xã hội mái ấm nghĩa, quần chúng đang được phấn khởi tin cẩn tưởng hợp tác thiết kế chính sách mới nhất.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã trải mang đến lực lượng cách mệnh tổn thất u ám.

C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của quần chúng tớ đang được bắt gặp trở ngại, chưa xuất hiện sự cỗ vũ của những lực lượng tự do bên trên trái đất.

D. Cách mạng nhì miền Nam đang được fake lịch sự thế tấn công, miền Bắc tiếp tục triển khai xong cải tân ruộng khu đất và phục sinh kinh tế tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu cả nước phiên loại III của Đảng (9-1960)có chân thành và ý nghĩa thế nào so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội tiếp tục đưa ra con phố trở nên tân tiến của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến thủ lên mái ấm nghĩa xã hội, há rời khỏi thời kỳ mới nhất mang đến lịch sử vẻ vang dân tộc bản địa.

B. Đại hội tiếp tục đem đến "nguồn ánh sáng” mới nhất mang đến dân tộc bản địa VN triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân vô toàn quốc và quá nhiều lên mái ấm nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội tiếp tục há rời khỏi 1 thời kỳ mới nhất mang đến lịch sử vẻ vang VN - thời kỳ toàn quốc tiến thủ lên con phố xã hội mái ấm nghĩa.

D. Đại hội tiếp tục tiếp mức độ, dẫn đường mang đến cách mệnh miền Nam, nhằm quần chúng miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì

A. con phố này còn có tổng chiều nhiều năm là 559 km.

B. ra quyết định há con phố này của Thủ tướng mạo là ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu con phố được bịa vô thời hạn nhưng mà Đảng ra quyết định há lối (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng trước tiên tổ chức há lối đem 559 group viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì như thế thương hiệu con phố được bịa vô thời hạn nhưng mà Đảng ra quyết định há lối (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ là

A. một kiểu dáng mới nhất của mái ấm nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, bởi vì phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của mái ấm nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức bởi vì quân group viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của mái ấm nghĩa thực dân cũ, được tổ chức bởi vì Quân group chiến sĩ tiến công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một kiểu dáng cuộc chiến tranh của mái ấm nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức bởi vì quân group tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, bởi vì phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là

A. điểm triệu tập cai quản lí sinh hoạt kinh tế tài chính của quần chúng miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng, triển khai "tát nước bắt cá", tiến công đập phá 100% trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô thiết kế kinh tế tài chính - xã hội vì thế Mĩ thẳng cai quản lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục đích cướp lại ruộng khu đất của quần chúng tớ, tạo nên ĐK cho những quyền năng địa mái ấm - tư sản hoá ở miền Nam trở nên tân tiến thực hiện điểm tựa xã hội mang đến cơ quan ban ngành Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là một trong những loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng, triển khai "tát nước bắt cá", tiến công đập phá 100% trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp này không được Mĩ - Diệm vận dụng vô quy trình triển khai kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận chiến giành giật hủy hoại bởi vì thủy quân và ko quân rời khỏi miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh văn minh, thịnh hành giải pháp "trực thăng vận", "thiết xa vời vận" mang đến quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc hành binh càn quét dọn quy tế bào rộng lớn vô những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược mang đến cơ quan ban ngành Diệm, thiết kế và trở nên tân tiến lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tớ fake mái ấm trương binh vận là một trong những vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là trận chiến đấu ko cân nặng mức độ thân mật một đế quốc hùng cường và một nước nhược tè.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tớ là một trong những cuộc kháng chiến ngăn chặn mái ấm nghĩa thực dân mới nhất, nên tích cực kỳ binh vận nhằm thực hiện tan tan, sụp sập ngụy quân, ngụy quyền - điểm tựa của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu đuối, sử dụng binh vận là một trong những mũi giáp công nhằm triển khai phương châm "lấy tranh bị địch nhằm tiến công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến thủ lên trị động quần chúng tổ chức trận chiến giành giật cách mệnh, binh vận cũng là một trong những kiểu dáng đấu giành giật chủ yếu trị đem hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tớ fake mái ấm trương binh vận là một trong những vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ vì như thế cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến thủ lên trị động quần chúng tổ chức trận chiến giành giật cách mệnh, binh vận cũng là một trong những kiểu dáng đấu giành giật chủ yếu trị đem hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung này phản ánh Điểm lưu ý nổi trội của cuộc đấu giành giật chống đập phá “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân giải hòa tăng thêm ý nghĩa ra quyết định mang đến thắng lợi của cuộc đấu giành giật.

B. Là cuộc đấu giành giật "giành khu đất, giành dân" thân mật lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành giật chống - đập phá ấp kế hoạch được tổ chức tuy vậy song với sinh hoạt rào xã kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành giật liên tiếp, dằng dai của quần chúng tớ nhằm mục đích vượt qua kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung này phản ánh đích thị nghĩa lịch sử vẻ vang của thắng lợi Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ trước tiên, thắng lợi trước tiên của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh vết bước cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ giải pháp "trực thăng vận", "thiết xa vời vận" của Mĩ.

C. Là thắng lợi cần thiết, xác định quân dân miền Nam đem đầy đủ kỹ năng vượt qua quân group TP. Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ bạn dạng kế hoạch “Chiến giành giật quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sập cơ quan ban ngành Diệm (1/ 11/1963) chứng minh điều gì?

A. Mâu thuẫn vô nội cỗ cơ quan ban ngành TP. Sài Gòn, thân mật Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh vết một thất bại cần thiết của Mĩ trong các công việc thiết lập một cơ quan ban ngành tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ cơ quan ban ngành TP. Sài Gòn tiếp tục lung lắc, rủi ro thâm thúy, ko thể ko lật sập.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ tiếp tục thất bại trong các công việc thiết lập cơ quan ban ngành tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung này phản ánh đích thị tình hình Miền Nam ngay lập tức sau cuộc thay máu chính quyền lật sập cơ quan ban ngành Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ tiếp tục đúng lúc fake Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn lẹ ổn định toan tình hình.

B. Phong trào đấu giành giật chống ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời hoàn thành.

C. Chính quyền TP. Sài Gòn lâm vào một trong những cuộc rủi ro triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh vô Miền Nam canh ty cơ quan ban ngành TP. Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, cơ quan ban ngành TP. Sài Gòn chỉ từ trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng 50% số ấp dự loài kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự loài kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự loài kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự loài kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục xài của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở nên bình toan miền Nam trong tầm 18 mon.

B. Hoàn trở nên bình toan miền Nam trong tầm 16 mon.

C. Hoàn trở nên bình toan miền Nam trong tầm 24 mon.

D. Hoàn trở nên bình toan đem trọng tâm miền Nam trong tầm hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung này phản ánh đích thị nghĩa những thắng lợi của tớ bên trên mặt mũi trận quân sự chiến lược vô đông đúc - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, ghi lại sự sụp sập trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ở miền Nam VN.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, chứng minh quân dân miền Nam hoàn toàn có thể vượt qua kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới nhất của Mĩ.

C. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sập cơ bạn dạng của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sập trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu thi đua đua ở miền Nam vô thời gian võ thuật chống kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" là

A. bắt lấy thắt sườn lưng địch nhưng mà tiến công.

B. lần Mĩ nhưng mà tiến công, lần ngụy nhưng mà khử.

C. thi đua đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được trị động vô năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu thi đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được trị động vô năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung này tại đây không nên là trọng trách của miền Bắc VN sau 1954?

A. Viện trợ mang đến mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social mái ấm nghĩa.

C. Trực tiếp chống chính sách Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh hủy hoại của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành giật chống chính sách Mĩ – Diệm, này đó là trọng trách của cách mệnh miền Nam VN.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành giật vũ trang nhằm vượt qua cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social mái ấm nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức công việc thiết kế mái ấm nghĩa xã hội.

D. Đấu giành giật ngăn sự tăng viện của Mĩ mang đến cơ quan ban ngành TP. Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam đem tầm quan trọng thế nào trong các công việc tiến công sập kẻ thống trị của đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành tay sai, giải hòa miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ bạn dạng nhất.

C. Có tầm quan trọng ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô TP Hà Nội được giải hòa vô thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành giật chống Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

C. Chuyển lịch sự tổ chức cơ hội social mái ấm nghĩa.

D. Hoàn trở nên thống nhất giang sơn về mặt mũi núi sông.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện nay sự phát minh, độc đáo và khác biệt của Đảng vô thời chống Mĩ cứu vãn nước là:

A. Tiến hành cơ hội social mái ấm nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân ở miền Nam.

C. Tiến hành đôi khi cách mệnh dân tộc bản địa dân mái ấm ở miền Nam và cơ hội social mái ấm nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những lối lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc VN trọn vẹn được giải hòa vô thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung này phản ánh không thiếu nhất trọng trách của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. Xây dựng mái ấm nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ mang đến cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân mái ấm ở miền Nam, chống Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc thiết kế mái ấm nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân, tiến thủ cho tới thống nhất nước mái ấm.

D. Miền Bắc thiết kế mái ấm nghĩa xã hội, tăng viện mang đến miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người chủ dân, đảm bảo an toàn miền Bắc triển khai thống nhất nước mái ấm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất vô công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. tiếp tục kết hợp dân cày vô cuộc đấu giành giật ngăn chặn quân địch mới nhất – đế quốc Mĩ.

B. giải hòa dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa mái ấm phong loài kiến.

C. fake dân cày lên vị thế thực hiện mái ấm ở vùng quê.

D. tiếp tục tiến công sập toàn cỗ giai cấp cho địa mái ấm phong loài kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất vô công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là giải hòa dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa mái ấm phong loài kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc đem 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai vô liên minh xã nông nghiệp. Đó là thành phẩm của:

A. cải tân ruộng khu đất.

B. phục sinh kinh tế tài chính.

C. tôn tạo xã hội mái ấm nghĩa.

D. thiết kế liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. Lý do cơ bạn dạng nhất kéo đến trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm đập phá Hiệp toan Giơ-ne-vơ, triển khai quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi lối của Nghị quyết Hội nghị phiên loại 15 của Đảng về lối lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện mang đến cách mệnh miền Nam bị tổn thất u ám.

D. quần chúng miền Nam ham muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: kết quả của phong trào đồng khởi là gì

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 đem đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành giật chống Đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành TP. Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng võ thuật chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải võ thuật một vừa hai phải phát triển (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng võ thuật chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải võ thuật một vừa hai phải phát triển (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và trở nên tân tiến kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và trở nên tân tiến kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official